Renata Kamińska

 

Kamińska-Foto

 

Dr Renata Kamińska

e-mail: r_kaminska@uksw.edu.pl

Katedra Prawa Rzymskiego

Wydział Prawa i Administracji UKSW

Ul. Wóycickiego 1/3, bl. 17

01-938 Warszawa

 

Nata il 20 agosto 1977 a Varsavia.

 

Nel aprile 2001 laureata nella Facoltŕ di Giurisprudenza Canonica con specialitŕ Civile dell’Universitŕ «Cardinale Stefan Wyszyński» di Varsavia con il Professore Jan Zabłocki. Tesi di laurea: L’adozione nel Diritto di Famiglia polacco.

Nel luglio 2001 laureata nella Facoltŕ di Giurisprudenza e Amministrazione dell’Universitŕ «Cardinale Stefan Wyszyński» di Varsavia con il Professore Jan Zabłocki. Tesi di laurea: La determinazione della paternitŕ extraconiugale nel Diritto di Famiglia polacco.

Nel febbraio 2009 conseguita con il Professore Jan Zabłocki  il dottorato di ricerca con una dissertazione intitolata La protezione dei luoghi pubblici nel diritto romano.

Nel anno 2010 ha pubblicato una monografia: La protezione delle strade e delle fiume pubbliche nel diritto romano nell’etŕ della repubblica e del principato.

 

Dal settembre 2001 al settembre 2009 assistente e dopo aver conseguito il dottorato nel 2009, professore aggiunto presso la Cattedra di Diritto Romano nella Facoltŕ di Giurisprudenza e Amministrazione dell’Universitŕ «Cardinale Stefan Wyszyński» di Varsavia.

 

Pubblicazioni:

I. Monografie.

 

- Ochrona dróg i rzek publicznych w prawie rzymskim w okresie republiki i pryncypatu, Warszawa 2010, 172 pp.

   Rec.:  Ł.J. Korporowicz, « Revista Internacional de Derecho Romano»  6/2011, p. 95-102

    Rec.: E. Ejankowska, «Zeszyty Prawnicze» 12.1/2012, p. 233-240. 

 

II. Articoli.

1. Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone w miejscu publicznym w świetle interdyktu Ne quid in loco publico’, [w:] ‘Contra leges et bonos mores’. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie, red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2005, p.53-61.

2.Ochronasalubritas publicana przykładzieinterdicta de cloacis’, [w:] ‘Salus rei publicae suprema lex’. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2007, p. 73-86.

3. Ochrona dróg publicznych przez urzędników rzymskich, «Zeszyty Prawnicze» 8.2/2008, p. 75-96

4. Ochrona żeglowności rzek publicznych w prawie rzymskim, [w:] Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Lublin 2010, p.117-128.

5. ‘Cura aquarumw prawie rzymskim, «Zeszyty Prawnicze» 10.2/2010, p. 93-111.

6. Ochrona miejsc świętych w prawie rzymskim, «Zeszyty Prawnicze» 12.1/2012, p. 79-93.

7. 'Totam urbem tuendam esse commissam' (Cic., In Verr. 2,5,36). The Aediles as Guardians of Order in Republican Rome, «Zeszyty Prawnicze» 12.3/2012, p. 177-198.

8. Zarys kompetencji edylów jako urzędników miejskich, «Studia Prawno-Ekonomiczne» 88/2013, p. 71-96.

9. Organizacja 'cura urbis' w Rzymie w początkach pryncypatu, «Zeszyty Prawnicze» 13.1/2013, p. 73-95 

10. Sprawowanie urzędu edyla plebejskiego i edyla kurulnego w republice i w pryncypacie rzymskim, «Czasopismo Prawno-Historyczne» 66.2/2013, p. 165-176

11. Dopuszczalność immisji w stosunkach sąsiedzkich starożytnych Rzymian, «Studia Prawnicze KUL» 56.4/2013, s. 7-24. 

12. ‘Augustus nova officia excogitavit’ (Suet. Aug. 37). Oktawian August twórcą ‘cura urbis’?, «Miscellanea Historico-Iuridica» 12/2013, p. 13-29. 

13. Swoboda korzystania z miejsc publicznych na przykładzie morza i wybrzeża morskiego, «Zeszyty Prawnicze» 14.2/2014, p. 63-83.

14. Zjawisko kradzieży wody publicznej w starożytnym Rzymie ,«Zeszyty Prawnicze»14.3/2014, p. 87-116. 

15. Concessioni idriche nel diritto romano del periodo repubblicano, «Diritto@Storia» 12/2014, http://www.dirittoestoria.it/12/tradizione-romana/Kaminska-Concessioni-idriche-diritto-romano-periodo-repubblicano.htm

16. Kontrowersje wokół urzędów i urzędników miasta Rzymu, «Zeszyty Prawnicze»15.3/2015, s. 197-217.

 

III. Recenzioni.

1. ‘Finis legis Christus’. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin pod red. Ks. J. Wroceńskiego i ks. J. Krajczyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009, I-II. ss 1338, «Zeszyty Prawnicze» 10.1/2010, p. 331-342.

2. Franco Vallocchia, Studi sugli acquedotti pubblici romani. I. La struttura giuridica, Jovene editore, Napoli 2012, ss. 126; Studi sugli acquedotti pubblici romani. II. L’organizzazione giuridica, Jovene editore, Napoli 2012, pp. 172, «Zeszyty Prawnicze» 14.1/2014, p. 239-248.

 

IV. Cronache.

1. Doktorat Sławomira Godka, «Zeszyty Prawnicze» 2.2/2002, p. 239. 

2. Zjazd Katedr Prawa Rzymskiego. Sucha Beskidzka 8-12 czerwca 2005r., «Zeszyty Prawnicze» 5.2/2005, p. 299-301.

3. ‘Cuius regio eius religio?’ – Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Lublin 22-24.9.2006r., «Kwartalnik Prawa Publicznego» 3/2006, p. 185-188.

4. VI Lubelskie Sympozjum na temat prawa karnego w starożytności – Salus rei publicae suprema lex’. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, Lublin, 13-15 czerwca 2007r., «Zeszyty Prawnicze» 7.2/2007, p. 371-374.

5. Konferencja poświęcona pamięci Profesora Henryka Kupiszewskiego (1927-1994) – ‘Roman Law and Legal Knowledge’, «Zeszyty Prawnicze» 10.2/2010, p. 347-349.

6. Ogólnopolskie spotkania rzymianistów, «Zeszyty Prawnicze» 12.2/2012, p. 235-237.  

7. VIII Lubelskie Sympozjum Naukowe Rzymskiego Prawa Karnego - Prawo karne i polityka w prawie rzymskim. Lublin, 16-17 maja 2014, «Zeszyty Prawnicze» 15.2/2015, p. 249-251.