testatina-notizie

 

 

Zablocki-in-onore-2015-1Noctes Iurisprudentiae

 

Scritti in onore

di Jan ZabŁocki

 

 

 

 

POD REDAKCJĄ

PIOTRA NICZYPORUKA I ANNY TARWACKIEJ

 

 

 

 

 

BIAŁYSTOK, TEMIDA 2, 2015

320 pp. – ISBN  978-83-62813

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

 

Anna Tarwacka; Piotr Niczyporuk

 

Aulo Gellio e Jan Zabłocki – un duetto oltre i secoli

9

Bibliografia prac naukowych i dydaktycznych profesora Jana Zabłockiego

15

 

Krzysztof Amielańczyk

 

Na temat kontratypu obrony koniecznej w Cic. pro Milone raz jeszcze

[On self defense in Cic. pro Milone again]

21

 

Zuzanna Benincasa

 

Nabycie przez użytkownika własności dzikich zwierząt upolowanych na gruncie oddanym w ususfructus. Nec aprum aut cervum quem ceperit proprium domini capit, sed fructus aut iure aut gentium suos facit

[Acquiring the property of wild animals by usufructuary on the property given in the ususfructus]

35

 

Cosimo Cascione

 

Stipulatio e contratti consensuali. Breve nota su un testo «enigmatico»

51

 

Alessandro Corbino

 

Atti dicis causa

57

 

Roberto Fiori

 

Fides i bona fides. Hierarchia społeczna i kategorie prawne

[Social hierarchy and legal conceptions]

67

 

Luigi Garofalo

 

Il diritto e il sacro in Elémire Zolla

67

 

Xu Guodong

 

La pena di morte e sua limitazione nel diritto romano

113

 

Maciej Jońca

 

Pod osłoną nocy i mgły. Uwagi na temat nauczania prawa rzymskiego na ziemiach polskich pod okupacją hitIerowską

[Under the protection of night and mist. Teaching of Roman law on Polish territories occupied by the Germans]

125

 

Marek Kuryłowcz

 

Dziecko niedojrzałe. Przyczynek do polskiego przekładu Digestów justyniańskich

[Unmündiges Kind. Beitrag zur polnischen Übersetzung der justinianischen Digesten]

135

 

Luigi Labruna

 

La quasiadfinitas di Henryk Kupiszewski

143

 

Paola Lambrini

 

Corpus e animus da Lucrezio a Labeone

153

 

Antun Malenica

 

Res sanctae nel periodo romano pre-cristiano

163

 

Carla Masi Doria

 

Ex subscriptione praesidis provinciae. Ancora in tema di Hermeneumata bilingui

177

 

Piotr Niczyporuk

 

Chirographum in operazioni di banchiere

183

 

Anna Pikulska-Radomska

 

Podmiotowe zwolnienia celne w Rzymie epoki imperialnej

[Personal duty-tax exemption in imperial Rome]

191

 

Francesca Reduzzi Merola

 

La stipulatio servile tra ius civile e ius honorarium

201

 

Jarosław Rominkiewicz

 

Tortury w prawie ateńskim

[The Torture in Athenian Law]

201

 

Bronisław Sitek

 

Dowód ze świadków w świetle Ustawy XII Tablic

[Witness evidence in light of the Law of the XII Tables]

219

 

Michal Skřejpek

 

Punti interrogativi sui quasi delitti

229

 

Marek Sobczyk

 

Crimen ambitus "Mowie w obronie Mureny" Cycerona

[Crimen ambitus in Cicero’s Speech in Defense of Murena]

239

 

Janusz Sondel

 

Prawo rzymskie jako instrument polityki wewnętrznej i zagranicznej Kazimierza Wielkiego

[Roman law as an instrument of internal and external policy of Casimir the Great]

253

 

Renata Świrgoń-Skok

 

Testament jako przykład zapewnienia kontynuacji rodziny rzymskiej w świetle Noctes Atticae Aulusa Gelliusa

[Il testamento come esempio di assicurazione di continuazione della famiglia alla luce delle Noctes Atticae di Aulo Gellio]

265

 

Anna Tarwacka

 

Testament zwierciadłem obyczajów? Pliniusz Młodszy o ostatniej woli Domitiusa Tullusa

[Testament as a Mirror of Customs? Pliny the Younger on Domitius Tullus’ las will]

275

 

Andreas Wacke

 

Zum Brückenzoll beim Transportvertrag und zur Litotes ‘non ignorare’ in D. 19, 2, 60, 8. Mit Überlegungen zu gemischten Verträgen und zum Berufsstand der muliones

285

 

Witold Wołodkiewicz

 

Studia prawnicze – nauka przepisów, czy nauka prawa

[Legal studies – learning jurisprudence or learning law]

305

 

Leszek Kazana

 

À la première page de mes souvenirs

315