N. 4 – 2005 – Bibliografie

 

Gábor Hamza

 

Chair Professor of Law

Faculty of Law Eötvös Loránd University Budapest

ELTE Római Jogi Tanszék  /  Egyetem tér 1-3.  /  H-1053 Budapest

Phone: +361-411-6506  /  Fax: +361-411-6515

E-mail: gabor.hamza@ajk.elte.hu

 

 

 

LIST OF PUBLICATIONS

 

Number of publications: 648

 

1. Monographies. – 2. Textbooks (scripts). – 3. Essay-books. - 4. Inaugural lectures. - 5. Other autonomous works. – 6. Studies. – 7. Small essays, necrologies, forewords, educational essays, encyclopedia-entries. – 8. Book reviews. – 9. Translations. – 10. Editing of books in foreign languages. – 11. Monographies in print.

 

 

1. – Monographies

 

1982

Az ügyleti képviselet. Dogmatikai és elméleti vizsgálatok az antik jogoktól napjainkig. (Contractual Agency. Dogmatical and Theoretical Research from the Laws of Antiquity to the Contemporary Laws) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982. 243 p.

Hungarian References

Reviews: Földi A., Antik Tanulmányok 29 (1982) 100-102.; idem, Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 329-333. [in German]; Kállay I., Állam- és Jogtudomány 25 (1982) 387-393.; Visky K., Jogtudományi Közlöny 37 (1982) 326-329.; idem, Acta Juridica Hungarica 24 (1982) 409-413. [in German]; Ijjas J., Magyar Jog 30 (1983) 760-761.

Cited: Németh Á., A képviselet szabályainak egységesítése. Jogtudományi Közlöny 39 (1984) 33726.; Jakab É., Szerződési szokások és adásvételi előírások Rómában. [PhD thesis, Szeged, 1991.] 214.; Földi A., A közös európai jog történeti gyökerei I. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 35 (1995/96) 1033.; idem, Kereskedelmi jogintézmények a római jogban. Budapest, 1997. 4377, 4479, 118222, 121236, 122237, 123247, 125252, 126258, 129273, 129274, 130276, 131279, 132281, 133286, 140307, 143317, 143319, 144321, 144323, 145325, 149341, 184438, 258.; Bessenyő A., Római magánjog II. A római magánjog az európai jogi gondolkodás történetében. Budapest—Pécs 1999. 379. (Also cited in the second edition published in 2000); Bessenyő A., Római magánjog. A római magánjog az európai jogi gondolkodás történetében. Budapest—Pécs 20033. 643.; Csehi Z., Vezető tisztségviselőkre vonatkozó versenytilalmi szabályok a magyar társasági jogban, jogösszehasonlitó kitekintésben. In: Diké kísértése. Magánjogi és kulturtörténeti tanulmányok. Budapest, 2005. 2079, 368.; Pókecz Kovács A., „Locatio conductio operis” PhD thesis, Pécs, 2005. 15652, 279.

Foreign References

Reviews: Majoros, F., Revue Internationale de Droit Comparé 34 (1982) 1305-1308. [in French]; Blaho, P., Právny Obzor 66 (1983) 725-726 [in Slovakian]; Pólay, E., Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Rom. Abt.) 100 (1983) 654-660. [in German]

Cited: Cappellini, P., Rappresentanza (diritto intermedio). In: Enciclopedia del diritto 38 (1987) Milano, 44969, 45174, 458108, 460113, 460114; Quadrato, R., Rappresentanza (diritto romano). Enciclopedia del diritto 38 (1987) Milano, 41816, 41820, 434.; Pólay, E., Das römische Recht als Objekt der Rechtsvergleichung in Ungarn. Index. Quaderni camerti di studi romanistici – International Survey of Roman Law 16 (1988) 89.; Wacke, A., Die adjektizischen Klagen im Überblick. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Rom. Abt.) 111 (1994) 357.; Földi, A.― Nagy-Szegvári, K. Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 2180.

 

1985

Jogösszehasonlítás és antikvitás. (Comparative Law and Antiquity) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1985. 363 p.

Hungarian References

Reviews: Földi A., Állam- és Jogtudomány 28 (1985) 599-603.; Jakab É., Magyar Jog 33 (1985) 954-956.; Pólay E., Népszabadság 1985. május 24.; Szájer J., Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 29 (1987) 211-217. ; Pólay E., Antik tanulmányok 35 (1991) 135-138.

Cited: Szájer J., Hermeneutika és a római jog. In: Jogász Szövetségi Értekezések. Budapest, 1986. 1838, 18311, 18426, 18558; idem, Hermeneutika és a római jog. Interpretációelméleti vázlat. In: Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis. Fasc. VI. Budapest, 1986. 88, 911, 1426, 3058, 70.; Jakab É., A kommerciális csere állami kontrolljának megnyilvánulása az agoranomosok piacrendészeti tevékenységében az i. e. V–IV. századi Athénban. In: Dr. Meznerics Iván Emlékkönyv. Acta Jur. et Pol. 38 (1988) Szeged, 1988. 11167; idem, Az eladott dolog rejtett hibáiért való helytállás szabályozása a görög jogterületen. [Doctoral thesis of the Hungarian Academy of Sciences] Szeged, 1988. 35, 143.; Pólay E., A római jogászok gondolkodásmódja. Kazuisztika és absztrakció. Budapest, 1988. 8379, 210; Pólay E., Rechtsvergleichendes in den Institutionen des Gaius. In: Dr. Meznerics Iván Emlékkönyv. Acta Jur. et Pol. 38 (1988) Szeged, 1988. 2411, 2424, 24614, 24616,; Platón: Az állam. Utószó. (Redl K.) Budapest, 1989. 46817.; Újlaki L., Méltányosság a polgári jogban. Budapest, 1990. 27.; Jakab É., Szerződési szokások és adásvételi előírások Rómában. [PhD thesis, Szeged, 1991.] 31159, 6789, 214.; Pólay E., Gaius Institutiói és a jogösszehasonlítás. Antik Tanulmányok 35 (1991) 381, 394, 4414, 4416.; Földi A., A közös európai jog történeti gyökerei I. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 35 (1995/96) 1046, 1057, 10711, 11124. idem, Antik közjog. Előadásvázlatok. Budapest, 1997. 48.; idem, Kereskedelmi jogintézmények a római jogban. Budapest, 1997. 1930, 1931, 20, 2039, 2658, 305, 4589, 60161, 114208, 20682, 212, 212101, 214110, 225153, 2392, 258.; Kulcsár K., Jogszociológia. Budapest, 1997. 89.; Mádl F. — Vékás L., Nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga. Budapest, 1997. 562. (Also cited in the fifth edition published in 200l and in the sixth edition published in 2004); Bessenyő A., Római magánjog I. A római magánjog az európai jogi gondolkodás történetében. Budapest—Pécs 1998. 257. (Also cited in the second edition published in 2000); Nagyné Szegvári K., Jog és gazdaság. Budapest, 1999. 311.; Takács Gy., Jogászok – latinul. Budapest, 2000. 520.; Bessenyő A., Római magánjog. A római magánjog az európai jogi gondolkodás történetében. Budapest—Pécs 20033. 613.; Frivaldszky J., A természeti törvény a politikai gondolkodásban a kezdetektől a történeti iskoláig. PhD thesis, Budapest, 2003. 31169. Csehi Z., Marton Géza munkássága 1907-1934. In: Diké kísértése. Magánjogi és kulturtörténeti tanulmányok. Budapest, 2005. 360-361322, 368.

Foreign References

Reviews: Földi, A., Labeo 32 (1986) 342-350. [in Italian].

Cited: Pólay, E., Das römische Recht als Objekt der Rechtsvergleichung in Ungarn. Index. Quaderni camerti di studi romanistici – International Survey of Roman Law 16 (1988) 87.; Sič, M., Praktikum iz rimskog prava. Novi Sad, 2002. 165272.; Szalma, J., Ingatlan-nyilvántartás (Telekkönyvi jog és eljárás). In: Ingatlan-nyilvántartás. Újvidék, 2002. 103. Földi, A.― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 1860.

 

1991

Comparative Law and Antiquity. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991. 286 p.

Hungarian References

Reviews: Holló D., Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 33 (1991-1992) 265-271.

Cited: Bessenyő A., Római magánjog I. A római magánjog az európai jogi gondolkodás történetében. Budapest—Pécs 1998. 257. (Also cited in the second edition published in 2000); Bessenyő A., Római magánjog. A római magánjog az európai jogi gondolkodás történetében. Budapest—Pécs 20033. 613.; Jakab É., “Periculum acoris et mucoris”. A veszély viseléséről az adásvételnél az ókorban: jogtudomány és jogélet, jogegységesítés és partikularizmus. [Doctoral thesis of the Hungarian Academy of Sciences] Szeged, 2003. 21844, 269187, 286.

Foreign References

Reviews: Humbert, M., Revue Internationale de Droit Comparé 45 (1993) 711-712. [in French]; Verstegen, R., Tijdschrift voor Privaatrecht (Leuven) 1993. 1633-1636. [in Flamish]; Zimmermann, R., Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Rom. Abt.) 111 (1994) 533-536. [in German]; Hengstl, J., Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete 41 (1995) 161-162. [in German]; Hengstl, J., Antike Rechtsvergleichung. Orbis Iuris Romani 1 (1995) 164-178. [review article] [in German]; Lamberti, F., Labeo 41 (1995) 118-119. [in Italian].

Short Reviews: Boskey, J. B., Law Books in Review 19 (1992) 151-153. [in English]; S. W., American Society of International Law. vol. 2 No. 1. 1993. [in English]; Mercogliano, F., Index. Quaderni camerti di studi romanistici – International Survey of Roman Law 22 (1994) 692. [in Italian].

Cited: Agallopoulou, P. — Deliyanni, Chr., L’utilisation du droit comparé par les tribunaux helléniques. Revue Hellénique de Droit International 47 (1994) 492.; Giaro, T., Europäische Privatrechtsgeschichte: Werkzeug der Rechtsvereinheitlichung und Produkt der Kategorienbildung. Ius Commune 21 (1994) 43241.; Guarino, A., Diritto privato romano. Napoli, 19948. 22, 1076.; Hengstl, J., Palingenesia iuris und die außerrömische Welt. Methodische Betrachtungen. Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 41 (1994) 55, 67, 75, 93.; Rupprecht, H.-A., Kleine Einführung in die Papyruskunde. Darmstadt, 1994. 114.; Cuena Boy, F. J., B. Aguilera Barchet: Introducción a la Historia del Derecho. Madrid, 1994. 152 pp. (rec.). In: Seminarios Complutenses de derecho romano “Ursicino Alvarez” VII (1995) 49.; idem, Sobre el método de investigación en derecho romano. Anuario de la Fac. de Derecho Univ. de Extremadura 11 (1995) 392.; Földi, A., Die Entwicklung der sich auf die Schiffer beziehenden Terminologie im römischen Recht. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 43 (1995) 1.; Hengstl, J., Antike Rechtsvergleichung. Orbis Iuris Romani 1 (1995) 1641, 1652, 1655, 1657, 166, 16815, 16916, 17222, 173, 17427, 17428, 17529.; Kegel, G., Internationales Privatrecht. Ein Studienbuch. München, 19957. 59.; Pizzorusso, A., Sistemi giuridici comparati. Milano, 1995. XV3.; Knapp, V., Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právni vědy. Praha, 1996. 1, 2862, 230.; Guarino, A., Storia del diritto romano. Napoli, 199812, 724.; Martini, R., Diritto romano e diritti stranieri. Index. Quaderni camerti di studi romanistici – International Survey of Roman Law 26 (1998) 412, 413, 41525, 41629; Pizzorusso, A., Sistemi giuridici comparati. Milano, 19982. XVII13.; Monateri, P. G., “Cunning Passages”. Comparison and Ideology in the Law and Language Story. In: Les Multiples langues du droit européen uniforme. (Sous la direction R. Sacco – L. Castellani) Torino, 1999. 13819, 13821, 13829, 13831; Andrés Santos, F. J., Subrogación real y patrimonios especiales en el derecho romano clásico. Valladolid 2000. 244, 287; Földi, A., Dubbi e ipotesi in tema della terminologia relativa ai banchieri romani. In: Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à Witold Wolodkiewicz. vol. I. Varsovie 2000. 2086, 21126.; Monateri, P. G., Black Gaius. A Quest for the Multicultural Origins of the “Western Legal Tradition”. Hastings Law Journal 51 (2000) 49164, 49169, 49271, 49272, 49275, 49277, 49382, 49383, 49487, 49489, 49595, 497104, 499110, 499113, 499114, 500116, 501124, 501125, 502130, 502131, 503132, 503134, 503137, 504140, 504144, 504140, 505149.; Tokarczyk R., Komparatystyka prawnicza. Kraków, 20006, 256.; Földi, A., Eine alternative Annäherungsweise: Gedanken zum Problem des Handelsrechts in der römischen Welt. Revue Internationale des Droits l’Antiquité 48 (2001) 7330, 77, 88, 89.; Guarino, A., Diritto privato romano. Napoli, 200112. 1335.; Pfeifer, G., Keilschriftrechte und historische Rechtsvergleichung – methodengeschichtliche Bemerkungen am Beispiel der Eviktionsgarantie in Bürgschaftsform. In: Sachsen im Spiegel des Rechts. Ius Commune Propriumque. Köln–Weimar–Wien, 2003. 1319, 1421, 1529, 35121. ; Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 1860.; Cuena Boy, F., La investigación en Derecho romano. Consideraciones sobre algunos métodos en particular. Boletim da Faculdade de Direito. Studia Iuridica 70 (2005) 12436, 12437, 12644.

 

1997

Az ügyleti képviselet. (Contractual Agency) Second edition, Rejtjel Kiadó, Budapest, 1997. 201 p.

Hungarian References

Cited: Sándor I., A társasági jog előzményei az ókori jogokban. Jogtudományi Közlöny 55 (2000) 33618.; Csehi Z., Szervezeti és jogügyleti képviselet kapcsolata a magyar gazdasági társaságoknál — adalékok a képviselet dogmatikájához. Magyar Jog 48 (2001) 3472.; Földi A., A másért való felelősség a római jogban, Budapest, 2004. 218494, 23523, 306312, 385297, 399.; Sándor I., A társasági jog története Nyugat-Európában. Budapest, 2005. 3067, 294.

Foreign References

Cited: Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 2180.

 

1998

Jogösszehasonlítás és az antik jogrendszerek. (Comparative Law and Legal Systems of the Antiquity) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1998. 266 p.

Hungarian References

Reviews: Dömötör L., Jogtudományi Közlöny 54 (1999) 453-455.; Sándor I., Magyar Jog 46 (1999) 700-702. idem, Jogtudományi Közlöny 55 (2000) 639-640.

Cited: Ragályi Á.: Sir Henry Sumner Maine. In: Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből. (red. Szabó M.) Miskolc, 1999. 1791; Sándor I., A társasági jog előzményei az ókori jogokban. Jogtudományi Közlöny 55 (2000) 34386.; Szalma J., Okozatosság és polgári jogi felelősség – az európai és a magyar jogban –. Miskolc, 2000. 201.; Balogh J., Jogászegyéniségek az ókortól a XX. századig. Klió 11 (2002) 19.; Grüll T., “Nincs nekik se nyelvük, se írásuk”. A zsidók és a latin nyelv a késő ókorban. Antik Tanulmányok 46 (2002) 5479.; Jakab É., “Periculum acoris et mucoris”. A veszély viseléséről az adásvételnél az ókorban: jogtudomány és jogélet, jogegységesítés és partikularizmus. [Doctoral thesis of the Hungarian Academy of Sciences] Szeged, 2003. 2051.; Nótári T., Ius commune Europaeum novum. AETAS 18 (2003) 30716.; Boóc Á., Fustel de Coulanges : Az antik városállam. Tanulmány a görög és római vallásról, jogról és intézményekről. Jogtudományi Közlöny 59 (2004) 841.; Földi A., Földi A., Adalékok a történeti jogi iskola a Magyar jogi romanisztikára gyakorolt hatásának kérdéséhez. In: Befogadás és eredetiség a jogban és a jogtudományban, (Red. Sajó A.) Budapest, 2004. 168; idem, A másért való felelősség a római jogban, Budapest, 2004. 2761, 307315, 373257, 399; Kajtár I., Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe. Budapest-Pécs, 2004. 133.; Kecskés L., A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. Történeti vázlat. Budapest-Pécs, 2004. 108413.; Nótári T., Bevezetés. Cicero. Négy védőbeszéd. Szeged, 2004. 71453, 222; Paczolay P., Ókori államszövetségek. In: Molnár Imre Emlékkönyv. 2004. Szeged, 698.; Ragályi Á.: Sir Henry Sumner Maine. In: Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből. (Red. Szabó M.) Miskolc, 20042. 2022.; Sándor I., A társasági jog története Nyugat-Európában. Budapest, 2005. 46145, 294.; Siklósi I., A nemlétező szerződés jogdogmatikai kategóriája és esetkörei a római jogban. Jogelméleti Szemle 2005/4 (= jesz.ajk.elte.hu), 8. j. 

Foreign References

Cited: Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 1860.

 

Az európai magánjog fejlődésének főbb útjai. (Main Trends of the Development of Private Law in Europe) Savaria University Press, Szombathely, 1998. 102 p. (co-author Földi, A.)

Hungarian References

Reviews: Sándor I., Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 36 (1997/1998) 107-110.; Prugberger T., Vasi Szemle 53 (1999) 683-685.; Sándor I., Jogállam 1998-1999/1-4. 255-258.; idem, Magyar Jog 46 (1999) 700-702.; Dömötör L., Jogtudományi Közlöny 55 (2000) 111-113.

Short Reviews: Katona S., Bírák Lapja 9 (1999) 73-74.; Sándor I., Pesti Ügyvéd 1999/10. 4.

Cited: Sándor I., A dologi jog története és legújabb fejlődési tendenciái Nyugat-Európában. Állam- és Jogtudomány 40 (1999) 29426; Király M., A szerződési jog harmonizálásának határai az Európai Közösségben. Jogtudományi Közlöny 56 (2001) 36231; Szalma J., A polgári jog kodifikációjának általános módszerei és a Magyar Ptk. rekodifikációja. In: Kodifikáció. Tanulmányok. Szakmai tájékoztató a VII. Budapesti Nyári Egyetem hallgatói számára. Budapest, 2002. 5818; Bessenyő A., Római magánjog. A római magánjog az európai jogi gondolkodás történetében. Budapest—Pécs 20033. 617.; Csehi Z., A magánjogi alapítvány — történeti és dogmatikai alapok—. PhD thesis, Budapest, 2004. 320.; Kecskés L., A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. Történeti vázlat. Budapest-Pécs, 2004. 111430, 3111180, 3121185, 3131187.; Verebics J., Az európai magánjog fejlődésének főbb irányai. A jogegységesítés útjai és újabb állomásai. Budapest, 2004. 12, 128, 1315, 1419.; A magyar magánjog általános részéről. Elméleti és dogmatikai fejtegetések. In: Diké kísértése. Magánjogi és kulturtörténeti tanulmányok. Budapest, 2005. 11936.; Sándor I., A társasági jog története Nyugat-Európában. Budapest, 2005. 294.; Takács T., A francia magánjog fejlődésének története (Code civil és előzményei) PhD thesis, Miskolc, 2005. 42, 716, 1027, 24103, 83424, 95488, 110573, 151746, 224.; idem, Szokásjogi gyűjtemények szerepe a francia magánjog egységének megteremtésében. In : Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica XXIII/1. Miskolc, 2005. 1572.

Foreign References

Short Reviews: Jakab, É., Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Rom. Abt.) 119 (2002) 615. [in German]

Cited: Durand, B.—Chène, Chr.—Leca, A., Introduction Historique au Droit. Paris, 2004. 12.

 

2002

Die Entwicklung des Privatrechts auf römischrechtlicher Grundlage unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsentwicklung in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Ungarn. Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität, Budapest, 2002. 282 p.

Hungarian References

Cited: Boóc Á., F. Gendron: L’interprétation des contrats. Montréal, 2002. [reveiew] Acta Juridica Hungarica 44 (2003) 2827; idem, Megjegyzések a román részvénytársasági szabályozáshoz. Cég és Jog 2003/12. 302.; Nótári T., Ius commune Europaeum novum. AETAS 18 (2003) 3061; Boóc Á., Remarks on the Regulation of Company Limited by Shares in Romania. Acta Juridica Hungarica 45 (2004) 1501.; Földi A., A másért való felelősség a római jogban, Budapest, 2004. 343139; Siklósi I., A római magánjog a XXI. században: gondolatok egy klasszikus tankönyv újjászületése kapcsán. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 51 (2004) 35717, 35820.; Vékás L., Integration des östlichen Mitteleuropas im Wege rechtsvergleichender Zivilrechtserneuerung. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 44 (2004) 1735. Boóc Á., Az ajándékozási szerződés néhány kérdése a magyar magánjogban. Állam-és Jogtudomány 46 (225) 5818.

Reviews: Nótári T., Jogelméleti Szemle 2003/4., http://www.extra.hu/jesz; G. Deli–I. Hoffman–I. Siklósi, Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 44 (2004) 301-305.; Nótári T., Jogtudományi Közlöny 59 (2004) 465-468.; idem, Klio 14 (2005) 2-9.

Foreign References

Reviews: Reinkenhof, M., Forum historiae iuris Berlin, 2003. http://www.forhistiur.de/index_de.htm.; Portale, G., Banca, borsa titoli di credito, 2004. 802-803.; Wesener, G., Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Germ. Abt.) 121 (2004) 588-589.

Reviews: (study): Dajczak, W., Poszukiwanie „wspólnego rdzenia” prawa prywatnego w Europie. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 383-392.

Reviews: (annotation): Mercogliano, F., Index. Quaderni camerti di studi romanistici – International Survey of Roman Law 32 (2004) 549.

Cited: Boóc, A., Remarks on the Regulation of Company Limited by Shares in Romania. Acta Juridica Hungarica 45 (2004) 1501 ; Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004); 24112.

 

Az európai magánjog fejlődése. A modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján. (Trends of the Development of Private Law in Europe. The Role of the Civilian Tradition in the Shaping of Modern Systems of Private Law) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002. 362 p.

Hungarian References

Reviews: Boóc Á., Közjegyzők Közlönye 2003/7. 10-11.; idem, Magyar Felsőoktatás 2003/7. 47-48.; idem, Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 43 (2002) 199-206. [in English] (published in 2003); idem, Acta Juridica Hungarica 44 (2003) 273-285. [in English]; Dömötör L., Jogtudományi Közlöny 58 (2003) 396-399.; idem, Belügyi Szemle 51 (2003) 143-148.; idem, Ügyvédek Lapja 42 (2003/4) 51-53.; Nótári T., AETAS 18 (2003) 306-311.;Pókecz Kovács A., Jura 9 (2003) 208-211.; Sándor I., Cég és Jog 5 (2003) 47-48.;  Jakab É., Magyar Jog 51 (2004) 506-508.; Prugberger T., Valóság 47 (2004) 103-105. Nótári T., Klio 14 (2005) 3-9.

Short Reviews: Németh Gy., Ókortudományi Értesítő 11 (2003) 44.; Sándor I., Pesti Ügyvéd 2003/5 11.

Cited: Boóc Á., F. Gendron: L’interprétation des contrats. Montréal, 2002. [review] Acta Juridica Hungarica 44 (2003) 2813.; idem, Omnem Romanam sanctionem in uno volumine colligere. A iustinianusi kodifikáció menete és értékelése. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 38-39 (2001/2002) 2242, 23679; Bessenyő A., Római magánjog. A római magánjog az európai jogi gondolkodás történetében. Budapest—Pécs 20033. 617.; Boóc Á., Megjegyzések a román részvénytársasági szabályozáshoz. Cég és Jog 2003/12. 302.; idem, Megjegyzések az utóöröklés szabályozásához a német és az osztrák magánjogban. In: Scire aliquid laus est. Tudományos Diákköri Dolgozatok 2002. (ELTE ÁJK). Budapest, 2003. 725, 7311; Julesz M., Az állatok által okozott kár megtérítésének néhány szempontja. Magyar Jog 50 (2003) 664, 665.; Nótári T., Ius commune Europaeum novum. AETAS 18 (2003) 3064, 3065, 3066, 3069, 30718, 30821, 30822, 30823, 30824, 30926, 30927, 30933, 30935, 31040, 31043, 31045, 31046.; Boóc Á., Remarks on the Regulation of Company Limited by Shares in Romania. Acta Juridica Hungarica 45 (2004) 1501.; Csehi Z., A magánjogi alapítvány — történeti és dogmatikai alapok—. PhD thesis, Budapest, 2004. 630, 308, 320.; Földi A., Adalékok a történeti jogi iskola a Magyar jogi romanisztikára gyakorolt hatásának kérdéséhez. In: Befogadás és eredetiség a jogban és a jogtudományban, (Red. Sajó A.) Budapest, 2004. 1711; idem, A másért való felelősség a római jogban, Budapest, 2004. 32543, 342132, 343139, 360216, 399.; Kecskés L., A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. Történeti vázlat. Budapest-Pécs, 2004. 69235, 70239, 71241, 71244, 71246, 72249, 73251, 73252, 74259, 75260, 75262, 76264, 76265, 76266, 77267, 77268, 94366, 99380, 99381, 105403, 105404, 119458, 120462, 121463, 125478, 178683, 178685, 190730, 191763, 191738, 191739, 191740, 192741, 192743, 206802, 207804, 212824, 226868, 229876, 235890, 235891, 235892, 235893, 238900, 238901, 2781064, 2891105, 2891106, 2891107, 2891108, 2891109, 2891111, 2901113, 2901114, 2901115, 2911119, 2911120, 3111180, 3121185, 3131186, 3131187, 3131188, 3131190, 3141191, 3151197, 3151199, 3151201, 3161203, 3161204, 3161205, 3361278, 3371280, 3371284, 3381285, 3411299, 3421301, 3481337, 3481339, 3521356, 3551369, 3621394, 3631399, 3631400, 3631401, 3641402, 3721436, 3731437, 3731438, 3731439, 3741444, 3751445, 3751446, 3841473, 3841474, 3841475, 3851476, 3851477, 3871482, 3871483, 4061541, 4061542, 4061543, 4061544, 4151568, 4161570, 4161571, 4161572, 4171573, 4171577, 4361637, 4361638, 4371639, 4371640, 4371641, 4381642, 4381643, 4381644, 4381645, 4391646, 4391647, 4391648, 4401649, 4401650, 4401652, 4411654, 4411655, 4411656, 4411657, 4411658, 4421659, 4421660, 4421661, 4421662, 4441667, 4441669, 4451670, 4451672, 4451674, 4461677, 4461680, 4511697, 4511698, 4511699, 4511701, 4521702, 4521703, 4521704.; Nótári T., Summum ius summa iniuria. Magyar Jog 51 (2004) 39069.; idem, Summum ius summa iniuria – megjegyzések egy jogértelmezési maxima történeti hátteréhez. In: Juridicophilologica. Budapest, 2004. 105143 ; Nótári T.—Papp T., Az együtt elhalás problematikája a történetiség és az új Ptk. koncepciójának tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis, Acta Juridica et Politica, Tomus LXVI. Fasc. 16. Szeged, 2004. 33, 1491.; Szappanos G.—Sándor I.—Dömötör L., A hiteles fordítás kérdése néhány külföldi állam jogrendszerében. Magyar Jog 51 (2004) 44010.; Takács T., A királyi jogalkotás szerepe a francia magánjog egységének megteremtésében. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XXII. Miskolc, 2004. 17977, 17979, 18083; Verebics J., Az európai magánjog fejlődésének főbb irányai. A jogegységesítés útjai és újabb állomásai. Budapest, 2004. 16, 1631, 55241; Vörös I., A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Budapest, 2004. 9, 321.; Boóc Á., Az ajándékozási szerződés néhány kérdése a magyar magánjogban. Állam-és Jogtudomány 46 (225) 558, 6857, 7061.; Sándor I., A társasági jog története Nyugat-Európában. Budapest, 2005. 150573, 294.; Takács T., A francia magánjog fejlődésének története (Code civil és előzményei). PhD thesis, Miskolc, 2005. 64334, 64339, 223.

Foreign References

Reviews: Küpper, H., Osteuropa Recht 49 (2003) 334.

Reviews: (annotation): Mercogliano, F., Index. Quaderni camerti di studi romanistici – International Survey of Roman Law 32 (2004) 548-549.

Cited: Boóc, A., Remarks on the Regulation of Company Limited by Shares in Romania. Acta Juridica Hungarica 45 (2004) 1501 ; Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 24111.; Stein P., A római jog Európa történetében. Budapest, 2005. 174.

Le développement du droit privé européen. Le rôle de la tradition romaniste dans la formation du droit privé moderne. Budapest, 2005. 228 p.

 

 

 

2. – Textbooks (Scripts)

 

a) Scripts

 

1993-1995

Tansegédlet a római jog tanulásához. (Script to the Study of Roman Law) ELTE ÁJK, Budapest, 1993. 152 p. (co-redaction Földi A.)

2., second revised and enlarged edition, Eötvös Kiadó, Budapest, 1995. 158 p.

Hungarian References

Reviews: Szabó B., Jogtudományi Közlöny 49 (1994) 468-469.

Cited: Jakab É., Kellékszavatosság és jótállás. In: Tanulmányok Benedek Ferenc tiszteletére. Pécs, 1996. 11615; Takács P., A személyes és a rendbeöntött igazságosság. Budapesti Könyvszemle 1996/4. 420.

Foreign References

Short Reviews: Mercogliano, F., Index. Quaderni camerti di studi romanistici – International Survey of Roman Law 23 (1995) 636. [in Italian]

Cited: Blaho, P., Orbis Iuris Romani 5 (1999) 2175.; Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 1431.

 

b) Textbooks

 

1996—2005

A római jog története és institúciói. (History and Institutes of Roman Law) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. XXXVIII+683 p. (co-author  Földi A.)

Second revised and enlarged edition, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997. XXXVIII+683 p.

Third revised and enlarged edition, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. XXXVIII+702 p.

Fourth revised and enlarged edition, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. XL+714 p.

Fifth revised and enlarged edition, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000. XL+715 p.

Sixth revised and enlarged edition, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001. XL+716 p.

Seventh revised and enlarged edition, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002. XL+716 p.

Eights revised and enlarged edition, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003. XL+716 p.

Ninth revised and enlarged edition, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004. XL+716 p.

Tenth revised and enlarged edition, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005. XL+716 p.

Hungarian References

Reviews: Sándor I., Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 37 (1996) 131-135. [on the first edition in German]; Kelemen L., Ügyvédek Lapja 1997/2. 61.; Sándor I., Az új római jogi tankönyv bemutatása. Magyar Jog 44 (1997) 503.; Tóth Á., Közjegyzők Közlönye I (1997) 9-10.; idem, Az új római jogi tankönyv jogászegyleti vitája. Magyar Jog 44 (1997) 504-506.; Burián L., Jogállam (1998) 117-121.; Dömötör L., Magyar Felsőoktatás 1998/12. 54.; idem, Magyar Tudomány 43 (1998), 1396-1398.; Pókecz Kovács A., Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 37 (1999/2000) 125-129. [on the fifth edition in French] idem, Magyar Jog 47 (2000) 445-448. [on the fourth edition in Hungarian]; Gedeon M., AETAS 2001/3-4. 311-313.; Sándor I., Debreceni Szemle 9 (2001) 299-302 [on the fifth edition]; Nótári T., Jogtudományi Közlöny 58 (2003) 65-68. [on the seventh edition] ; Boóc Á., Katekhón  2 (2005) 401-403 [on the tenth edition]

Short Reviews: Sándor I., RUBICON 1997/3-4. 46-47.; Tóth Á., Belügyi Szemle 45 (1997) 1, 123. ; Sándor I., Collega 1998/10 – 1999/1. 68-70.

Cited: Menyhárd A., Szerződési igazságosság és egységes szerződési jog. In: Jogi tanulmányok (Red. Harmathy A.). Budapest, 1997. 25252; Borhy L. (Red.), Római történelem. Budapest, 1998. 22, 189, 190, 192, 207, 210, 211, 213, 233, 268, 272, 273, 483 etc.; Bessenyő A., Római magánjog I. A római magánjog az európai jogi gondolkodás történetében. Budapest—Pécs 1998. 254. (Also cited in the second edition published in 2000); Lehoczkyné Kollonay Cs. (red.), A magyar munkajog. I. Budapest, 1998, 171; Szabó B., Monográfia a római kereskedelmi jogról [review].; Jogtudományi Közlöny 53 (1998) 454; Vékás L., A magánjog gazdasági elemzése. Állam- és Jogtudomány 39 (1998) 41.; Csehi Z., Coincidentia oppositorum. In: Studia L. Vékás dedicata, Budapest, 1999. 417, 419, 4416; Menyhárd A., A jó erkölcsbe ütköző szerződések érvénytelenségének jogkövetkezményei. Magyar Jog 46 (1999) 2273; P. Szabó B., Előadások a római állam- és jogtörténet köréből. Miskolc, 19992. 115.; P. Szabó B., Johannes Honterus (1498-1549). In: Magyar jogtudósok I. (Red. Hamza G.), 1999. 1920, 2747.; Prugberger T. — Olajos I., A földbirtok és a földtulajdon szerepe az ókorban és a középkorban. Publ. Jur. et Pol. Miskolc 16 (1999), 17625, 17626.; Sándor I., A dologi jog története és legújabb fejlődési tendenciái Nyugat-Európában. Állam- és Jogtudomány 40 (1999) 2841, 2842, 2843, 2844, 28918, 31795.; Sáry P., A büntetés célja és a főbb büntetési rendszerek. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio pol. et iur. XVI. (1999) 19118, 20452.; idem, A büntethetőségi akadályok római jogi gyökerei. Jogtudományi Közlöny 54 (1999) 5291, 5292, 53110, 53114, 53425, 53630, 53736, 53737, 53739.; Vókó Gy., A magyar büntetés-végrehajtási jog. Budapest—Pécs 1999. 438.; Babják I., Vulgárlatin viaszostáblák a pompeji és dáciai feltárások tekintetében. In: Huszti Vilmos Emlékkönyv, Miskolc 2000, 11615.; Bánóczi R. — Rihmer Z., Latin nyelvkönyv joghallgatók számára. Budapest, 2000. XIV, 3.; Gedeon M., Az aedilisek és a cirkuszi játékok. In: Huszti Vilmos Emlékkönyv, Miskolc 2000. 10339.; Menyhárd A., A szerződés akarahibák miatti érvénytelensége. Budapest, 2000. 2012, 198.; Molnár I., A császárkori Róma büntetési rendszere. In: Tanulmányok Dr. Bérczi Imre egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Emlékkönyv. Acta Jur. et Pol. Szeged 58 (2000) 3651, 3652.; Sándor I., A társasági jog előzményei az ókori jogokban. Jogtudományi Közlöny 55 (2000) 347124, 347133, 349149, 349161.; Szuromi Sz., A püspökökre vonatkozó egyházfegyelmi szabályok az Anselmi Collectio canonumban. Budapest, 2000. 2026, 20416, 20417.; Takács Gy., Jogászok – latinul. Budapest, 2000. 519.; Szalma J., Okozatosság és polgári jogi felelősség – az európai és a magyar jogban –. Miskolc, 2000. 159245.; Frivaldszky J., Természetjog a római filozófusoknál és jogászoknál. In: Természetjog. Budapest, 2001. 46112 ; Szuromi Sz., A tulajdon és a birtok kérdése a szerzetes intézményekben. Jogtudományi Közlöny 56 (2001) 4872, 4873; Tóth Á., Az utóöröklésről. Közjegyzők Közlönye 2001/9. 1142.; Vékás L., Az új Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései. Budapest, 2001. 170368.; Vincze A., Jogállamiság Magyarországon – különös tekintettel a jogbiztonságra -. In: Jogi Tanulmányok 2001. ELTE Budapest, 25019.; Boóc Á., Omnem Romanam sanctionem in uno volumine colligere. A iustinianusi kodifikáció menete és értékelése. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 38-39 (2001/2002) 2242, 2246, 22935.; Csehi Z., A vagyonkezelés jogi formái és az önállósuló vagyontömegek. Áttekintés az alapítvány szemszögéből. Jogállam 2001-2002 11550.; idem, A meghagyástól a jogi személyig, Szent Ágostontól Savigny-ig – Töredékek az alapítványok kultúrtörténetéig. In: Liber amicorum. Studia E. Weiss Dedicata. Budapest, 2002. 2244, 2560.; Csizmazia N. — Sándor I., A bizalmi (fiduciárius) vagyonkezelés modelljei és a Ptk. reformja. Polgári jogi kodifikáció 4 (2002) Nr.  4.  231, 232, 233, 234, 26106.; Menyhárd A., Jó erkölcs, uzsora, értékarányosság. In: Jogi Tanulmányok 2002. ELTE ÁJK. Budapest, 2002. 2491, 2494, 2506, 26451, 282100.; Molnár T., A ius publicum és a ius privatum elhatárolása a római jogban. Collega 6 (2002) 6630, 7059, 72.; Nótári T., De Consultis Bulgarorum. Collega 6 (2002) 52102.; Semsei H., Poena Conventionalis. A szerződés sajátos biztosítéka. Jogállam 2001-2002 677, 6810, 102.; Szalma J., A jóhiszeműség és a tisztesség elvéről. Gondolatok Földi András: A jóhiszeműség és tisztesség elve c. könyve kapcsán. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 38-39 (2001/2002) 30820.; idem, Alanyi és tárgyi felelősség. A vétkesség és a felróhatóság kérdéskörének lehetséges szempontjairól, különös tekintettel a Magyar Ptk. vonatkozó rendelkezéseire és ezek rekodifikációjára. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 38-39 (2001/2002) 3223, 3430, 3431.; Római jog [szócikk]. In: Magyar Nagylexikon vol. 15. Budapest, 2002. 560.; Szuromi Sz., A temetésre vonatkozó egyházfegyelem a XII-XIII. században. Budapest, 2002. 36 sqq.  passim; Takács T., A modern állam- és jogtörténet alapjai. Miskolc, 2002. 149.; Bessenyő A., Római magánjog. A római magánjog az európai jogi gondolkodás történetében. Budapest—Pécs 20033. 609.; Boóc Á., F. Gendron: L’interprétation des contrats. Montréal, 2002. [review] Acta Juridica Hungarica 44 (2003) 2826; 28515.; idem, Megjegyzések a román részvénytársasági szabályozáshoz. Cég és Jog 2003/12. 3016.; idem, Megjegyzések az utóöröklés szabályozásához a német és az osztrák magánjogban. In: Scire aliquid laus est. Tudományos Diákköri Dolgozatok 2002. (ELTE ÁJK). Budapest, 2003. 7315.; Csizmazia N., Az új holland öröklési jog. Polgári jogi kodifikáció 5 (2003) 3837.; Földesi T., A generál clausulák moralitása. Állam- és Jogtudomány 44 (2003) 3123, 3226, 3329, 38, 3839,3840, 3941, 4042, 4043, 4445, 4548, 5051, 5052, 6184.; Jakab A., A jogszabálytan főbb kérdéseiről. Budapest, 2003 167423, 200.; Frivaldszky J., A természeti törvény a politikai gondolkodásban a kezdetektől a történeti iskoláig. PhD thesis, Budapest, 2003. 41153, 512.; Jakab É., “Periculum acoris et mucoris”. A veszély viseléséről az adásvételnél az ókorban: jogtudomány és jogélet, jogegységesítés és partikularizmus. [Doctoral thesis of the Hungarian Academy of Sciences] Szeged, 2003. 13270, 144716; 14417, 165123, 180201.; Kelemen M., Adalékok a bizánci tartományi igazgatás történetéhez. Jogtudományi Közlöny 58 (2003) 4101, 4112, 4113., 418.; Menyhárd A., A tulajdonjog absztrakt felfogása a magánjogban. In: Liber Amicorum. Studia A. Harmathy dedicata. Budapest, 2003. 2294, 2297, 2298.; Nagy Csongor I., A hatalommegosztás és az európai társadalomfejlődés összefüggései. Gondolatok Bibó István hatalommegosztás-koncepciója kapcsán. In: Scire aliquid laus est. Tudományos Diákköri Dolgozatok 2002. (ELTE ÁJK). Budapest, 2003. 300.; Nótári T., De oratoris perfecti institutione. Collega 7 (2003) 4840.; idem, Numen és numinozitás — a római tekintélyforgalom vallási aspektusai. AETAS 18 (2003) 48176; 52227; idem: Ius commune Europaeum novum. AETAS 18 (2003) 3062, 3063, 30825, 30927.; Sántha Á., Bizonyítási eszközök a polgári perben és az internet. E-Akták. Tanulmányok az internetjog világából. Budapest, 2003. 293.; Szuromi Sz., Egyházi intézménytörténet, Budapest, 2003. 41116, 41117, 41118, 42119, 85262.; Boóc Á., Földi András: A másért való felelősség a római jogban, jogelméleti és összehasonlító polgári jogi kitekintéssel. Budapest, Rejtjel, 2004. pp. 436. (review) Acta Juridica Hungarica 45 (2004) 3353.; idem, Fustel de Coulanges : Az antik városállam. Tanulmány a görög és római vallásról, jogról és intézményekről. Jogtudományi Közlöny 59 (2004) 844 , 858.; idem, Remarks on the Regulation of Company Limited by Shares in Romania. Acta Juridica Hungarica 45 (2004) 15513.; Csehi Z., A magánjogi alapítvány — történeti és dogmatikai alapok — PhD thesis, Budapest, 2004. 2744, 2960, 17850, 318.; Földi A., A másért való felelősség a római jogban. Budapest, 2004. 1712, 10413, 10942, 11050, 11475, 142197, 142198, 142199, 142200, 206455, 2291, 2294, 23936, 385299, 385300, 387305, 398. ; Jakab É., Periculum és degustatio. In: Molnár Imre Emlékkönyv. 2004. Szeged, 20712, 20713; Kajtár I., Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe. Budapest-Pécs, 2004. 85146, 132. ; Kecskés L., A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. Történeti vázlat. Budapest-Pécs, 2004. 65219, 66224, 67226, 68230, 69234, 69235, 70239, 71241, 71244, 71246, 72249, 73251, 73252, 74259, 75260, 75263, 76266, 77267, 77268, 88332, 93362, 94363, 100385, 3411299, 3441317, 3471330, 3471331, 3471332, 3491343, 3511351, 3631400.; Kelemen M., Adalékok a középkori kancelláriák történetéhez. In: Jogi Tanulmányok, 2004. 934, 113.; Koi Gy., Karcolatok a választottbíráskodás történetéből a kezdetektől a 20. század elejéig. In : Est Quadam Prodire Tenus. Tudományos Diákköri Dolgozatok 2003. Budapest, 2004. 8.; Menyhárd A., A jóerkölcsbe ütköző szerződések. Budapest, 2004. 167, 1710, 1711, 3457, 55105, 117251, 312.; Nótári T., Bevezetés. Cicero. Négy védőbeszéd. Szeged, 2004. 5965, 71453, 222; idem, Medea Palatina – megjegyzések Cicero Caelianájához, különös tekintettel Clodia személyére. In: Juridicophilologica. Budapest, 2004. 7319 ; idem, Jog és bírói hatalom Hésiodosnál. In: Juridicophilologica. Budapest, 2004. 3498 ; idem, Megjegyzések egy jogértelmezési maxima történeti hátteréhez. Jogtudományi Közlöny 59 (2004) 2212 ; idem, Numen és numinozitás – a római tekintélyfogalom vallási aspektusai. Summum ius summa iniuria – megjegyzések egy jogértelmezési maxima történeti hátteréhez. In: Juridicophilologica. Budapest, 2004. 159176, 165227 ; idem, Summum ius summa iniuria. Magyar Jog 51 (2004) 3895, 38911, 39069, 39172, 392125, 392136.; idem, Summum Ius Summa Iniuria — Comments on the Historical Background of a Legal Maxim of Interpretation. Acta Juridica Hungarica 45 (2004) 30423, 316133.; idem, Summum ius summa iniuria – megjegyzések egy jogértelmezési maxima történeti hátteréhez. In: Juridicophilologica. Budapest, 2004. 935, 9410, 105143, 105147, 109200, 110211. idem, De iure vitae necisque et exponendi. In: Juridicophilologica. Budapest, 2004. 11819; Nótári T.—Papp T., Az együtt elhalás problematikája a történetiség és az új Ptk. koncepciójának tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis, Acta Juridica et Politica, Tomus LXVI. Fasc. 16. Szeged, 2004. 31, 522, 731, 738, 1387, Okányi Zs., A teljesítés lehetetlenülése. A kiváltó okok szempontjából. In : Est Quadam Prodire Tenus. Tudományos Diákköri Dolgozatok 2003. Budapest, 2004. 1685. ; Pókecz Kovács A., Ingyenes és visszterhes letét a római klasszikus jogban. In: Molnár Imre Emlékkönyv. 2004. Szeged, 2932; Siklósi I., A jogügyleti hatályosság elméleti problematikája, különös tekintettel a végrendelet visszavonásának jogdogmatikai megítélésére. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 51 (2004) 732, 746, 7614, 9275, 9380, 9381, 9687, 102104, 103105.; idem, A római magánjog a XXI. században: gondolatok egy klasszikus tankönyv újjászületése kapcsán. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 51 (2004) 3531, 35715, 35821, 35823, 35824, 36029, 36030, 36031, 36456.; Szalma J., Az ajándékozási szerződés – különös tekintettel a magyar Ptk. Rekodifikációjára. Jogtudományi Közlöny 59 (2004) 1691, 1692, 1693, 1694, 1705 .; Szappanos G.—Sándor I.—Dömötör L., A hiteles fordítás kérdése néhány külföldi állam jogrendszerében. Magyar Jog 51 (2004) 4403.; Békesi N., A temetkezési jog magánjogi vetülete. In: A temetkezéssel kapcsolatos szabályozás. Tudományos konferencia. Jog és állam 6. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Budapest, 2005. 1529, 1847, 21.; Boóc Á., Az ajándékozási szerződés néhány kérdése a magyar magánjogban. Állam-és Jogtudomány 46 (225) 543, 6340, 6651, 6959, 70-7163.; Boóc Á.—Hegyi A.—Sándor I.—Szűcs B.—Török G., A követelések érvényesítésének jogi eszközei. Budapest, 2005. 364.; Csehi Z., Coincidentia oppositorum. In: Diké kísértése. Magánjogi és kulturtörténeti tanulmányok. Budapest, 2005. 917, 919, 9416.; idem, A kezesség fogalmához. In: Diké kísértése. Magánjogi és kulturtörténeti tanulmányok. Budapest, 2005. 16116.;  idem, A magyar magánjog általános részéről. Elméleti és dogmatikai fejtegetések. In: Diké kísértése. Magánjogi és kulturtörténeti tanulmányok. Budapest, 2005. 1146, 11721.; idem, A szellemi alkotások jogának egyetemen történő oktatásáról. In: Diké kísértése. Magánjogi és kulturtörténeti tanulmányok. Budapest, 2005. 27911, 27914.; Deli G.—Siklósi I., A római adásvételi jog és hatása az európai jogfejlődésben. Nemzetközi római jogi konferencia Budapesten. Jogtudományi Közlöny 60 (2005) 3012.; Ferenczy R.—Szuromi Sz. A., Megjegyzések a holtnak nyilvánítás polgári jogi és kánonjogi sajátosságaihoz. Jogtudományi Közlöny 60 (2005) 2351.; Nótári T., De matrimonio cum manu. Jogtörténeti Szemle 2005/2. 601, 6016, 6123, 6283, 63121, 63129, 63141, 63143, 63146, 63152, 63161, 64209, 64215, 64219, 65244.; idem, Források Salzburg kora középkori történetéből. Szeged, 2005. 7682, 220.; uő., Hésiodos jogkoncepciója. Jogtudományi Közlöny 60 (2005) 33598.; Pókecz Kovács A., „Locatio conductio operis” PhD thesis, Pécs, 2005. 116219, 252194, 278.; Sándor I., A társasági jog története Nyugat-Európában. Budapest, 2005. 57209, 292.; Siklósi I., A nemlétező szerződés jogdogmatikai kategóriája és esetkörei a római jogban. Jogelméleti Szemle 2005/4 (= jesz.ajk.elte.hu), 14., 18., 23., 25., 56., 58., 65. j.

Foreign References

Reviews: Burián, L., Orbis Iuris Romani 4 (1998) 244-251. [on the first edition in German]; Sándor, I., Fundamina. Review of Legal History. (Cape Town) 4 (1998) 123-129. [on the third edition in German]; Blaho, P., Orbis Iuris Romani 5 (1999) 216-218. [on the third edition in German]; Gabor, F. A., Loyola Law Review (New Orleans) 46 (2000) 501-506. [on the fourth edition in English]; Küpper, H., Osteuropa Recht 46 (2000) 458-459. [on the fifth edition in German]; Gabor, F. A., Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 40 (2000) 97-100.; idem, Tulane European & Civil Law Forum (New Orleans) 15/16 (2000-2001) 125-129. [on the fifth edition in English]; idem, Acta Juridica Hungarica 42 (2001) 121-125. [on the fifth edition in English]

Short Reviews: Mercogliano, F., Index. Quaderni camerti di studi romanistici – International Survey of Roman Law 25 (1997) 722. [in Italian]; Carrino, A., Diritto e cultura [Napoli] 8 (1998) 202.; Imbert, J., Revue Historique de Droit Français et Étranger 76 (1998) 292. [in French]; Papa, G., Studia et Documenta Historiae et Iuris 64 (1998) 634. [in Italian]; Végh, Z., Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Rom. Abt.) 115 (1998) 687.; Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 6 (1998) 247.; Sotty, R., Revue Historique de Droit Français et Étranger 78 (2000) 102-103.

Cited: Guarino, A., Storia del diritto romano. Napoli, 1998. 699, 705.; Cascione, C., Tresviri capitales. Storia di una magistratura minore. Napoli, 1999. 1739; Zlinszky, J., F. Cassola — L. Labruna: Linee di una storia delle istituzioni repubblicane. Napoli, 1991 [review article], Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Rom. Abt.) 117 (2000) 7426; Sič, M., Praktikum iz rimskog prava. Novi Sad, 2002. 41102, 103197, 158247, 248378, 251386.; Szalma, J., Ingatlan-nyilvántartás (Telekkönyvi jog és eljárás). In: Ingatlan-nyilvántartás. Újvidék, 2002. 56131, 58136.; Bessenyő, A., Kauf unbestimmter Mengen von Fungibilien oder Sachgesamtheiten. In: Molnár Imre Emlékkönyv. 2004. Szeged, 871, 10237; Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 105.; Stein P., A római jog Európa történetében. Budapest, 2005. 174.

Review Articles on the Symposia Held on the Textbook

Sándor I., Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 35 (1995-96) 137-138. ; Dömötör L., Jogtudományi Közlöny 52 (1997) 109-110.; Katona S., Bírák Lapja 7 (1997) 123-124.; Németh Z. L., Pesti Ügyvéd 1997/1. 6.; Sándor I., Magyar Jog 44 (1997) 503.; idem, Magyar Felsőoktatás 1997/3. 42.

 

 

3. – Essay books

 

1977

Voprosy primen’en’ija sravn’it’elnogo metoda v isledovan’ijach istorii gosudarstva i prava. Budapest, ELTE, 1977. 428 p. (co-redaction)

 

1979

Tudományos szeminárium a KGST jogintézményeiről. (Scientific Seminar on the Legal Institutions of the CMEA) Budapest, 1979. 345 p. (preface and redaction)

 

1981

Tanítványok Marton Gézáról. Marton Géza születésének századik évfordulója alkalmából rendezett emlékülésen elhangzott előadások. (Disciples on Géza Marton. Papers Presented on the Symposium held to Mark the Centennial Anniversary of the Birth of Géza Marton) Budapest, ELTE, 1981. 57 p. (preface and redaction)

Hungarian References

Cited: Lábady T., A magyar magánjog (polgári jog) általános része. Budapest—Pécs, 2000. 100.; A Magyar Tudományos Akadémi tagjai 1825—2002. (Red.  Beck M.-Glatz F. et alii) vol.  II.  Budapest, 2003. 849.

Foreign References

Cited: Szabó, B., Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Hrsg. von M. Stolleis. München, 1995., 20012, 425. [in German]; Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 1112.

 

1985

A civilisztikai tudománycsoport (1667–1945). (Civil Law Related Disciplines) In: Egyetemtörténeti monográfia, Budapest, ELTE, 1985. 231-311. p. (co-author)

 

1987

Tanulmányok a római jog és továbbélése köréből I. (Studies on Roman Law and on Its Subsequent Fate I.) Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. 184 p. (introductory study and redaction)

Hungarian References

Reviews: Földi A., Jogtudományi Közlöny 43 (1988) 434-436.

Foreign References

Reviews: Végh, Z., Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Rom. Abt.) 106 (1989) 737-738. [in German]

Short Reviews: F. F., Labeo 34 (1988) 100.

 

Studia dedicata centenario fundationis seminariorum Universitatis Budapestinensis. Budapest, 1987. 132 p. (co-author and redacton)

Hungarian References

Reviews: Földi A., Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 30 (1988) 185-187.

Foreign References

Short Reviews: Gionea, V., Association d’Histoire Comparative des Institutions et du Droit. Recherches sur l’Histoire des Institutions et du Droit 1989 – XIV. Bucarest, 1989. 191. [in French]

 

1988

Tanulmányok a római jog és továbbélése köréből II. (Studies on Roman Law and on Its Subsequent Fate II.) Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 246 p. (introductory study, co-author and redaction)

Hungarian References

Reviews: Földi A., Jogtudományi Közlöny 46 (1991) 246-247.

Foreign References

Reviews: Gionea, V., Association d’Histoire Comparative des Institutions et du Droit. Recherches sur l’Histoire des Institutions et du Droit 1989 – XIV. Bucarest, 1989. 192-194. [in French]

 

1991

Sanctus Stephanus et Europa – Szent István és Európa – Saint Étienne et l’Europe. Budapest, 1991. 140 p. (preface, co-author and redaction)

Hungarian References

Reviews: Balázs T., Állam- és Jogtudomány 33 (1991) 258-260.; Földi A., Jogtudományi Közlöny 46 (1991) 292-293.; idem, Századok 126 (1992) 142-144.; Kozma Á., Kommentár 1 (1992) 53-55.; Lengyel A., Magyar Felsőoktatás 1992/2-3.; idem, Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 33 (1992) 251-253.; Sándor I., Acta Juridica Hungarica 34 (1992) 98-101. [in English]; Dömötör, L., Levéltári Szemle 43 (1993) 86-88.; idem, Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 46 (1994) 429-430. [in German]

Short Reviews: Kovátsits L., VIGILIA 57 (1992) 800.; Lengyel A., Könyvvilág 37 (1992) 21.; Sándor I., Hitel 5 (1992) 62-63.; Béres B., IGEN 1993. 28-29.

Cited: Erdő P., Magyarország és a pápák. Távlatok. 1999/4 5011.; Zlinszky J., A magyar jog tradicionálisan európai jog. Jogtudományi Közlöny 50 (1995) 37.; Font M., Hasonlóságok és különbségek a magyar királyság és a Kijevi Rusz törvényhozásában (Szent István valamint Vlagyimir és Bölcs Jaroszláv törvényeinek összevetése) In: A Magyar államiság első ezer éve. Pécs, 2000. 49.; Solymosi L., Társadalom Szent István korában. In: Államalapítás, társadalom, művelődés. Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 27. (red. Kristó Gy.) Budapest, 2001. 628.; Szent István és az államalapítás. (Red. Veszprémy L.) Budapest, 2002. 584.

Foreign References

Reviews: Bucci, O., Apollinaris 64 (1991) 929-931. [in Italian]; Dömötör, L., Ungarn-Jahrbuch 20 (1992) 226-228. [in German]; idem, Cristianesimo nella storia (Bologna) 16 (1995) 180-182. [in German]

Cited: Csehi, Z., Das Internationale Privatrecht als humanistische Wissenschaft — Zur Geistesgeschichte der Heiligen Krone von Ungarn. In: Festschrift für E. Jayme. München, 2004. 168735.; Kálnoky, N., Les constitutions et privilèges de la noble nation Sicule. Acculturation et maintien d’un système coutumier dans la Transylvanie médiévale. Budapest-Paris-Szeged, 2004. 271.

 

1992

Studien zum römischen Recht in Europa I. Budapest, 1992. 451 p. (preface and redaction)

Hungarian References

Reviews: Dömötör L., Állam- és Jogtudomány 34 (1992) 287-292.; Jakab É., Jogtudományi Közlöny 48 (1993) 247-250.

Cited: Földi A., Adalékok a történeti jogi iskola a Magyar jogi romanisztikára gyakorolt hatásának kérdéséhez. In: Befogadás és eredetiség a jogban és a jogtudományban, (Red. Sajó A.) Budapest, 2004. 1711.

Foreign References

Cited: Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 27128.

 

1996

Tanulmányok Benedek Ferenc tiszteletére. (Studies in Honour of Ferenc Benedek) Pécs, 1996. 323 p. (co-redaction)

 

1999

Magyar Jogtudósok I. (Hungarian Jurisconsults I.) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. 191 p. (preface and redaction)

Hungarian References

Reviews: Dömötör L., Magyar Jog 47 (2000) 574-576.; Sándor I., Jogtudományi Közlöny 55 (2000) 153-156.

Cited: Balogh J., Jogászegyéniségek az ókortól a XX. századig. Klió 11 (2002) 21.; Tóth Z. J., A Szent Korona eszme a XX. században — Az Eckhart-viták természete —. In: A Szent Korona-eszme időszerűsége. Tanulmánykötet. Budapest, 2004. 325.

Foreign References

Short Reviews: Küpper, H., Osteuropa Recht 48 (2002) 168.

Cited: Stipta, I., Die vertikale Gewaltentrennung (Verfassungs- und rechtsgeschichtliche Studien). Budapest, 2005. 2611, 3419, 4630, 5637, 57.

 

2001

Szent István és Európa — Saint Étienne et l’Europe. Professzorok Háza, Budapest, 2001. 160 p. (preface and redaction)

Hungarian References

Reviews: Kertész G., Jogtudományi Közlöny 56 (2001) 519-522.

Cited: Sancti Stephani Regis Primi Hungariae. Libellus de Intitutione Morum sive Admonitio Spiritualis — Szent István Erkölcstanító Könyvecske avagy Intelmek I. Ed. L. Havas. Agatha (Series Latina II.) Debrecen, 2004. LXXXIII.

Foreign References

Short Reviews: Küpper, H., Osteuropa Recht 48 (2002) 168.

Cited: Szalma, J., Ingatlan-nyilvántartás (Telekkönyvi jog és eljárás). In: Ingatlan-nyilvántartás. Újvidék, 2002. 103.; Szent István és az államalapítás. (Red. Veszprémy L.) Budapest, 2002. 584.

 

Tanulmányok Werbőczy Istvánról — Studien über István Werbőczy. Professzorok Háza, Budapest, 2001. 231 p. (preface and redaction)

Hungarian References

Cited: Szalma J., A polgári jog kodifikációjának általános módszerei és a Magyar Ptk. rekodifikációja. In: Kodifikáció. Tanulmányok. Szakmai tájékoztató a VII. Budapesti Nyári Egyetem hallgatói számára. Budapest, 2002. 445.; Balogh E., Régi-új jogelvek a reformkori magyar büntetőjogban. In: Molnár Imre Emlékkönyv. 2004. Szeged, 4821.

Foreign References

Short Reviews: Küpper, H., Osteuropa Recht 48 (2002) 169.

Cited: Szalma, J., Ingatlan-nyilvántartás (Telekkönyvi jog és eljárás). In: Ingatlan-nyilvántartás. Újvidék, 2002. 103.

 

Iura Antiqua — Iura Moderna. Festschrift für Ferenc Benedek zum 75. Geburtstag. Pécs, 2001. 295 p. (co-redaction)

Magyar Jogtudósok II. (Hungarian Jurisconsults II.) Professzorok Háza, Budapest, 2001. 196 p. (preface and redaction)

Hungarian References

Reviews: Dömötör L., Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 37 (1999/2000) 115-122.; Sándor I., Jogtudományi Közlöny 56 (2001) 453-455.

Cited: Balogh J., Jogászegyéniségek az ókortól a XX. századig. Klió 11 (2002) 21.

Foreign References

Short Reviews: Küpper, H., Osteuropa Recht 48 (2002) 168.

 

2002

“Nem akarunk csonka Európát…” Politikai, történelmi, jogi tanulmányok, cikkek és esszék. („We Do Not Want an Incompleted Europe…” Political, historical and legal studies, notices, essays) Elektra Kiadóház, Budapest, 2002. 262 p.

Hungarian References

Reviews: Dömötör L., Belügyi Szemle 2002/10., 139-143.; Osztovits A., Jogállam 2001-2002 252-255., idem, Európai Jog 2 (2002) 41-42.; Sándor I., Jogtudományi Közlöny 58 (2003) 486-489.; Nótári T., Belvedere 16 (2004) 78-83.; idem, Magyar Jog 51 (2004) 567-571.

Foreign References

Cited: Szalma, J., Ingatlan-nyilvántartás (Telekkönyvi jog és eljárás). In: Ingatlan-nyilvántartás. Újvidék, 2002. 103.; Fejérdy, G., Une relation oubliée : Robert Schuman et la Hongrie. In: Fondation Robert Schuman. L’Europe en action. Le supplément de la Lettre nº194, 10 janvier 2005. 1113.

 

2006

Symposion.Hundert Jahre Bürgerliches Gesetzbuch. Entwicklung des Privatrechts im deutschen und mittel-osteuropäischen Sprachraum seit dem Inkrafttreten des BGB. 13.-14. Oktober 2000, Budapest. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2006. (preface, co-author and redaction) (in print)

 

 

4. – Inaugural lectures

 

2005

A modern jogrendszerek tagozódása és a római jogi tradíció. (The Classification /divisio/ into ’Branches’ of Modern Legal Systems /Orders/ and Roman Law Traditions) Állam- és Jogtudomány 46 (2005) 1-30.

Hungarian References

Reviews: Barna A., Jogtörténeti Szemle 2004/4. 79-80.; Boóc Á., Jogtudományi Közlöny 60 (2005) 127-128.; Nótári T., Magyar Jog  52 (2005) 61-62.

Foreign References

Reviews: Boóc, Á., Orbis Iuris Romani 10 (2005) (in print); Nótári, T., Acta Juridica Hungarica 46 (2005) 137-140.; idem, Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 46 (2005) (in print)

A modern jogrendszerek tagozódása és a római jogi tradíció. (The Classification /divisio/ into ’Branches’ of Modern Legal Systems /Orders/ and Roman Law Traditions) held on October 6, 2004. www.mta.hu/fileadmin/szekfoglalok/000875.pdf and In: Székfoglalók. 2004—2005. vol.  8. Budapest, 2005. (in print)

Hungarian References

Reviews: Barna A., Jogtörténeti Szemle 2004/4. 79-80.; Boóc Á., Jogtudományi Közlöny 60 (2005) 127-128.; Nótári T., Magyar Jog  52 (2005) 61-62.

Foreign References

Reviews: Boóc, Á., Orbis Iuris Romani 10 (2005) (in print); Nótári, T., Acta Juridica Hungarica 46 (2005) 137-140.; idem, Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 46 (2005) (in print);

 

 

5. – Other autonomous works

 

1984

A magyar római jogi szakirodalom bibliográfiája 1945–1984. (Bibliography of the Hungarian Literature of Roman Law [1945–1984]) In: Állam- és Jogtörténeti Bibliográfiák 9. Budapest, ELTE, 1984. 86 p. (preface and redaction)

Hungarian References

Reviews: Nagy L., Állam- és Jogtudomány 28 (1985) 795-796.

Cited: Földi A.—Szájer J., Római jogi reminiszcenciák civilisztikai oktatásunkban. Jogtudományi Közlöny 40 (1985) 403111.

 

A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és jogtudományi karának actái – Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae 26 (1984) (responsible redactor)

 

1985

A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és jogtudományi karának actái – Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae 27 (1985) (responsible redactor)

 

1986

A magyar római jogi szakirodalom bibliográfiája 1945–1985. (Bibliography of the Hungarian Literature of Roman Law [1945–1985]) In: Állam- és Jogtörténeti Bibliográfiák 12. Budapest, 1986. XXII+101. p. (preface and redaction)

Foreign References

Reviews: Dajczak, W., Historia Czasopismo i Prava 1988. 213-214. [in Polish]; Végh, Z., Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Rom. Abt.) 106 (1989) 736-737. [in German];

Cited: Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 94.

 

A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának actái – Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae 28 (1986) (responsible redactor)

 

1987

A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának actái – Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae 29 (1987) (responsible redactor)

 

1988

H. S. Maine: Az ősi jog. (H. S. Maine: Ancient Law) Gondolat, Budapest, 1988. 312 p. (translation, redaction and introductory study)

Hungarian References

Cited: Földi A., Kereskedelmi jogintézmények a római jogban. Budapest, 1997. 59161.; Szabadfalvi J., Historical jurisprudence, avagy a történeti jogtudomány mint a jog “kultúrtörténeti” megközelítése. In: Jogbölcseleti töredékek. Miskolc, 2004. 3224.

 

A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának actái – Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae 30 (1988) (responsible redactor)

 

1989

A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának actái – Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae 31 (1989) (responsible redactor)

 

1990

A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának actái – Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae 32 (1990) (responsible redactor)

 

1991

Az Amerikai Egyesült Államok politikai lexikona. (The Political Encyclopedia of the United States of America) Budapest, - New York, 1991. 328 p. (co-author)

Hungarian References

Reviews: Dömötör L., Állam- és Jogtudomány 34 (1992) 292-294.

 

Római jog. (Roman Law) In: A világ főbb jogrendszerei (jogcsoportok). Összehasonlító jogtörténeti tanulmányok. Budapest, 1991. 85-96. p. (redaction)

Hungarian References

Cited: Salát G., Büntetőjog az ókori Kínában. Budapest, 2003. 105, 237.

 

1992

A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának actái – Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae 33 (1991-1992) (responsible redactor)

 

1994

A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának actái – Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae 34 (1993-1994) (responsible redactor)

 

1995

Cicero: Az állam. (Cicero: De re publica) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995. 228 p. (translation [the Somnium Scipionis translated by Havas L.] and introductory study)

Hungarian References

Reviews: Dömötör L., Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 35 (1995/96) 147-149.; Földi A., Jogtudományi Közlöny 51 (1996) 257-259.; Kendeffy G., Budapesti Könyvszemle 1997/4. 459-463.

Short Reviews: Adamik T., Magyar Nemzet 1996. március 25., 10.; Dömötör L., Jogállam 1996/3-4, 174-176; Könczöl Cs., Népszabadság 1996. június 8., 11.; Sándor I., Magyar Felsőoktatás 1997/5-6. 46-47.

Cited: Takács P., Az állam fogalma. In: Államelmélet. (Red. Bódig — Cs. Kiss — Loss et alii) Miskolc, 1997. 135.; Paczolay P., Államelmélet I. Machiavelli és az államfogalom születése. Budapest, 1998. 54, 16311.; Földi A., A jóhiszeműség és tisztesség elve. Intézménytörténeti vázlat a római jogtól napjainkig. Budapest, 2001. 1558.; Frivaldszky J., A természeti törvény a politikai gondolkodásban a kezdetektől a történeti iskoláig. PhD thesis, Budapest, 2003. 44168.

 

Ralph Mitchell: Az Egyesült Államok alkotmánya. (Ralph Mitchell: The Constitution of the United States) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995. 251 p. (redaction)

Hungarian References

Reviews: Dömötör L., Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 35 (1995/96) 143-146.; idem, Jogtudományi Közlöny 51 (1996) 338-340.; Sándor I., Állam- és Jogtudomány 37 (1999) 333-338.

Cited: Kiss B., Az egyenlő jogvédelem alkotmányjogi kérdései az Egyesült Államokban. Acta Jur. et Pol. 59 (2001) fasc. 10. Szeged, 2001. 815.; Vincze A., Jogállamiság Magyarországon – különös tekintettel a jogbiztonságra -. In: Jogi Tanulmányok 2001. ELTE Budapest, 298.; Kikindai Z. I., Új történelmi alkotmánytervezet. In: A Szent Korona-eszme időszerűsége. Tanulmánykötet. Budapest, 2004. 104.

 

1996

A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának actái – Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae 34 (1995-1996) (responsible redactor)

 

1997

H. S. Maine: Az ősi jog. 2., javított kiadás, (H. S. Maine: Ancient Law. Second revised edition) Gondola ’96 kiadó, Budapest, 1997. 238 p. (translation, redaction and introductory study)

Hungarian References

Reviews: Dömötör L., Jogtudományi Közlöny 53 (1998) 33-34.; idem, Magyar Tudomány 43 (1998) 1396-1400.

Cited: Ragályi Á.: Sir Henry Sumner Maine. In: Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből. (Red. Szabó M.) Miskolc, 1999. 1793.; Font M., Hasonlóságok és különbségek a magyar királyság és a Kijevi Rusz törvényhozásában (Szent István valamint Vlagyimir és Bölcs Jaroszlav törvényeinek összevetése) In: A Magyar államiság első ezer éve. Pécs, 2000. 291, 47126, 48202, 50.; Boóc Á., Fustel de Coulanges : Az antik városállam. Tanulmány a görög és római vallásról, jogról és intézményekről. Jogtudományi Közlöny 59 (2004) 843 ; Ragályi Á.: Sir Henry Sumner Maine. In: Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből. (Red. Szabó M.) Miskolc, 20042. 2024, 2035, 2036.; Font M., A keresztény nagyhatalmak vonzásában. Közép- és Kelet-Európa a 10—12. században. Budapest, 2005. 61143, 74212, 228158, 299.

 

Cicero: Az állam.(Cicero: De re publica) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1997. 228 p. (reprint of the first edition published in 1995) (translation [the Somnium Scipionis translated by Havas L.] and introductory study)

Hungarian References

Cited: Földi A., Antik közjog. Előadásvázlatok. Budapest, 1997. 49.

 

1998

Ralph Mitchell: Az Egyesült Államok alkotmánya. (Ralph Mitchell: The Constitution of the United States) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. (Second enlarged edition) 251 p. (redaction)

 

2000

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának évkönyve 1999. (Yearbook of the School of Law and Political Science of the Eötvös Loránd University 1999) ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2000. 299 p. (co-redaction)

 

2001

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának évkönyve 2000. (Yearbook of the School of Law and Political Science of the Eötvös Loránd University 2000) ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2001. 330 p. (co-redaction)

 

2002

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának évkönyve 2001. (Yearbook of the School of Law and Political Science of the Eötvös Loránd University 2001) ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2002. 339 p. (co-redaction)

Cicero: Az állam. (De re publica) Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002. 228 p. (reprint of the edition of 1997) (translation [the Somnium Scipionis translated by Havas L.] and introductory  study)

 

2003

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának évkönyve 2002. (Yearbook of the School of Law and Political Science of the Eötvös Loránd University 2002) ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2003. 393 p. (co-redaction)

Fustel de Coulanges: Az antik városállam. (La Cité antique) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2003. 621 p. (Revised edition of the Hungarian edition  of the  La Cité antique” of Fustel de Coulanges  translated by Bartal A., published by the Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences in 1883) Revised edition and introductory study of Hamza G.

Hungarian References

Reviews: Boóc Á., Jogtudományi Közlöny 59 (2004) 83-85.; Nótári T., Ókor 3 (2004) 68-69.

Short Reviews: Ókor 3 (2004) 93.; Boóc Á., Újabb könyvbemutató az ELTE Jogi Karán. Magyar Jog 51 (2004) 575.

Cited: Nótári T., De matrimonio cum manu. Jogtörténeti Szemle 2005/2. 6155, 62102.

 

2004

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának évkönyve 2003. (Yearbook of the School of Law and Political Science of the Eötvös Loránd University 2003) ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2004. 364 p. (co-redaction)

 

2005

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának évkönyve 2004.(Yearbook of the School of Law and Political Science of the Eötvös Loránd University 2004) ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2005. 452 p. (co-redaction)

 

 

6. – Studies

 

a) Roman law, ancient laws

 

1970

Az elbirtoklás fejlődése a római császárkorban. (Development of Adverse Possession in the Imperial Period of Roman Law) Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis, fasc. I. Budapest, 1970. 47 p.

Hungarian References

Cited: Brósz, R. — Pólay, E., Római jog. Budapest, 1974. 194., (cited also in the last i.e. tenth edition published in 1995); Brósz, R., Die Rolle der Gewohnheit (des Gewohnheitsrechts) im Laufe der Entfaltung und Entwickelung der longi temporis praescriptio(nes). In: Studia in honorem Elemér Pólay septuagenarii. Szeged, 1985. 15740.

Foreign References

Reviews: Diósdi, Gy., Index. Quaderni camerti di studi romanistici – International Survey of Roman Law 3/1972 124-125. [in Italian]

Cited: Kaser, M., Das römische Privatrecht. Zweiter Abschnitt. Die nachklassischen Entwicklungen.2 München, 1975. 593.; Blaho, P. — Haramia, I. —Židlická, M., Základy rímskeho práva. Bratislava, 1997. 206.

 

1973

Az elbirtoklás fejlődése a római császárkorban [Tézisek a szerző kitüntetéses doktorrá avatása alkalmából az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1973. június 22-én]. (Development of the Adverse Possession in the Imperial Period of Roman Law. Thesises on the occasion of conferring upon the author the „sub auspiciis praesidentis Rei publicae” doctorate’s degree)  In: ELTE Értesítő 1972/73. Budapest, 1973. 44-45.

 

1976

Az együtt elhaltakra vonatkozó vélelmek a római jogban. (Presumptions in Relation of Persons Deceased in the Same Event /Commorientes/) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 18 (1976) 347-361.

Hungarian References

Cited: Szájer J., A vis maior a római jogban. In: Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis Fasc. V. Budapest, 1983. 643, 644, 645.; Nótári T.—Papp T., Az együtt elhalás problematikája a történetiség és az új Ptk. koncepciójának tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis, Acta Juridica et Politica, Tomus LXVI. Fasc. 16. Szeged, 2004. 32, 410, 515, 518, 628, 730, 732, 734, 736, 839, 841, 843, 844, 946, 948, 950, 952, 1054, 1056, 1166, 1171, 1173, 1276, 1277, 1279.

 

1977

Einige Fragen der Zulässigkeit der direkten Stellvertretung in den Papyri. (Das Verhältnis zwischen Vollmacht und Auftrag im Rechte der Papyri Ägyptens als römischer Provinz) Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 19 (1977) 58-69.

Foreign References

Cited: Aubert, J.-J., Business Managers in Ancient Rome. A Social and Economic Study of Institores B. C. 200 – A. D. 250. Leiden – New York – Köln, 1994. 11.

 

A házastársak közötti ajándékozási tilalom eredetének kérdései a római jogban.(Questions in Relation of the Origin of the Prohibition of the Gifts between Spouses in Roman Law) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. de Rol. Eötvös nom. 19-20 (1977) 137-162.; Boóc Á., Az ajándékozási szerződés néhány kérdése a magyar magánjogban. Állam-és Jogtudomány 46 (225) 543, 6546.

Hungarian References

Cited: Nótári T.—Papp T., Az együtt elhalás problematikája a történetiség és az új Ptk. koncepciójának tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis, Acta Juridica et Politica, Tomus LXVI. Fasc. 16. Szeged, 2004. 46.

 

1978

Az ügyleti képviselet. Dogmatikai és elméleti vizsgálatok az antik jogoktól napjainkig. [Kandidátusi értekezés tézisei] (Contractual Agency. Doctrinal and Theoretical  Research from the Laws of Antiquity to Modern Times. [Thesises of PhD thesis]  Budapest, 1978. 20.

Értékítélet és anakronizmus. Történetietlenség és prekoncepciók a római jogi kutatásokban. (Judgment of Value and Anachronism. Anti-historical Approach and Preconceptions in the Roman Law related Researches) Jogtudományi Közlöny 33 (1978) 478-485.

Az ügyleti képviselet kérdései a romanizált Egyiptom jogforrásaiban. (Questions in Relation of Contractual Agency in the Legal Sources of Romanized Egypt) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. de Rol. Eötvös nom. 21 (1978) 125-145.

Römisches Recht kontra Rechte der Antike. (Möglichkeiten und Grenzen in der Rechtsvergleichung) Acta Juridica 20 (1978) 365-384.

Foreign References

Cited: Nörr, D., Burkard Wilhelm Leist, Alt-arisches Ius gentium (Nachdruck der Ausgabe von 1889, hrsg. von W. Meid, mit einem Vorwort von B. Schlerath sowie zusätzlichen Indices und Corrigenda, besorgt von J. Gippert), Beiträge zur Sprachwissenschaft, Innsbruck 1978, 33, XIV, 624 S. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Rom. Abt.) 97 (1980) 509.; Klami, H. T., Comparative Law and Legal Concepts. The Methods and Limits of Comparative Law and its Connection with Legal Theory. Vammala, 1981. 1111a.; Torrent, A., Derecho publico romano y sistema de fuentes. Oviedo, 1982. 4648; Klami, H. T., Rättshistorisk metod contra metoden för allmän rättslära. Helsingfors, 1985. [Különlenyomat: Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. Häfte 4-5/1985.] 42212.; Bartosek, M., Dějiny římského práva (ve třech fázích jeho vývoje). Praha, 1988 (első kiadás) és 19952. 268.; Piatelli, D., Tradizioni giuridiche d’Israele. All’origine dello ‘Statuto’ del proselita. Torino, 1990. 255; Hengstl, J., Antike Rechtvergleichung. Orbis Iuris Romani 1 (1995) 16610; Piattelli, D., Jewish Law. Jerusalem, 1995. 8.; Torrent, A., Derecho publico romano y sistema de fuentes. Zaragoza, 1995. 46.

 

1980

Az ügyleti képviselet érvényesülésének néhány kérdése a római jogban. (Some Questions related to the Contractual Agency in Roman Law) Jogtudományi Közlöny 35 (1980) 238-346.

Foreign References

Cited: Visky, K., L’ affranchi comme “institor”. Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano 83 (1980) 212.24.

 

Az ügyleti képviselet közvetlen formája elismerésének társadalmi és jogi alapjai a római jogban.  (Social and Legal Basis of the Existence of the Direct Form of Contractual Agency in Roman Law) Jogtudományi Közlöny 35 (1980) 577-583.

Az ügyleti képviselet kérdései a klasszikus római jogban. (Questions of Contractual Agency in Classical Roman Law) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 23 (1980) 47-77.

Zur Frage der gewillkürten Stellvertretung im klassischen römischen Recht. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 21 (1980) 19-42.

Foreign References

Cited: Benke, N., Zu Papinians actio ad exemplum institoriae actionis. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Rom. Abt.) 105 (1988) 5932, 59622, 612100, 622149; Wacke, A., Die adjektizischen Klagen im Überblick. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Rom. Abt.) 111 (1994) 29464, 29669, 30395, 308108, 329186, 357.; Miceli, M., Sulla struttura formulare delle ‘actiones adiecticiae qualititatis’. Torino, 2001. 81.

 

Aspetti della rappresentanza negoziale in diritto romano. Index. Quaderni camerti di studi romanistici – International Survey of Roman Law 9 (1980) 193-229.

Hungarian References

Cited: Siklósi I., A római magánjog a XXI. században: gondolatok egy klasszikus tankönyv újjászületése kapcsán. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 51 (2004) 36453.

Foreign References

Cited: Knütel, R., Die Haftung für Hilfspersonen im römischen Recht. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Rom. Abt.) 100 (1983) 35345; Melillo, G., Il negozio bilaterale romano. Napoli. 19862, 33.; Quadrato, R., Rappresentanza (diritto romano). Enciclopedia del diritto 38 (1987) Milano, 431161, 431166, 432174, 432175, 432177; Benke, N., Zu Papinians actio ad exemplum institoriae actionis. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Rom. Abt.) 105 (1988) 5932, 622149, 622152.; Marrone, M., Istituzioni di diritto romano. Palermo, 1989. 188.; Zimmermann, R., The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition. Cape Town, 1990. 4797; a második kiadásban (Cape Town–München, 1993.) és a harmadik kiadásban (Cape Town, 1996.) is; Pollera, A., «Annonam adtemptare et vexare vel maxime dardanarii solent». D.47.11.6: nota sulla repressione dei crimini annonari. Index Quaderni camerti di studi romanistici – International Survey of Roman Law 19 (1991) 43093.; Aubert, J.-J., Business Managers in Ancient Rome. A Social and Economic Study of Institores B. C. 200 – A. D. 250. Leiden – New York – Köln, 1994. 73; Wacke, A., Die adjektizischen Klagen im Überblick. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Rom. Abt.) 111 (1994) 29149, 30395, 308108, 329186, 342229, 357.; Földi, A., Die Entwicklung der sich auf die Schiffer beziehenden Terminologie im römischen Recht. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 43 (1995) 2, 3, 6; Pennasilico, M., Profili della «contrattazione» per persona da nominare. Napoli, 1995. 124, 125, 1312, 1519.; Földi, A., Remarks on the Legal Structure of Enterprises in Roman Law. Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 43 (1996) 187.; Wacke, A., Alle origini della rappresentanza diretta: le azioni adiettizie. In: Estudios de derecho romano y moderno en cuatro idiomas. Madrid, 1996. 2403.; Höbenreich, E., Annona. Juristische Aspekte der stadtrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat. Graz, 1997. 134337,136349, 137351, 136353, 338.; Wacke, A., Alle origini della rappresentanza diretta: le azioni adiettizie. In: Nozione formazione e interpretazione del diritto dall’ età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo. vol. II. Napoli, 1997., 5873, 5875, 5909.; Földi, A., La responsabilità dell’avente potestà per atti compiuti dall’exercitor suo sottoposto. Studia et Documenta Historiae et Iuris 64 (1998) 18630.; Miceli, M., ‘Fictio libertatis’: Rilevanza dei ‘debita servorum’ all’interno della struttura formulare delle ‘actiones adiecticiae qualitatis’. In: Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo. 45 (1998) 35792.; Coppola Bisazza, G., La legitimazione a cernere iussu heredis. IVRA 49 (1998) 412, 5960, 6061; Quintana Orive, E.— Blanch Nougués, J. M., Nuevas consideraciones en torno al cognitor y procurator in rem suam. Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 45 (1998) 33740.; Cerami, P., « Mutua pecunia a magistro ’navis reficiendae causa’ sumpta » e « praepositio exercitoris ». (Profili storici-comparatistici). In: Mélanges en l’honneur de Carlo Augusto Cannata, Bâle–Genève–Munich, 1999. 273, 2747, 2749; Földi, A., Caupones e stabularii nelle fonti del diritto romano. In: Mélanges Fritz Sturm vol. I. Liège, 1999. 13661.; Ligt, de L., Legal History and Economic History: The Case of the actiones adiecticiae qualitatis. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 67 (1999) 2076, 21023.; Andrés Santos, F. J., Subrogación real y patrimonios especiales en el derecho romano clásico. Valladolid 2000. 195164; Krzynówek, J., Odpowiedzialnośc przedsiebiorcy (exercitor) w prawe rzymskim. Warszawa, 2000. 2131, 2857, 159351, 160352, 237.; Földi, A., Eine alternative Annäherungsweise: Gedanken zum Problem des Handelsrechts in der römischen Welt. Revue Internationale des Droits l’Antiquité 48 (2001) 8572.; Miceli, M., Sulla struttura formulare delle ‘actiones adiecticiae qualititatis’. Torino, 2001. 81.; Cerami, P. — Petrucci, A., Lezioni di diritto commerciale romano. Torino, 2002. 458, 459, 22334.; De Filippi, M., Ratihabitio. Bari, 2002. 11915; de Ligt, L., D. 15, 1, 1, 1 and the Early History of the ‘actio quod iussu’. In: Viva vox iuris Romani. Essays in honour of Johannes Emil Spruit. Amsterdam, 2002. 1972; Paperi, O., Considerazioni sull’origine del procurator ad litem. In: Cunabula iuris. Studio storico giuridico per G. Broggini. Milano, 2002. 35024, 37389.; Coppola Bisazza, G., Aspetti della sostituzione negoziale nell’esperienza giuridica romana. Rivista di diritto romano 3 (2003) 26.; Finazzi, G., Ricerche in tema di negotiorum gestio II. 1. Requisiti delle actiones negotiorum gestorum. Cassino, 2003. 443248, 444249, 446258, 557176; Földi, A.―Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 2180.

 

1981

Zum Verhältnis zwischen Wirtschaft und Recht im römischen Reich. Eine Skizze zum römischen “Kartellrecht”. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 23 (1981) 87-100.

Hungarian References

Cited: Jakab É., Szerződési szokások és adásvételi előírások Rómában. [PhD thesis, Szeged, 1991.] 1570, 214.

Foreign References

Cited: Klami, H. T., Nomos and Nomisma. Comments on Inflation in the Roman Empire. In: Studia in honorem Elemér Pólay septuagenarii. Szeged, 1985. 270.; idem, Roman Law and Hardship. Law and the Socio-Economic Crisis in the Later Roman Empire. Vammala, 1987. 114, 14047.; Földi, A., Living Institutions of Roman Law in Hungarian Civil Law. Helikon 28 (1988) 37839.; Bartosek, M., Dějiny římského práva (ve třech fázích jeho vývoje). Praha, 1988 (first edition) and 19952. 269.

 

Cicero és a római jog. (Cicero and the Roman Law) Antik Tanulmányok 28 (1981) 139-154.

Hungarian References

Cited: Pólay E., Iniuria Types in Roman Law. Budapest, 1986. 209.; idem, A római jogászok gondolkodásmódja. Kazuisztika és absztrakció. Budapest, 1988. 8379, 109123, 110125, 210.; Molnár I., A római magánjog felelősségi rendje. Szeged, 1993. 65139, 243.; idem, Die Haftungsordnung des römischen Privatrechts. Szeged, 1998. 202.; Sarkady Zs., Rendszerre való törekvések az ókori Rómában és a modern Európában. Szeged, 1998. 734.; Nótári T., Jogtudomány és retorika – Cicero pro Murena 26. Jogtudományi Közlöny 56 (2001) 47467, 47472.; idem, Jogtudomány és retorika – Cicero, Pro Murena 26. In: Juridicophilologica. Budapest, 2004. 5068, 5173.; Nótári T., Bevezetés. Cicero. Négy védőbeszéd. Szeged, 2004. 63190, 63195, 222.

 

1982

Nemzetközi magánjog és római jog.(Private International Law and Roman Law) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös 24 (1982) 260-283.

Hungarian References

Cited: Földi A. — Szájer J., Római jogi reminiszcenciák civilisztikai oktatásunkban. Jogtudományi Közlöny 40 (1985) 402103.; Jakab É., Szerződési szokások és adásvételi előírások Rómában. [PhD thesis, Szeged, 1991.] 41219, 214.; Mádl F. — Vékás L., Nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga. Budapest, 1997. 49, 570. (Also cited in the fifth edition published in 2001 and in the sixth edition published in 2004 of the textbook);  Jakab É., “Periculum acoris et mucoris”. A veszély viseléséről az adásvételnél az ókorban: jogtudomány és jogélet, jogegységesítés és partikularizmus. [Doctoral thesis of the Hungarian Academy of Sciences] Szeged, 2003. 21844.

 

Das Vorbild des Rechtsgelehrten bei Cicero. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 24 (1982) 57-69.

 

1983

Quelques aspects de la pratique commerciale en droit romain. Acta Juridica 25 (1983) 243-245.

Cicero és a jogtudomány kapcsolatának kérdései.(Questions of the Relationship between Cicero and Jurisprudence)  In: Jogtörténeti tanulmányok. vol. V. Budapest, 1983. 59-70.

Hungarian References

Cited: Péter O., A családtervezés, a magzati élet és a születés társadalmi és jogi aspektusai az antik rómában. PhD thesis, Miskolc, 1994. XV.; Vékás L., A magánjog gazdasági elemzése. Állam- és Jogtudomány 39 (1998) 41; Nótári T., Jogtudomány és retorika – Cicero pro Murena 26. Jogtudományi Közlöny 56 (2001) 47352, 47464. Vékás L., Az új Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései. Budapest, 2001. 170368.; Nótári T.: De oratoris perfecti institutione. Collega 7 (2003) 4840. Nótári T., Bevezetés. Cicero. Négy védőbeszéd. Szeged, 2004. 63174, 63179, 63187, 222.; idem, Jogtudomány és retorika – Cicero, Pro Murena 26. In: Juridicophilologica. Budapest, 2004. 4953, 4958, 5065; idem, Megjegyzések egy jogértelmezési maxima történeti hátteréhez. Jogtudományi Közlöny 59 (2004) 226103 ; idem, Summum ius summa iniuria. Magyar Jog 51 (2004) 39038. ; idem, Summum ius summa iniuria – megjegyzések egy jogértelmezési maxima történeti hátteréhez. In: Juridicophilologica. Budapest, 2004. 9637.

 

Cicero és a jogtudósi ideáltípus. (Cicero and Ideal Image of the Jurisconsult) In: Bolgár Elek Emlékkönyv, Budapest, 1983. 69-80.

Hungarian References

Cited: Csehi Z., Diké kísértése. Magánjogi és kulturtörténeti tanulmányok. Budapest, 2005. 368.

Fragen der gewillkürten Stellvertretung im römischen Recht. Acta Juridica 25 (1983) 89-107.

Foreign References

Cited: Zimmermann, R., The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition. Cape Town, 1990. 4797; Also cited in the second edition (Cape Town–München, 1993.) and in the third edition (Cape Town, 1996.); Aubert, J.-J., Business Managers in Ancient Rome. A Social and Economic Study of Institores B. C. 200 – A. D. 250. Leiden – New York – Köln, 1994. 51, 91, 92, 109, 143, 185; Guarino, A., Diritto privato romano. Napoli, 19948. 426.; Bayer, W., Der Vertrag zugunsten Dritter. Neuere Dogmengeschichte – Anwendungsbereich – Dogmatische Strukturen. Tübingen, 1995. 1651, 378.

 

“Kartellekre” és “monopóliumokra” vonatkozó szabályozás a római jogban. (Regulation related to „Cartells” and „Monopolies” in Roman Law) Jogtudományi Közlöny 38 (1983) 162-167.

 

1984

Einige Bemerkungen zur systasis in den Papyri Ägyptens. In: Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino. vol. VI. Napoli, 1984. 2653-2666.

Foreign References

Cited: Nörr, D., Mandatum, fides, amicitia. In: Mandatum und Verwandtes. (Eds. D. Nörr — S. Nishimura, Berlin–Heidelberg, 1993. 2661.); Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 2180.

 

A jogfejlődés eltérő útjai az antikvitásban: a magánjogi rendszer a jogforrások tükrében. (Different Trends of Legal Development in the Antiquity: the Order of Private Law in the Mirror of Legal Sources) Jogtudományi Közlöny 39 (1984) 521-525.

Gazdasági szféra — jogi tükrözés kérdése az antikvitásban. (The Relationship between Economy and Law in the Antiquity) Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 552-561.

Nemzetközi gazdasági, politikai kapcsolatok és az antik Mediterráneum jogainak kölcsönhatása. (International Economic and Political Relations and the Laws of the Ancient Mediterranean) Antik Tanulmányok 31 (1984) 237-259.

 

1985

Ciceros Verhältnis zu seinen Quellen, mit besonderer Berücksichtigung der Darstellung der Staatslehre in De re publica. Klio 67 (1985) 492-497.

Hungarian References

Cited: Jakab É., Szerződési szokások és adásvételi előírások Rómában. [PhD thesis, Szeged, 1991.] 32170, 214.

Foreign References

Cited: Albrecht, von M., Geschichte der römischen Literatur. Bd. I. München, 19942. 448.; Grundriss der Geschichte der Philosophie. Die Philosophie der Antike. Bd. 4. Zweiter Halbband. Die hellenistische Philosophie. Basel, 1994. 1057.; Albrecht, von M., A római irodalom története. I. Budapest, 2003. 419.

 

Quelques aspects de l’idée du contrat au domaine des droits antiques en Mediterranée. In: Actas de la Sociedad de Historia del Derecho Griego y Helenistico, Symposion 1982. Valencia, 1985. 9-20.

La structure de l’autorisation dans les papyri égyptiens. Acta Juridica 27 (1985) 250-253.

 

1986

Juristische Widerspiegelung der sozialen Verhältnisse im römischen Recht. Acta Juridica 28 (1986) 210-213.

Az elbirtoklás intézményének változása a klasszikus és a posztklasszikus-jusztiniánuszi római jogban. (Development of Adverse Possession in the Classical and Postclassical Roman Law) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 28 (1986) 27-44.

Foreign References

Cited: Blaho, P. — Haramia, I. —Židlická, M., Základy rímskeho práva. Bratislava, 1997. 206.

 

1987

Zum Ursprung des Schenkungsverbotes unter Ehegatten im römischen Recht. Acta Juridica 29 (1987) 237-239.

Remarques sur le développement de l’usucapion à l’époque impériale du droit romain. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 28 (1987) 107-125.

Cicero és a természetjog. (Cicero and Natural Law) Állam- és Jogtudomány 30 (1987–88) 775-784.

A nemzetközi kapcsolatok jogi szabályozásának kérdése az antikvitásban. (Legal Regulation of International Relations in the Antiquity) Állam- és Jogtudomány 30 (1987–88) 753-775.

Hungarian References

Cited: Paczolay P., Ókori államszövetségek. In: Molnár Imre Emlékkönyv. 2004. Szeged, 698.;

 

Cicero und der Idealtypus des iurisconsultus. Helikon 22–27 (1982–1987) 281-296.

Foreign References

Cited: Grundriss der Geschichte der Philosophie. Die Philosophie der Antike. Bd. 4. Zweiter Halbband. Die hellenistische Philosophie. Basel, 1994. 1144.

 

1988

Zum Stellvertretungsbegriff im altgriechischen Recht. Acta Juridica 30 (1988) 235-239.

Foreign References

Cited: Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 2180.

 

Zur Frage der Stellvertretung im Willen anhand der P. Amh. 90 und P. Oxy. 501. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 30 (1988–89) 55-66.

Foreign References

Cited: Nörr, D., Mandatum, fides, amicitia. In: Mandatum und Verwandtes. (Eds. D. Nörr — S. Nishimura,) Berlin–Heidelberg, 1993. 2661; Aubert, J.-J., Business Managers in Ancient Rome. A Social and Economic Study of Institores B. C. 200 – A. D. 250. Leiden – New York – Köln, 1994. 253.

 

1989

A felelősség elemzése és az antik jogok.(Responsibility related Research and the Laws of the Antiquity) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 31 (1989) 31-48.

Quelques aspects de l’idée du contrat au domaine des droits antiques en Méditerranée. In: Symposion 1982. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte. Hrsg. von. F.J. Fernández Nieto, Böhlau Verlag, Köln-Wien, 1989. 9-20.

Foreign References

Cited: Hengstl, J., Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Rom. Abt.) 108 (1991) 600.

 

1990

Zur Frage der Stellvertretung im Willen anhand der P. Amh. 90 und P. Oxy. 501. In: Symposion 1988. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte. Köln—Wien, 1990. 349-360.

Foreign References

Cited: Nörr, D., Mandatum, fides, amicitia. In: Mandatum und Verwandtes. (Eds. D. Nörr — S. Nishimura, Berlin–Heidelberg, 1993. 2661.); Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 2180.

 

Az eladói kellékszavatosság fejlődése a római jogban.(Development of Warranty in Roman Law) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 32 (1990) 41-60.

Hungarian References

Cited: Bessenyő A., Római magánjog II. A római magánjog az európai jogi gondolkodás történetében. Budapest—Pécs 1999. 377. (Also cited in the second edition published in 2000); Földi A., Másért való felelősség a reálszerződéseknél. Jogtudományi Közlöny 54 (2000) 16445.; Pókecz Kovács A., Földi A. — Hamza G.: A római jog története és institúciói. [review of the fourth revised and enlarged edition of the textbook] Magyar Jog 47 (2000) 4485.; Bessenyő A., Római magánjog. A római magánjog az európai jogi gondolkodás történetében. Budapest—Pécs 20033. 640.; Földi A., A másért való felelősség a római jogban, Budapest, 2004. 25186.

 

Észrevételek a cicerói életmű jogi vonatkozásairól. (Reflections on Legal Aspects of the Oeuvre of Cicero) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 32 (1990) 175-179.

Hungarian References

Cited: Péter O., A családtervezés, a magzati élet és a születés társadalmi és jogi aspektusai az antik rómában. PhD thesis, Miskolc, 1994. XV.

 

Néhány észrevétel az antik államelmélet kérdéséhez. (Some Reflections on the Theory relating to the State in the Antiquity) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 32 (1990) 203-207.

 

1991

Néhány észrevétel az az antik államelmélet kérdéséhez. (Some Reflections on the Theory relating to the State in the Antiquity) Állam- és Jogtudomány 33 (1991) 235-239.

 

1992

Les motifs de la prohibition de la donation entre époux en droit romain et l’hypothèse sur son origine. In: Actes des Journées Internationales d’Histoire du Droit de Strasbourg, Strasbourg, 1992. 481-490.

Foreign References

Cited: Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 1970.

 

Réflexions sur l’origine de la prohibition de la donation entre époux en droit romain. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 33 (1992) 63-93.

Some Reflections on the History of Private International Law. Acta Juridica 34 (1992) 195-200.

Néhány szempont az ókori jogok egyes intézményeinek összehasonlító elemzéséhez. (Some Aspects relating to the Comparative Analysis of Some Institutions of the Laws of Antiquity) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 33 (1991-1992) 29-45.

Hungarian References

Cited: Frivaldszky J., A természeti törvény a politikai gondolkodásban a kezdetektől a történeti iskoláig. PhD thesis, Budapest, 2003. 29120, 513.

 

1993

Réflexions sur les présomptions relatives aux personnes décedées dans le même événement. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 34 (1993) 15-31.

Foreign References

Cited: Carusi, D., Della morte (e della vita) di Ricardo Reis. Il diritto, il soggetto, la fine della vita umana. In: Studi in memoria di Vincenzo Ernesto Cantelmo. vol. I. Napoli, 2003. 32311.

 

Einige rechtsdogmatische Fragen der verschiedenen Formen der Stellvertretung im römischen Recht. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 34 (1993) 143-148.

 

1994

Szempontok az ókori jogok intézményeinek összehasonlító elemzéséhez. (Aspects of the Comparative Analysis of the Institutions of the Laws of Antiquity) Állam- és Jogtudomány 36 (1994) 172-179.

Racines du droit international privé dans l’Antiquité Gréco-romaine. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sectio Juridica 35 (1994) 33-50.

Foreign References

Cited: Ballarino, T., Diritto internazionale privato. Padova, 19993. 12.

 

Cicero és az állambölcselet. (Cicero and Theory relating to the State) Jogállam 1994. 109-123.

Some Reflections on the History of Private International Law. In: Estudios de Historia del Derecho Europeo. In: Homenaje al profesor G. Martinez Diez. vol. II. Madrid, 1994. 319-324.

Foreign References

Short Reviews: Gibert, R., Anuario de Historia del Derecho Español, 66 (1996) 1184.

 

A cicerói állambölcselet aktualitása. (Contemporary Significance of Cicero’s  Theory of State) Az 1994. évi “Pázmány Péter előadás”. In: ELTE Tájékoztató (1994. május) 18-25.

Hungarian References

Cited: Samu M. — Szilágyi P., Jogbölcselet. Budapest, 1998. 6073, 6079.

 

A cicerói állambölcselet aktualitása. (Contemporary Significance of Cicero’s Theory of State) Magyar Felsőoktatás 1994/4. 28-29.

 

1995

A ius naturale fogalma a Corpus Ciceronianum-ban. (The Notion of the ius naturale in the Corpus Ciceronianum) In: Cicero öröksége (Hereditas Ciceroniana). [red. Havas L.] Debrecen, 1995. 75-85.

Hungarian References

Cited: Varga Cs., Elméleti jogi gondolkodásunk az ezredvégen. Állam- és Jogtudomány 41 (1999) 1645.; Nótári T., Megjegyzések egy jogértelmezési maxima történeti hátteréhez. Jogtudományi Közlöny 59 (2004) 226119, 226120 ; idem, Summum ius summa iniuria. Magyar Jog 51 (2004) 39054, 39055.; idem, Summum Ius Summa Iniuria — Comments on the Historical Background of a Legal Maxim of Interpretation. Acta Juridica Hungarica 45 (2004) 30534.; idem, Summum ius summa iniuria – megjegyzések egy jogértelmezési maxima történeti hátteréhez. In: Juridicophilologica. Budapest, 2004. 9753. ; Varga Cs., Elméleti jogi gondolkodásunk az ezredvégen. In: Jogfilozófia az ezredfordulón. Minták, kényszerek — múltban, jelenben. Budapest, 2004. 32741.

 

Racines du droit international privé dans l’Antiquité Gréco-romaine. Orbis Iuris Romani 1 (1995) 110-128.

Gazdaság és jog kapcsolata a császárkori Római Birodalomban. (Relations between Economy and Law in the Imperial Period of the Roman Empire) Jogtudományi Közlöny 50 (1995) 411-417.

Hungarian References

Cited: Pókecz Kovács A., A laesio enormis és továbbélése a modern polgári törvénykönyvekben. Jogtudományi Közlöny 50 (2000) 1771.

 

A természetjog értelmezésének problémái: Cicero és a ius naturale. (Problems of the Interpretation of Natural Law: Cicero and the ius naturale) Jogtudományi Közlöny 50 (1995) 523-529.

Hungarian References

Cited: Frivaldszky J., Természetjog a sztoikus gondolati rendszerben. In: Természetjog. Budapest, 2001. 39103 ; idem, Természetjog a római filozófusoknál és jogászoknál. In: Természetjog. Budapest, 2001. 42105, 43106 ; idem, A természeti törvény a politikai gondolkodásban a kezdetektől a történeti iskoláig. PhD thesis, Budapest, 2003. 36143, 38147, 513.

 

Cicero De re publica-ja és az antik állambölcselet. (Cicero’s De re publica and the Theory of State in the Antiquity) In: Cicero: Az állam. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995. 9-56.

Hungarian References

Cited: Paczolay P., Államelmélet I. Machiavelli és az államfogalom születése. Budapest, 1998. 54, 16311.; Vincze A., Jogállamiság Magyarországon – különös tekintettel a jogbiztonságra -. In: Jogi Tanulmányok 2001. ELTE Budapest, 25123, 25228, 298.; Nótári T., De oratoris perfecti institutione. Collega 7 (2003) 4840.

 

1996

Bemerkungen über das staatsphilosophische Gedankengut Ciceros. In: Tanulmányok Benedek Ferenc tiszteletére. Pécs, 1996. 96-105.

Szent István törvényei és a jusztiniánuszi római jog. (Laws of Saint Stephen and the Justinian Roman Law) Vasi Szemle 50 (1996) 383-388.

Idegen hatások a római jogban a XII táblás törvénytől a római jog klasszikus koráig. (Foreign Influences in Roman Law from the Twelve Tables to the Classical Period of Roman Law) Jogtudományi Közlöny 51 (1996) 319-324.

Szent István dekrétumai és a jusztiniánuszi törvényhozás. (Decreta of Saint Stephen and Justinian’s Legislation) Jogtudományi Közlöny 51 (1996) 418-421.

Észrevételek az antik római hadtörténet jogi és gazdasági vonatkozásairól. (Reflections on the Legal and Economic Aspects of the Ancient Roman Military History) Jogtudományi Közlöny 51 (1996) 83-85.

Riflessioni sulla teoria ciceroniana dello Stato. Il pensiero politico 29 (1996) 83-89.

Szent István törvényei és a justinianusi római jog. (Laws of Saint Stephen and the Justinian Roman Law) In: Magyar egyháztörténeti évkönyv. vol. 2. Budapest, 1996. 31-36.

Zum Begriff des ius naturale bei Cicero. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis 31 (1995) 75-86. (published in 1996)

 

1997

Cicero De re publica-ja és az antik állambölcselet. (Cicero’s De re publica and the Theory of Law in the Antiquity) In: Cicero: Az állam. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1997. 9-56. (reprint of the first edition published in 1995)

Hungarian References

Cited: Nagy Csongor I., A hatalommegosztás és az európai társadalomfejlődés összefüggései. Gondolatok Bibó István hatalommegosztás-koncepciója kapcsán. In: Scire aliquid laus est. Tudományos Diákköri Dolgozatok 2002. (ELTE ÁJK). Budapest, 2003. 300.

 

Bemerkungen über den Begriff des Naturrechts bei Cicero. In: Nozione formazione e interpretazione del diritto dall’età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al prof. Filippo Gallo. vol. I. Jovene Editore, Napoli, 1997. 349-362.

Zum Begriff des ius naturale bei Cicero. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 36 (1995) 3-14. (published in 1997)

 

1998

Cicero és az ókori állambölcselet. (Cicero and the Theory of State in the Antiquity) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient Budap. de Rol. Eötvös nom. 35 (1995-96) 9-44. (published in 1998)

Hungarian References

Cited: Samu M. — Szilágyi P., Jogbölcselet. Budapest, 1998. 58, 6073.

Foreign References

Short Reviews: Nörr, D., Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Rom. Abt.) 116 (1999) 502.

 

A Corpus Iuris Canonici kialakulásának történetéhez. (Contribution to the History of the Corpus Iuris Canonici) Jogtudományi Közlöny 53 (1998) 273-279.

Hungarian References

Cited: Nótári T., Ius commune Europaeum novum. AETAS 18 (2003) 31044.

 

Cicero De re publicája és az antik államfogalom. (Cicero’s De re publica and the Notion of the State in the Antiquity) In: Hatalommegosztás és jogállamiság. Osiris Könyvkiadó, Budapest, 1998. 335-352.

Hungarian References

Cited: Nagy Csongor I., A hatalommegosztás és az európai társadalomfejlődés összefüggései. Gondolatok Bibó István hatalommegosztás-koncepciója kapcsán. In: Scire aliquid laus est. Tudományos Diákköri Dolgozatok 2002. (ELTE ÁJK). Budapest, 2003. 300.

 

A jusztiniánuszi kodifikáció és a bizánci jog. (Justinian’Codification and Byzantine Law) Jogtudományi Közlöny 53 (1998) 61-66.

Riflessioni sulla garanzia dei vizi nella compravendita nell’epoca postclassica del diritto romano. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis 33 (1997) 109-125. (published in 1998)

Megjegyzések a római jog szerepéről a jogászképzésben. (Remarks on the Role of Roman Law in the Legal Education) In: Festgabe für János Zlinszky. Miskolc, 1998. 569-584.

Osservazioni sul sistema postclassico della garanzia dei vizi nella compravendita romana. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 34 (1993-94) 23-38. (published in 1998)

Foreign References

Short Reviews: Nörr, D., Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Rom. Abt.) 116 (1999) 502.

Cited: Baldus, Chr., Una actione experii debet? Zur Klagenkonkurrenz bei Sachmängeln im römischen Kaufrecht. In: Orbis Iuris Romani 5 (1999) 48107.; Garofalo, L., Studi sull’azione redibitoria. Padova, 2000. 401.; Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 2396.

 

1999

Zum Verhältnis zwischen usucapio und longi temporis praescriptio im klassischen römischen Recht. In: Mélanges Fritz Sturm. vol. I. Liège, 1999. 189-203.

Foreign References

Cited: Guarino, A., Diritto privato romano. Napoli, 200112, 690.; Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 2075.

 

Római jog. (Roman Law) In: Bevezetés az ókortudományba vol. III. red. Havas L. and Tegyey I. Debrecen, 1999. 273-313. (co-author Földi, A.)

A recepció kérdéséhez az antik jogban. (Contribution to the Question of Reception in Ancient Laws) Jogtudományi Közlöny 54 (1999) 329-334.

Hungarian References

Cited: Sándor I., A társasági jog története Nyugat-Európában. Budapest, 2005. 294.; Takács T., A francia magánjog fejlődésének története (Code civil és előzményei) PhD thesis, Miskolc, 2005. 1771, 223.

 

2000

Elméletek a római tulajdonról. (Theories on the Ownership in Roman Law) Jogtudományi Közlöny 55 (2000) 407-411.

 

2001

Réflexions sur les présomptions relatives aux comourants (commorientes) en droit romain. In: Status familiae. Festschrift Andreas Wacke. München, 2001. 131-146.

Hungarian References

Cited: Nótári T.—Papp T., Az együtt elhalás problematikája a történetiség és az új Ptk. koncepciójának tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis, Acta Juridica et Politica, Tomus LXVI. Fasc. 16. Szeged, 2004. 32.

Foreign References

Cited: Guarino, A., Diritto privato romano. Napoli, 200112. Supplementi di aggiornamento. 2002. 15. 3. 2.; Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 1970.

 

Gondolatok Fustel de Coulanges: “La cité antique” c. munkájáról. (Some Thoughts on the  Work „La cité antique” of Fustel de Coulanges) Jogtudományi Közlöny 56 (2001) 326-328.

 

2002

Cicero állambölcseletének aktualitása és európaisága. (Contemporary Significance and Europeanism of the Theory of State of Cicero) In: „Nem akarunk csonka Európát…” Politikai, történelmi, jogi tanulmányok, cikkek és esszék. Budapest, 2002. 19-76.

 

2003

Az elbirtoklás fejlődése a római köztársaság korában. (Development of the Adverse Possession in the Republican Period of Roman Law) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 38-39 (2001-2002) 15-23. (published in 2003)

Did Private International Law Exist in the Imperium Romanum? (Reflections on a vexata quaestio). In: Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese. vol. II. Padova, 2003. 323-331.

 

2004

A római jog fejlődése a posztklasszikus korban.(Development of Roman Law in the Postclassical Period) Jogtudományi Közlöny 59 (2004) 206-212.

Gondolatok a római jog szerepéről a mai jogtudományban. (Some Thoughts on the Role of Roman Law in the Contemporary Legal Science) Jogtudományi Közlöny 59 (2004) 353-360.

Justinian’s Codification and its Subsequent Fate. In: Proceedings of the International Symposium „Contemporary Law, Legal Science and the Justinian’s Codification.” vol 1. Skopje, 2004. 461-468. (co-author Földi, A.)

Jusztinijanovata kodifikacija i nejzinata natamosna szudbina. In: Proceedings of the International Symposium „Contemporary Law, Legal Science and the Justinian’s Codification.” Vol 1. Skopje, 2004. 469-477. (co-author Földi, A.)

 

2005

Il concetto di Stato di Cicerone e la sua tradizione nel pensiero politico. In: Studi di commemorare il cinquantesimo anniversario dell’attività della Corte Costituzionale Italiana. Roma, 2005.  (in print)

 

2006

Das römische Recht und die Privatrechtsentwicklung in Ungarn. Index. Quaderni camerti di studi romanistici – International Survey of Roman Law 34 (2006) (in print)

 

b) Contemporary (modern) law (private law and public law)

 

1976

Az együtt elhalás néhány jogi kérdése. (Some Questions of the „commorientes”) Magyar Jog 23 (1976) 191-202. (co-author Sajó, A.)

Hungarian References

Cited: Weiss E., Néhány gondolat a törvényes öröklés és a kötelesrész szabályainak reformjához. In: Liber Amicorum. Studia Lajos Vékás dedicata. Budapest, 1999. 29711.; Csizmazia N., Az új holland öröklési jog. Polgári jogi kodifikáció 5 (2003) 375.; Nótári T.—Papp T., Az együtt elhalás problematikája a történetiség és az új Ptk. koncepciójának tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis, Acta Juridica et Politica, Tomus LXVI. Fasc. 16. Szeged, 2004. 32, 1171, 1173, 1276, 1381, 1385, 1488, 1494, 1497, 15100, 15103, 15105, 16107, 16113, 16114, 17118, 22131.

 

1980

Előadás a brazíliai Polgári Törvénykönyv tervezetéről.(Presentation on the Draft of the Brazilian Civil Code) Magyar Jog 27 (1980) 570-572.

 

1984

Egyezmény-tervezet a képviseletről a nemzetközi adásvétel körében. (Draft-Convention on Agency in the International Sale of Goods) Külgazdaság 28 (1984) 17-22.

Hungarian References

Cited: Mádl F. — Vékás L., Nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga. Budapest, 19852. 482.

 

A római tulajdon kérdéséhez. (Contribution to the Question of Roman Ownership) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 27 (1985) 193-199.

Foreign References

Cited: Blaho, P. — Haramia, I. —Židlická, M., Základy rímskeho práva. Bratislava, 1997. 184.

 

1987

A magánjog kodifikálása Brazíliában. (Codification of Civil Law in Brazil) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 29 (1987) 203-205.

 

1989

Evoluzione del sistema giuridico e riforme nell’esperienza ungherese. In: Annali dell’Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi”. vol. 9. 1989. 395-403.

 

1990

Quelques observations sur la représentation dans la vente internationale. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 31 (1990) 61-70.

Evolution del sistema jurídico y reformas economicas en la experiencia húngara. In: Contratos y empresa. Nuevas tendencias. Revista Peruana de Derecho de la Empresa 1990. 133-145.

 

1992

Észrevételek a képviselet dogmatikai problémáiról az újabb irodalom tükrében. (Observations on Dogmatical Problems of the Contractual Agency in Recent Legal Doctrine) Állam- és Jogtudomány 34 (1992) 238-145.

 

1993

Los derechos de la personalidad en el nuevo Código civil del Perú. (1984) (Un ensayo comparativo) Revista Chilena de Historia del Derecho 17 (1992-1993) 165-172.

Foreign References

Cited: Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 26120.

 

1995

Az Egyesült Államok alkotmányfejlődése és a modern alkotmányosság. (Constitutional Development of the United States and the Contemporary Constitutional Thinking) In: Ralph Mitchell: Az Egyesült Államok alkotmánya. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995. VII-XXIX.

Hungarian References

Cited: A politikatudomány arcai. Tanulmányok. (Red. Gergely A. — Bayer J. — Kulcsár K.) Budapest, 1999. 623.; Képes Gy., Jogtörténeti utazás Észak-Amerikában. PhD thesis, Budapest, 2004. 75.

 

Aperçu sur la privatisation en Hongrie. In: Relations entre économies industrialisées et économies en transition ou en développement. Aspects institutionnels et juridiques. Bruylant, Bruxelles, 1995. 507-511.

 

1996

Az Egyesült Államok alkotmányának és alkotmányfejlődésének sajátosságai. (Characteristic Features of the Constitution and Constitutional Development of the United States) Jogállam 1996/1-2. 125-137.

Hungarian References

Cited: Szentpéteri I., A Kerek Asztalt követő tíz év néhány alkotmányjogi problémája. In: Tanulmányok Dr. Bérczi Imre egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Emlékkönyv. Acta Jur. et Pol. Szeged 58 (2000) 4618, 464.; Képes, Gy., Jogtörténeti utazás Észak-Amerikában. PhD thesis, Budapest, 2004. 75, 1339.

 

1997

Törekvések a magánjog újrakodifikálására Brazíliában. (Efforts to Recodify Private Law in Brazil) Magyar Jog 44 (1997) 756-760.

 

1998

Az Egyesült Államok alkotmánya és fejlődésének főbb vonásai. (Characteristic Features of the Constitution and Constitutional Development of the United States) In: Ralph Mitchell: Az Egyesült Államok alkotmánya. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. (Second enlarged edition) IX-XXXV.

A dél-afrikai magánjog fejlődésének újabb tendenciái. (Recent Trends of the Development of the Private Law in South Africa) Magyar Jog 45 (1998) 343-350.

Hungarian References

Cited: Földi A., A jóhiszeműség és tisztesség elve. Intézménytörténeti vázlat a római jogtól napjainkig. Budapest, 2001. 65424.

 

2000

Reflections on the Constitutional Aspects of the Relations between Church and State in Eastern Europe. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Iuridica 38 (1997) 105-112. (published in 2000)

Hungarian References

Cited: Schanda B., Magyar állami egyházjog. Budapest, 20032. 302.

 

Louisiana állam magánjogi törvénykönyvének reformja. (Reform of the Louisiana Civil Code) Magyar Jog 47 (2000) 558-560.

Hungarian References

Cited: Képes Gy., Jogtörténeti utazás Észak-Amerikában. PhD thesis, Budapest, 2004. 75.

 

Európai magánjogi hagyományok Dél-Koreában. (European Civil Law Traditions in South Korea) Magyar Jog 47 (2000) 692-694.

 

2001

Szászy-Schwarz Gusztáv és az európai magánjogtudomány I. (Gusztáv Szászy-Schwarz and the European Civil Law Science I.) Magyar Felsőoktatás 2001/4. 36-37.

Szászy-Schwarz Gusztáv és az európai magánjogtudomány II. (Gusztáv Szászy-Schwarz and the European Civil Law Science II.) Magyar Felsőoktatás 2001/5-6. 39-40.

Regolamentazione delle società economiche in Ungheria. Il Fiorino 5 (2001) Nr. 1.

General Trends of Codification of Civil (Private) Law in Central and Eastern Europe Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Iuridica 39-40 (1999) 13-24. (published in 2001)

Reflexiónes sobre los derechos de la personalidad en el Nuevo Código Civil del Perù (1984). Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Iuridica 39 (2000-2001) 125-133. (published in 2001)

Szászy-Schwarz Gusztáv és az európai magánjogtudomány. (Gusztáv Szászy-Schwarz and the European Civil Law Science) Jogtudományi Közlöny 56 (2001) 441-445.

Szászy-Schwarz Gusztáv és az európai magánjog. (Gusztáv Szászy-Schwarz and the European Civil Law Science) Magyar Tudomány 46 (2001) 1490-1502.

 

2002

Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányfejlődése és Európa. (Constitutional Development of the United States of America and Europe) In: „Nem akarunk csonka Európát…” Politikai, történelmi, jogi tanulmányok, cikkek és esszék. Budapest, 2002. 77-104.

Reflexiónes sobre los derechos de la personalidad en el Nuevo Código Civil del Perù (1984). Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 36 (1997–1998) 77-86. (published in 2002)

 

2003

Andrés Bello és a chilei magánjogi kodifikáció. (Andrés Bello and Codification of Civil Law in Chile) Magyar Jog 50 (2003) 186-188.

A svájci magánjogi kodifikáció sajátosságai. (Characteristic Features of Codification of Civil Law in Switzerland) Magyar Jog 50 (2003) 373-377.

A francia magánjog fejlődése és a római jog. (Development of the French Civil Law and the Roman Law) In: Magister artis boni et aequi. Studia in honorem Németh János. Budapest, 2003. 341-354.

Cited: Nótári T., Ius commune Europaeum novum. AETAS 18 (2003) 30822.; Nótári T.—Papp T., Az együtt elhalás problematikája a történetiség és az új Ptk. koncepciójának tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis, Acta Juridica et Politica, Tomus LXVI. Fasc. 16. Szeged, 2004. 1280.; Takács T., A francia magánjog fejlődésének története (Code civil és előzményei) PhD thesis, Miskolc, 2005. 42, 64333, 64335, 78397, 80407, 83425, 96492, 105540, 142708, 151745, 192962, 195983, 2041039, 2051043, 223.

A magánjog kodifikációja Mexikóban. (Codification of Civil Law in Mexico) Magyar Jog 50 (2003) 436-441.

A nyugat-európai magánjogi hagyományok Oroszországban. (Western European Civil Law Traditions in Russia) Magyar Jog 50 (2003) 560-564.

A magánjog kodifikációja Ukrajnában. (Codification of Civil Law in the Ukraine) Magyar Jog 50 (2003) 626-628.

A magánjog fejlődése és kodifikációja Észtországban. (Development and Codification of Civil Law in Estonia) Magyar Jog 50 (2003) 743-745.

A polgári jog kodifikációja Törökországban. (Codification of Civil Law in Turkey) Magyar Jog 50 (2003) 776-782.

Hungarian References

Cited: Kecskés, L., A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. Történeti vázlat. Budapest-Pécs, 2004. 4051536, 4541711, 4541712.

 

Das Privatrecht und die Privatrechtskodifikation in Österreich vom Mittelalter bis Ende des 20. Jahrhunderts. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Iuridica 43 (2002) 53-69. (published in 2003)

Anmerkungen zu römischrechtlichen Einflüssen in der Geschichte der schweizerischen Privatrechtswissenschaft und Privatrechtskodifikation. Orbis Iuris Romani 8 (2003) 9-20.

Characteristic Features of the Codification of Civil (Private) Law in Central and Eastern Europe. In: Studi in memoria di Vincenzo Ernesto Cantelmo. vol. I. Napoli, 2003. 891-905.

Legal Traditions and Efforts to Unify (Harmonize) the Private Law in Europe. Acta Juridica Hungarica 44 (2003) 165-177.

Hungarian References

Cited: Vincze A., Glosszák az EK szerződésen kívüli felelősségéhez. Jogtudományi Közlöny 60 (2005) 27326.

 

A román magánjog forrásai és fejlődése. (Sources and Development of the Rumanian Civil Law) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. de Rol. Eötvös nom. 40 (2003) 55-74.

 

2004

Die Entwicklung des Privatrechts und die Privatrechtskodifikation in Deutschland. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Iuridica 44 (2004) 61-82.

A magánjog kodifikálása Moldovában. (Codification of Civil Law in Moldavia) Magyar Jog 51 (2004) 106-108.

A római jog szerepe az európai szerződési jog harmonizálásában. (Role of the Roman Law in the Harmonization of the European Contract Law) Európai Jog 4 (2004) 3-8.

A polgári jog kodifikációja Törökországban. (Codification of Civil Law in Turkey) Török füzetek 12 (2004) 24-27.

Türkiye’de Medenî Hukukun kodifikasyonu. Török füzetek 12 (2004) 23.

Hungarian References

Cited: Kecskés L., A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. Történeti vázlat. Budapest-Pécs, 2004. 44118, 44121, 46127.

 

A magánjog kodifikációja Görögországban.(Codification of Civil Law in Greece) Magyar Jog 51 (2004) 358-366.

A magánjog fejlődése és kodifikációja Romániában.(Development and Codification of Civil Law in Rumania) Magyar 51 (2004) 477-485.

Bizánci és nyugat-európai jogi hagyományok a román magánjog fejlődésében. (Byzantine and Western European Civil Law Traditions in the Development of the Rumanian Civil Law) In: Molnár Imre Emlékkönyv. Szeged, 2004. 183-203

Anmerkungen zur Harmonisierung des Privatrechts in Europa. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Iuridica 45 (2004) 13-27.

 

2005

Die Rezeption des römischen Rechts und der deutschen Pandektenwissenchaft in Zentral - und Osteuropa unter Berücksichtingung der Rechtsordnung in Böhmen und Mähren (Tschechoslowakei), Ungarn, Polen und Rußland. Lüneburg, 2005. 205-222.

 Reflexiónes sobre la defensa jurídica de la personalidad en el Código civil del Peru de 1984 (Un ensayo historico-comparativo). In: Estudios en homenatge al professor Joan Miquel. Barcelona, 2005. 425-436.

Historical Experience of the Codification of the Civil Law and Its Latest Development in Hungary. In: International Symposium on Codification and De-codification of Civil Law. East China University of Politics and Law. Shanghai China April 2-3, 2005. Sanghaj 2005. 243-255. (in Chinese) 256-265)

New Trends of Codification of Civil (Private) Law in Central and Eastern Europe. In: Aspects of Legal Exchange in Asia and Europe. Nagoya, 2005 (in print)

Privatrechtsentwicklung in den baltischen Staaten. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Iuridica 46 (2005) (in print)

Die Entwicklung des Privatrechts und der Privatrechtsentwicklung in Rußland. Orbis Iuris Romani 10 (2005) (in print)

A csődjogi szabályozás történeti és nemzetközi áttekintésben. (Bankruptcy related Regulation from a Historical and International Approach) JogOk 1 (2005) (in print)

 

 

c) Comparative law

 

1976

Irányzatok és elképzelések a római jogi alapú jogösszehasonlításban. Jogtudományi Közlöny 31 (1976) 684-691.

 

1977

Rol sravn’it’elno-istoric’eskogo metoda v oblast’i issledovan’ij rimskogo prava i voprosy ego prakt’ic’eskogo primen’en’ija v issledovan’ijah drevn’ih pravovich sist’em Sreg’izemnogo morja. In: Voprosy primen’en’ija sravn’it’elnogo metoda v issledovan’ijach istorii gosudarstva i prava. Budapest, ELTE 1977. 197-273.

 

1978

Die gewillkürte Stellvertretung in den antiken Rechten des Mediterraneums. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 20 (1978) 21-33.

 

1979

A képviselet dogmatikai konstrukciójának kérdései az antik jogrendszerekben, különös tekintettel a hellén jogokra. (Questions of Dogmatical Construction of Agency in the Laws of the Antiquity) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. de Rol. Eötvös nom. 22 (1979) 247-274.

Fragen zur Anwendung der rechtsvergleichenden Methode bei der Erforschung des römischen Rechts und der anderen antiken Rechtssysteme. In: Romanistische Diskussionsbeiträge der Arbeitstagung zu aktuellen Fragen der Methodologie in den Altertumswissenschaften vom 11-13. April in Rostock, Wilhelm-Pieck-Universität Rostock, Sektion Geschichte, Rostock, 1979. 43-51.

Hungarian References

Cited: Jakab É., “Periculum acoris et mucoris”. A veszély viseléséről az adásvételnél az ókorban: jogtudomány és jogélet, jogegységesítés és partikularizmus. [Doctoral thesis of the Hungarian Academy of Sciences.] Szeged, 2003. 21844, 286.

 

Az ügyleti képviselet intézményének változása a gazdasági fejlődés tükrében. (Development of the Institution of Contractual Agency under the Influence of the Economic Development) Gazdaság- és Jogtudomány 13 (1979) 203-230.

 

1980

Einige Aspekte des Verhältnisses der vergleichenden Rechtsgeschichte zum römischen Recht. In: 23. Deutscher Rechtshistorikertag, Augsburg, Wissenschaftliche Mitteilungen, 1980. 1-10.

 

1981

Die Fragen der gewillkürten Stellvertretung im Bereich der antiken Rechte des Mediterraneums. (Eine rechtsvergleichende Studie) Annales de la Facultè de Droit d’Istanbul. No. 44. – 1981. 379-396.

Az összehasonlító jogtörténet és a római jog kapcsolatának kérdései.(Contribution to the Relationship between Comparative Legal History and Roman Law) Állam- és Jogtudomány 24 (1981) 690-705.

Hungarian References

Cited: Fekete B., Két vázlat a magyar összehasonlító jogi gondolkodás tablójához – Adalékok a magyar jogösszehasonlítás történetéhez. Állam-és Jogtudomány 46 (2005) 15019.

 

1982

Összehasonlító módszer és az antik Mediterráneum jogai. (Comparative Method and the Legal Systems of the Ancient Mediterranean) [Thesises of the Doctoral thesis of the Hungarian Academy of Sciences.] Budapest, 1982. 23.

Quelques aspects du développement du concept du contrat par rapport à la propriété au domaine des droits de l’Antiquité. In: Legal Development and Comparative Law. Selected Essays for the 11th International Congress of Comparative Law. (Eds. Z. Péteri—V. Lamm) 1982. Budapest, 1982. 11-25.

Hungarian References

Cited: Jakab É., “Periculum acoris et mucoris”. A veszély viseléséről az adásvételnél az ókorban: jogtudomány és jogélet, jogegységesítés és partikularizmus. [Thesises of the Doctoral thesis of the Hungarian Academy of Sciences.] Szeged, 2003. 162105.

 

Zur Frage des Verhältnisses der vergleichenden Rechtsgeschichte zum römischen Recht. In: Studi in onore di Arnaldo Biscardi. vol. II. Istituto Editoriale Cisalpino – La Goliardica, Milano, 1982. 1-24.

Hungarian References

Cited: Jakab, É., “Periculum acoris et mucoris”. A veszély viseléséről az adásvételnél az ókorban: jogtudomány és jogélet, jogegységesítés és partikularizmus. [Thesises of the Doctoral thesis of the Hungarian Academy of Sciences.] Szeged, 2003. 286.

Foreign References

Cited: Klami, H. T., Rättshistorisk metod contra metoden för allmän rättslära. Helsingfors, 1985. [Separatum: Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. Häfte 4-5/1985.] 42212.

 

Quelques aspects du rapport entre le développement du “droit commercial antique” et l’esclavage. Acta Juridica 24 (1982) 419-422.

 

1983

A jogösszehasonlítás történetéhez az európai jogtudományban. (Contribution to the History of Comparative Law in the European Legal Science) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. 25 (1983) 7-33.

Szerződés-fogalom a Mediterráneum antik jogaiban. (The Notion of Contract in the Laws of the Ancient Mediterranean) Jogtudományi Közlöny 38 (1983) 43-48.

Kereskedelmi jog és a görög-római antikvitás. (Commercial Law and the Graeco-Roman Antiquity) Állam- és Jogtudomány 26 (1983) 445-474.

Rechtsvergleichung und die griechisch-römische Antike. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 25 (1983) 67-84.

Integrálódás és differenciálódás az antik jogokban: a magánjogi rendszer egyetemességének kérdése. (Integration and Differenciation in the Laws of the Antiquity: the Question of the Universality of the Private Law Order) Jogtudományi Közlöny 38 (1983) 767-774.

 

1984

Cicero und die Rechtsvergleichung. Acta Classica Universitatis Scient. Debrecenienisis de Ludovico Kossuth nom. 20 (1984) 49-59.

 

1985

Bemerkungen zu den verschiedenen Konstruktionsmodellen der gewillkürten Stellvertretung auf historisch-rechtsvergleichender Grundlage. Zeitschrift für Rechtsvergleichung 26 (1985) 81-89.

Foreign References

Cited: Cappellini, P., Rappresentanza (diritto intermedio). In: Enciclopedia del diritto 38 (1987) Milano, 44969, 45174, 458108, 460113, 460114.; Schmoeckel, M., §§ 164-181. Vertretung und Vollmacht. In: Historisch-kritischer Kommentar zum BGB Hrsg. von M. Schmoeckel—J. Rückert—R. Zimmermann. Band I Allgemeiner Teil §§ 1-240. red. M. Schmoeckel. Tübingen, 2003. 92018.; Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 26120.

 

Jogösszehasonlítás és természetjog. (Comparative Law and Natural Law) Jogtudományi Közlöny 40 (1985) 447-450.

Zur Frage der historischen Entwicklungstypen der gewillkürten Stellvertretung. Eine rechtsvergleichende Studie. In: Studia in honorem Velimirii Pólay septuagenarii. Acta Univ. Szeged. de Attila József nom. Acta Jur. et Pol. tom. 33. Szeged, 1985. 203-212.

Die Bedeutung der antiken Rechtsgeschichte für das Erforschen der Rechtsinstitute des geltenden Rechts. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 27 (1985) 49-62.

Zu den Eigentümlichkeiten der Rechtsvergleichung im Bereiche der antiken Rechte. Zeitschrift für Rechtsvergleichung 26 (1985) 241-251.

 

1986

Comparaison de droits et droit naturel. In: Legal Development and Comparative Law. Selected Essays for the 12th International Congress of Comparative Law. (Eds. Z. Péteri — V. Lamm) Budapest, 1986. 57-71.

 

1987

Vergleichende Rechtswissenschaft und juristische Romanistik. In: Zu den gegenwärtigen rechtsgeschichtlichen Forschungen. Rechtsgeschichtliche Abhandlungen Bd. 16. Budapest, 1987. 77-91.

Comparative Law and the Graeco-Roman Antiquity. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis 23 (1987) 71-84.

Maine és az összehasonlító jogtudomány. (Maine and the Comparative Law) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 29 (1987) 7-21.

Einige Aspekte des Verhältnisses der vergleichenden Rechtsgeschichte zum römischen Recht. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 29 (1987) 68-84.

 

1988

Comparaison juridique et Antiquité dans la jurisprudence européenne. In: Tanulmányok a római jog és továbbélése köréből. vol. II. (Red. Hamza, G.) Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 23-104.

Eigentümlichkeiten der Rechtsvergleichung im Bereich der antiken Rechte. Index. Quaderni camerti di studi romanistici – International Survey of Roman Law 16 (1988) 69-83.

Comparaison juridique sur la base des droits antiques chez les représentants du Droit naturel. In: Estudios en homenaje al profesor Juan Iglesias. Madrid, 1988. 791-800.

Foreign References

Cited: Birocchi, I., Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna. Torino, 2002. 1866, 602.

 

1990

Einige Anzeichen der rechtsvergleichenden Analyse bei Cicero. Labeo 36 (1990) 36-49. p.

Foreign References

Cited: Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 1853.

 

1991

Sir Henry Maine et le droit comparé. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 31 (1991) 59-76.

 

1998

Rassenideologie und Rechtsvergleichung auf ethnischer Grundlage. Index. Quaderni camerti di studi romanistici – International Survey of Roman Law 26 (1998) 417-426.

Foreign References

Cited: Pfeifer, G., Keilschriftrechte und historische Rechtsvergleichung – methodengeschichtliche Bemerkungen am Beispiel der Eviktionsgarantie in Bürgschaftsform. In: Sachsen im Spiegel des Rechts. Ius Commune Propriumque. Köln–Weimar–Wien, 2003. 34118, 34119.

 

1999

Az összehasonlító jogtudomány kibontakozásának útjai Európában. (Trends of the Development of the Science of Comparative Law in Europe) Állam- és Jogtudomány 38 (1996-1997) 275-295. (published in 1999)

Hungarian References

Cited: Harmathy A., Comparative Law and Changes of Law. Acta Juridica Hungarica 40 (2001) 16211.

 

2000

Sir Henry Maine és az összehasonlító jog. (Sir Henry Maine and the Comparative Law) Jogállam 1998-1999. 326-349. (published in 2000)

 

2001

Sir Henry Maine és az összehasonlító jog. (Sir Henry Maine and the Comparative Law) Állam- és Jogtudomány 40 (1999) 31-50. (published in 2001)

 

 

d) Medieval legal history and history of law in modern times

 

1976

A jogfejlődés vizsgálatának szerepe a jogtörténeti tudományos kutatásokban. (The Role of the Research related to the Legal Development in the Research in Relation of Legal History)Acta Juridica 18 (1976) 479-482. and Állam- és Jogtudomány 19 (1976) 313-315.

 

1979

Schwarz András Bertalan emlékezete. (Commemoration of András Bertalan Schwarz) Jogtudományi Közlöny 34 (1979) 523-525.

 

1980

Savigny a jogtudomány fejlődésének keresztútján. (Savigny at the Crossroads of the Development of the Legal Science) Állam- és Jogtudomány 23 (1980) 79-111. (co-author Sajó, A.)

Hungarian References

Cited: Peschka V., Horváth Pál: Frank Ignác. Állam- és Jogtudomány 33 (1993) 2872.; Nótári T., Ius commune Europaeum novum. AETAS 18 (2003) 3069; Földi A., Adalékok a történeti jogi iskola a Magyar jogi romanisztikára gyakorolt hatásának kérdéséhez. In: Befogadás és eredetiség a jogban és a jogtudományban, (Red. Sajó, A.) Budapest, 2004. 154, 167, 1712, 1813.; Siklósi I., A jogügyleti hatályosság elméleti problematikája, különös tekintettel a végrendelet visszavonásának jogdogmatikai megítélésére. Acta Fac. Pol.-Iur. –Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 51 (2004) 7511.; Szabadfalvi, J., Historical jurisprudence, avagy a történeti jogtudomány mint a jog “kultúrtörténeti” megközelítése. In: Jogbölcseleti töredékek. Miskolc 2004. 2916.; Varga Cs., A szocializmus marxizmusának jogelmélete. Hazai körkép nemzetközi kitekintésben. In: Jogfilozófia az ezredfordulón. Minták, kényszerek — múltban, jelenben. Budapest, 2004. 27275.

 

Balogh Elemér, a római jog művelője. (Elemér Balogh, the Roman Law Scholar) Jogtudományi Közlöny 35 (1980) 328-330.

Hungarian References

Cited: P. Szabó B,: Jogösszehasonlitás – Debrecenben (Tudomány-és oktatástörténeti adalékok). In: Loss Sándor emlékkönyv. Debrecen, 2005. 28812.

Adalék a Történeti jogi iskola magyarországi hatásához. Hoffmann Pál életműve (1830–1907). (Contribution to the Influence of the Historical School of Law in Hungary: The Oeuvre of Pál Hoffmann (1830-1907) Jogtudományi Közlöny 35 (1980) 539-543.

 

1981

Das Muster der Internationalität des römischen Rechts: der Lebenslauf von Andreas Bartholomaeus Schwarz. Acta Juridica 23 (1981) 451-456.

Foreign References

Cited: Wacke, A., Zur gegenwärtigen Lage der Romanistik in Europa. Orbis Iuris Romani 6 (2000) 2042.

 

Vécsey Tamás. (Tamás Vécsey) In: Szikszó. Egy abaúji nagyközség története. Szikszó, 1981. 133-138.

A XXIII. Német Jogtörténésznap. (Augsburg 1980. szeptember 30 – október 4.) (The XXIIIrd German Symposium of Legal History (September 30, 1980 – October 4, 1980) Állam- és Jogtudomány 24 (1981) 442-444. (conference-review)

 

1986

A hazai jogászképzés történetéhez. (Contribution to the History of Legal Education in Hungary) Magyar Jog 33 (1986) 21-26.

Hungarian References

Cited: Szabó B., Jogászság és jogászképzés. In: Szabó M.: Bevezetés a jog- és államtudományokba. Miskolc, 20013, 19845. Karácsony A., Az állam- és a politikatudomány viszonya a jogtudományhoz a jogi kari oktatásban. Jogtörténeti Szemle 1 (2003) 55.

Foreign References

Cited: Fábián, A., Juristen und juristische Ausbildung in Ungarn — Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Osteuropa Recht 49 (2003) 699.

 

Vécsey Tamás, az európai hírű római jogász. (Tamás Vécsey, the Roman Law Scholar of European Reputation) In: Jogtörténeti tanulmányok. vol. VI. Budapest, 1986. 135-144.

 

1987

Vécsey Tamás és a jogi szemináriumok. (Tamás Vécsey and Seminars of Law) In: Hamza, G. (Red.) In: Studia dedicata centenario fundationis seminariorum Universitatis Budapestinensis. Budapest, 1987. 11-39.

Le droit romain et le droit médiéval hongrois. In: Da Roma alla Terza Roma VII. Seminario Internazionale di Studi Storici. Relazioni e communicazioni I. Roma, 1987. 203-216.

Bachofen “Mutterrecht”-je aktualitásának kérdéséhez. (Remarks on the Contemporary Significance of the „Mutterrecht” of Bachofen) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 29 (1987) 207-209.

 

1988

In onore di Elemér Pólay settuagenario. Index. Quaderni camerti di studi romanistici – International Survey of Roman Law 16 (1988) 387-395.

Römisches Recht und Rechtskultur in Ungarn in der liberalen Epoche. Index. Quaderni camerti di studi romanistici – International Survey of Roman Law 16 (1988) 195-196.

 

1989

A szentistváni törvények és Európa. (The Laws of Saint Stephen and Europe)  Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Budap. de Rol. Eötvös nom. 31 (1989) 189-195.

Az objektív felelősség kérdéséhez a dualizmus korának hazai bírói gyakorlatában. (Remarks on the Question of the Objective Responsability in the Hungarian Judicial Practice in the Age of the Dual Monarchy) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Budap. de Rol. Eötvös nom. 31 (1989) 237-242.

 

1990

Maine és a 19. század európai jogtudománya. (Maine and the Legal Science in Europe int he 19th Century) In: Jogtörténeti előadások  vol. II. Budapest, 1990. 184-196.

Les lois de Saint Etienne et l’Europe. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 31 (1990) 185-191.

Néhány gondolat Fustel de Coulanges “La cité antique” című könyvének aktualitásáról. (Some Thoughts on the Contemporary Significance of the Work „La cité antique” of Fustel de Coulanges) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Budap. de Rol. Eötvös nom. 32 (1990) 199-201.

Száz éves a szemináriumi rendszer az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. (Commemoration of the Hundreds Anniversary of the Legal Seminars at the Faculty of Law of the Eötvös Loránd University) Jogtörténeti Szemle 3 (1990) 66-71.

 

1991

Szent István törvényei és Európa. (The Laws of Saint Stephen and Europe) In: Sanctus Stephanus et Europa. Budapest, 1991. 24-31.

Hungarian References

Cited: Jánosi M., I. (Szent) István [entry]. In: Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Budapest, 1994. 292.; idem, Törvényalkotás a korai Árpád-korban. Szeged, 1996. 63, 64.; Font M., Hasonlóságok és különbségek a magyar királyság és a Kijevi Rusz törvényhozásában (Szent István valamint Vlagyimir és Bölcs Jaroszlav törvényeinek összevetése) In: A Magyar államiság első ezer éve. Pécs, 2000. 49.; Font, M., A keresztény nagyhatalmak vonzásában. Közép- és Kelet-Európa a 10—12. században. Budapest, 2005. 285.

Foreign References

Cited: Stipta, I., Dejiny súdnej moci v Uhorsku do roku 1918. Kosice, 2004. 265.

 

Les lois de Saint Etienne et l’Europe. In: Sanctus Stephanus et Europa. Budapest, 1991. 15-23.

 

1992

Sur l’histoire de l’enseignement de droit en Hongrie. In: Cuadernos Informativos de Derecho Historico Público, Procesal y de la Navegación. N0 14. Barcelona, 1992. 3329-3339.

 

1993

Le leggi di Santo Stefano e l’Europa. Apollinaris 66 (1993) 605-612.

L’europeismo della legislazione di Santo Stefano. In: Atti dell’Accademia di Scienze Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici, Catania 1993. 9-17.

Legile regelui Sfîntu Stefan (1000–1038) si Europa. Magyar Felsőoktatás 1993/2. 26-27.

Svätostefanské zákony a Európa. Historická Revue 10 (1993) 6-8.

Werbőczy Hármaskönyvének jogforrási jellege. (The Tripartitum of Werbőczy as Source of Law) Jogtudományi Közlöny 48 (1993) 231-33.

Megjegyzések a protestantizmus állam- és jogfelfogásának kérdéséhez. (Some Remarks on the Question of the Concept of State and Law of the Protestantism) Állam- és Jogtudomány 36 (1993) 158-161.

Hungarian References

Cited: Varga, Cs., Elméleti jogi gondolkodásunk az ezredvégen. In: Jogfilozófia az ezredfordulón. Minták, kényszerek — múltban, jelenben. Budapest, 2004. 327-32841.

Foreign References

Cited: Szabó, B., Die Rolle des europäischen ius commune in der ungarischen Privatrechtsentwicklung der frühen Neuzeit. Das Zeugnis der Rechtswissenschaft. In: Iurisprudentia universalis. Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag. Köln–Weimar–Wien, 2002. 76916.

 

A magyar-olasz jogászkapcsolatok kezdetei. (Beginnings of the Hungarian-Italian Legal Relations) Jogtudományi Közlöny 48 (1993) 154-158. (co-author)

Hungarian References

Cited: Stipta I., A hazai jogtörténet-tudomány helyzetének áttekintése (1975-2000). Jogtörténeti Szemle 1 (2003) 2922.

 

Magyar-olasz jogászkapcsolatok a középkorban a peregrinatio academica tükrében. (Hungarian-Italian Legal Relations in the Mirror of the peregrinatio academica) In: Tanulmányok a természettudományok a technika és az orvoslás történetéből. Budapest, 1993. 29-31.

Magyar diákok itáliai egyetemjárása I. (Hungarian Students at the Italian Universities I.)  Magyar Felsőoktatás 1993/4. 29-30. (co-author)

Hungarian References

Cited: Stipta, I., A hazai jogtörténet-tudomány helyzetének áttekintése (1975-2000). Jogtörténeti Szemle 1 (2003) 2922.

Foreign References

Cited: Stipta, I., Die vertikale Gewaltentrennung (Verfassungs- und rechtsgeschichtliche Studien). Budapest, 2005. 6754.

 

Magyar diákok itáliai egyetemjárása II. (Hungarian Students at the Italian Universities II.) Magyar Felsőoktatás 1993/5. 29-30. (co-author)

Hungarian References

Cited: Stipta I., A hazai jogtörténet-tudomány helyzetének áttekintése (1975-2000). Jogtörténeti Szemle 1 (2003) 2922.

 

Studenti Ungheresi di diritto nelle università di Bologna e di Padova. Il Veltro. Rivista della civiltà italiana. Le relazioni tra l’Italia e l’Ungheria. vol. II. 37 (1993) 187-195.

Hungarian References

Cited: Andrási D., A szövegfilozófia szerepe a középkori magyar jogforráskutatásban: Paulus Dalmata (Hungarus) és Notabiliája. Jogtudományi Közlöny 51 (2000) 5191.

Foreign References

Cited: Wacke, A., Zur gegenwärtigen Lage der Romanistik in Europa. Orbis Iuris Romani 6 (2000) 2064; Földi, A., The Continuity of Roman Law Tradition in the Conception of the New Hungarian Civil Code. In: The Roman Law Tradition in Societies in Transition. (Eds. P. Bělovsky — M. Skrejpek) Praha, 2003. 302.; idem, Rinascita del principio della buona fede oggettiva in Ungheria. In: Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese. vol. II. Padova, 2003. 604.

 

1994

Zur Rolle des römischen Rechts in der ungarischen Rechtsentwicklung. Helikon 33–34 (1993–1994) 513-520.

L’attualità della teoria ciceroniana dello Stato. In: Memorie e Rendiconti dell’Accademia di Scienze Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici di Acireale-Serie IV-vol. IV. Acireale, 1994. 137-146.

Les sources des décrets de Saint Étienne. In: Cristianità ed Europa. Miscellanea di studi in onore di Luigi Prosdocimi. vol. I. Roma-Freiburg-Wien, 1994. 369-375.

A cicerói állambölcselet aktualitása. (Contemporary Significance of the Theory of State of Cicero) Magyar Felsőoktatás 1994/6. 28-29.

Diritto romano cristiano nella legislazione del primo re d’Ungheria, Santo Stefano. In: Il diritto romano canonico quale diritto proprio delle comunità cristiane dell’Oriente mediterraneo. IX Colloquio internazionale romanistico canonistico “Utrumque ius”. Collectio Pontificiae Universitatis Lateranensis 26. Vaticano, 1994. 481.

A civilisztikai tudománycsoport 1667–1985. (Civil Law related Disciplines 1667–1985) In: Egyetemtörténeti füzetek, ELTE, Budapest, 1995. 89-120.

 

1995

A cicerói állambölcselet aktualitása.(The Contemporary Significance of Cicero’s  Theory of State)  Magyar Tudomány 40 (1995) 532-538.

A Tripartitum mint jogforrás. (The Tripartitum as Source of Law) In: Degré Alajos emlékkönyv. UNIÓ Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 1995. 77-85.

Hungarian References

Cited: Kontler, I., Historians from the Periphery. William Robertson and Mihály Horváth. The Hungarian Quarterly 45 (2004) 12528.

Foreign References

Cited: Szabó, B., Die Rolle des europäischen ius commune in der ungarischen Privatrechtsentwicklung der frühen Neuzeit. Das Zeugnis der Rechtswissenschaft. In: Iurisprudentia universalis. Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag. Köln–Weimar–Wien, 2002. 76916.

 

L’attualità della teoria ciceroniana dello Stato. Studia et Documenta Historiae et Iuris 61 (1995) 69-77.

Foreign References

Cited: Varvaro, M., Iuris consensus e societas in Cicerone. Un’analisi di Cic., de rep., I, 25, 39. In: Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo. 45 (1998) 4492, 4503.; Salerno, F., « Tacita libertas ». L’introduzione del voto segreto nella Roma repubblicana. Napoli, 1999. 1942.

 

L’europeismo nella legislazione de Santo Stefano. Iustitia. Roma, 48 (1995) 52-62.

L’attualità della teoria ciceroniana dello Stato. Res Publica Litterarum 18 (1995) 43-51.

Hoffmann Pál, a római jog és a magánjog művelője I. (Pál Hoffmann, the Scholar of Roman Law and of Private Law I.) Magyar Felsőoktatás 1995/10. 36-37.

Egy nagy magyar jogász portréja. In memoriam Vécsey Tamás I. (The Portrait of a Great Hungarian Legal Scholar. In memoriam Tamás Vécsey I.) Magyar Felsőoktatás 1995/8. 36-37.

Egy nagy magyar jogász portréja. In memoriam Vécsey Tamás II. (The Portrait of a Great Hungarian Legal Scholar. In memoriam Tamás Vécsey II.) Magyar Felsőoktatás 1995/9. 36-37.

 

1996

Hoffmann Pál, a római jog és a magánjog művelője II. (Pál Hoffmann, the Scholar of Roman Law and of Private Law II.) Magyar Felsőoktatás 1996/1-2. 40-41.

Vécsey Tamás – egy nagy magyar római jogász portréja. (Tamás Vécsey – the Portrait of a Great Hungarian Roman Law Scholar) Magyar Tudomány 41 (1996) 1148-1153.

Hungarian References

Cited: A Magyar Tudományos Akadémi tagjai 1825—2002. (Red. Beck M.-Glatz F. et alii) vol.III. Budapest, 2003. 1373.

 

Die Gesetzgebung Stephans des Heiligen und Europa. In: Ungarn-Jahrbuch 22 (1995–1996) 27-34.

Hungarian References

Cited: Font, M., Hasonlóságok és különbségek a magyar királyság és a Kijevi Rusz törvényhozásában (Szent István valamint Vlagyimir és Bölcs Jaroszlav törvényeinek összevetése) In: A Magyar államiság első ezer éve. Pécs, 2000. 47118, 49.; Szent István és az államalapítás. (Red. Veszprémy L.) Budapest, 2002. 588.; idem, A keresztény nagyhatalmak vonzásában. Közép- és Kelet-Európa a 10—12. században. Budapest, 2005. 73204, 285.

 

1997

Gondolatok az európai magánjogtörténetről Wieacker művének angol kiadása kapcsán. (Some Thoughts on the History of European Private Law in the Mirror of the English Edition of Wieacker’s Work) Jogtudományi Közlöny 52 (1997) 447-450.

Hungarian References

Cited: Takács T., A francia magánjog fejlődésének története (Code civil és előzményei) PhD thesis, Miskolc, 2005. 45227, 77390, 191957, 223.

 

A civilisztikai tudománycsoport 1667-1945. (The Civil Law Disciplines 1667-1945) In: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának története 1667-1997. ELTE, Budapest, 1997. 73-102.

A magyar-olasz jogászkapcsolatok történetéhez. (Contribution to the History of Hungarian-Italian Legal Relations)  In: Tanulmányok az újkori külföldi egyetemjárás történetéhez. Red. Horváth Á. Series: Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 15. Red. Szögi L. ELTE, Budapest, 1997. 7-13.

Brósz Róbert tudományos munkássága. (The Scientific Oeuvre of Róbert Brósz)  Állam- és Jogtudomány 37 (1995) 303-319. (published in 1997)

 

1998

Über die verschiedenen Formen der Einflüsse des römischen Rechts in Ungarn. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Iuridica 37 (1996) 5-14. (published in 1998) (co-author Földi, A.)

Foreign References

Cited: Wacke, A., Zur gegenwärtigen Lage der Romanistik in Europa. Orbis Iuris Romani 6 (2000) 2078.

 

Accursius, a leghíresebb glosszátor. (Accursius, the Most Renowned Glossator) Collega 1998. 67-68.

Vécsey Tamás – egy nagy magyar jogász portréja. (Tamás Vécses – the Portrait of a Great Hungarian Lawyer) Magyar Tudomány 43 (1998) 1379-1383.

 

1999

Balogh Elemér, a római jog és az összehasonlító jog európai hírű művelője.(Elemér Balogh, the Scholar of European Reputation of Roman Law and of Comparative Law) Jogtudományi Közlöny 54 (1999) 279-282.

Hungarian References

Cited: P. Szabó B,: Jogösszehasonlitás – Debrecenben (Tudomány- és oktatástörténeti adalékok). In: Loss Sándor emlékkönyv. Debrecen, 2005. 28812.

 

A „Harmadik Birodalom” eszméje a német filozófiai és politikai gondolkodásban. (The Notion of the „Third Reich” in the German Philosophical and Political Thinking) Magyar Tudomány 44 (1999) 779-787.

Hungarian References

Cited: Karácsony A., Jogfilozófia és társadalomelmélet. Budapest, 2000. 222.; Miskolczy, A., “A Führer olvas”. Tallózás Hitler könyvtárában. XV. Politikatörténeti Füzetek Budapest, 2000. 16155.; Pritz P., Carl Schmitt és a német nemzetiszocializmus. In: Magyarország a (nagy)hatalmak erőterében. Tanulmányok Ormos Mária 70. születésnapjára. Pécs, 2000. 4865.;  Karácsony A., A konzervatív forradalom utópiája a két háború közötti Németországban. Századvég 35 (2005) 736, 8024, 9771, 103.; Pritz P., Carl Schmitt és a német nemzetiszocializmus. In: Pritz P.: Az a „rövid” 20. század. Történetpolitikai tanulmányok. Budapest, 2005. 212452; 337.

 

Zakony Sviatovo Istvana – pervovo korolia Vengrii, Novely Justiniana i ievropeiskie zakony sredn’evekovia. (Le leggi di Santo Stefano, del primo re di Ungheria, le Novelle di Giustiniano e le leggi europee del Medioevo). Ius Antiquum – Drevn’eie Pravo 2 (1999) 176-182.

Accursius és az európai jogtudomány kezdetei. (Accursius and the Beginning of the European Legal Science) Jogtudományi közlöny 54 (1999) 171-175.

Hungarian References

Cited: Szalma J., Okozatosság és polgári jogi felelősség – az európai és a magyar jogban –. Miskolc, 2000. 1712.; Boóc Á., Megjegyzések az utóöröklés szabályozásához a német és az osztrák magánjogban. In: Scire aliquid laus est. Tudományos Diákköri Dolgozatok 2002. (ELTE ÁJK). Budapest, 2003. 726.; Kecskés L., A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. Történeti vázlat. Budapest–Pécs, 2004. 100385, 105405, 106406, 106407, 106408, 107409, 107410, 107411, 107412, 108414, 108416, 109417, 111427, 111428, 111429, 111431, 149577, 149578, 150580.; Takács T., A francia magánjog fejlődésének története (Code civil és előzményei) PhD thesis, Miskolc, 2005. 223.

 

Über die verschiedenen Formen der Einflüsse des römischen Rechts in Ungarn. Helikon 35-38 (1995-1998) 479-490. (published in 1999) (co-author Földi, A.)

Hoffmann Pál (1830-1907). (Pál Hoffmann (1830-1907) In: Magyar Jogtudósok I. 51-60.

Hungarian References

Cited: A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825—2002. (Red. Beck M.-Glatz F. et alii) vol. I. Budapest, 2003. 519.; Földi A., Adalékok a történeti jogi iskola a Magyar jogi romanisztikára gyakorolt hatásának kérdéséhez. In: Befogadás és eredetiség a jogban és a jogtudományban, Budapest, (Red. Sajó A.) 2004. 2225, 2332.

Foreign References

Cited: Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 108.

 

Vécsey Tamás (1839-1912). (Tamás Vécsey (1839-1912) In: Magyar Jogtudósok I. 61-74.

Hungarian References

Cited: A Magyar Tudományos Akadémi tagjai 1825—2002. (Red. Beck M.-Glatz F. et alii) vol. III. Budapest, 2003. 1373.

Foreign References

Cited: Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 109.

 

Balogh Elemér (1881-1955). (Elemér Balogh (1881-1955) In: Magyar Jogtudósok I. 137-146.

Schwarz András Bertalan (1886-1953). (András Bertalan Schwarz (1886-1953) In: Magyar Jogtudósok I. 147-154.

 

2000

Contributo alla storia dei rapporti giuridici tra l’Italia e l’Ungheria. In: Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à Witold Wolodkiewicz. vol. I. Warszawa, 2000. 333-342.

Foreign References

Cited: Földi, A., The Continuity of Roman Law Tradition in the Conception of the New Hungarian Civil Code. In: The Roman Law Tradition in Societies in Transition. (Eds. P. Bělovsky — M. Skrejpek) Praha, 2003. 302.

 

Die Idee des “Dritten Reichs” im deutschen philosophischen und politischen Denken im 20. Jahrhundert. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Iuridica 38 (1997) 11-22. (published in 2000)

Foreign References

Cited: Merlio, G. Politique et religion: l’idée de Troisième Reich. Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande 32 (2000) 288.

 

Das “Tripartitum” von István Werbőczy als Rechtsquelle. Ein Beitrag zur Rechtsquellenlehre in der europäischen Rechtsgeschichte. In: Ungarn-Jahrbuch 24 (1998/1999) 19-30. (published in 2000)

 

2001

Szent István törvényei és Európa.(The Laws of Saint Stephen and Europe) In: Szent István és Európa — Saint Étienne et l’Europe. Professzorok Háza, Budapest, 2001. 13-21.

Hungarian References

Cited: Szent István és az államalapítás. (Red. Veszprémy L.) Budapest, 2002. 588.

 

Les lois de Saint Étienne et l’Europe. In: Szent István és Európa — Saint Étienne et l’Europe. Professzorok Háza, Budapest, 2001. 23-31.

Die Gesetze (Decreta) Stephans des Heiligen und Europa. In: Szent István és Európa — Saint Étienne et l’Europe. Professzorok Háza, Budapest, 2001. 33-42.

Das Tripartitum von István Werbőczy als Rechtsquelle. Bemerkungen zur Rechtsquellenlehre in der europäischen Rechtsgeschichte. In: Tanulmányok Werbőczy Istvánról — Studien über István Werbőczy. Professzorok Háza, Budapest, 2001. 49-63.

Foreign References

Cited: Müller-Graff, P.-Chr., Die Europäische Privatrechtsgesellschaft in der Verfassung der Europäischen Union. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 44 (2004) 58114.

 

Das “Tripartitum” von István Werbőczy als Rechtsquelle. Bemerkungen zur Rechtsquellenlehre in der europäischen Rechtsgeschichte. In: Iura Antiqua — Iura Moderna. Festschrift für Ferenc Benedek zum 75. Geburtstag. Pécs, 2001. 87-98.

Foreign References

Cited: Szabó, B., Die Rolle des europäischen ius commune in der ungarischen Privatrechtsentwicklung der frühen Neuzeit. Das Zeugnis der Rechtswissenschaft. In: Iurisprudentia universalis. Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag. Köln–Weimar–Wien, 2002. 76916.

 

Szászy-Schwarz Gusztáv (1858-1920). (Gusztáv Szászy-Schwarz (1858-1920) In: Magyar Jogtudósok II. 71-82.

Hungarian References

Cited: Földi, A., Adalékok a történeti jogi iskola a Magyar jogi romanisztikára gyakorolt hatásának kérdéséhez. In: Befogadás és eredetiség a jogban és a jogtudományban, (Red. Sajó, A.) Budapest, 2004. 2228, 2643.

Visky Károly (1908-1984). (Károly Visky (1908-1984) In: Magyar Jogtudósok II. 169-176.

Diósdi György (1934-1973). (György Diósdi (1934-1973) In: Magyar Jogtudósok II. 189-196.

Foreign References

Cited: Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 1116.

 

Die Idee des “Dritten Reichs” im deutschen philosophischen und politischen Denken des 20. Jahrhunderts. Zeitschrift der Savigny-Stiftung (Germ. Abt.) 118 (2001) 321-336.

Hungarian References

Cited: Földi A., Don Quijote és a lidércek — újabb észrevételek a jogügyletek érvényességéről és hatályosságáról. In: Az igazságosság dilemmái. Ünnepi kötet Földesi Tamás 75. születésnapjára. Budapest, 2004. 15511.; Karácsony A., A konzervatív forradalom utópiája a két háború közötti Németországban. Századok 35 (2005) 736, 8024, 9771, 103.

 

A “Harmadik Birodalom” eszméje a német filozófiai, irodalmi és politikai gondolkodásban a XX. Században. ((The Notion of the „Third Reich” in the German Philosophical, Literary and Political Thinking in the 20th Century) Állam- és Jogtudomány 40 (1999) 349-370. (published in 2001)

Hungarian References

Cited: Földi A., Don Quijote és a lidércek — újabb észrevételek a jogügyletek érvényességéről és hatályosságáról. In: Az igazságosság dilemmái. Ünnepi kötet Földesi Tamás 75. születésnapjára. Budapest, 2004. 15511.

 

2002

The Idea of the “Third Reich” in the German Legal, Philosophical and Political Thinking in the 20th Century. Acta Juridica Hungarica 42 (2001) 91-101. (published in 2002)

Sviluppo del diritto privato ungherese e il diritto romano. In: Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca. vol. IV. Milano, 2002. 353-364.

András Bertalan Schwarz, der auch international hochangesehene Romanist, Papyrologe und Privatrechtler (1886-1953). Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Iuridica 41-42 (2000-2001) 215-221. (published in 2002)

Foreign References

Cited: Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 1111.

 

Szent István törvényei és Európa. (Laws of Saint Stephen and Europe) In: „Nem akarunk csonka Európát…” Politikai, történelmi, jogi tanulmányok, cikkek és esszék. Budapest, 2002. 105-120.

 

2003

The Idea of the “Third Reich” in the German Legal, Philosophical and Political Thinking in the 20th Century. Diritto e cultura 11 (2001) 127-138. (published in 2003)

A római jog hatása az Amerikai Egyesült Államok jogfejlődésére. (Influence of Roman Law on the Legal Development of the United States of America) Jogtudományi Közlöny 58 (2003) 234-237.

Az európai és hazai városfejlődés kérdéséhez a középkorban. (Contribution to the Question of the Development of Cities in Europe and in Hungary) Jogtörténeti Szemle 2003/4. 54-57.

 

2004

Adalékok az iszlámnak a magyar jog történetében betöltött szerepéhez. (Contributions to the Role Played by the Islam in the History of Hungarian Law) Jogtudományi Közlöny 59 (2004) 31-36.

Farkas Lajos életpályája és tudományos munkássága (1841—1921) (The Life and Scientific Oeuvre of Lajos Farkas (1841-1921) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 51 (2004) 9-26.

 

 

2005

A közvetlen demokrácia ókori intézményei és a politikatudomány. (Institutions of the Direct Form of Democracy in the Antiquity and the Political Science) Jogtudományi Közlöny 60 (2005) 76-79.

Farkas Lajos, a római jogász (1841—1921). (Lajos Farkas, the Roman Law Scholar (1841-1921) Magyar Tudomány 50 (2005) 467-472. and Jogtörténeti Szemle 2005/2. 78-81.

Sir Henry Maine et le droit comparé. Acta Antiqua Hungarica 45 (2005) 179-190.

Vécsey Tamás és a jogi szemináriumok. (Tamás Vécsey and the Legal Seminars) Jogtörténeti Szemle 2005 (separate offprint) 12-21.

Sir Henry Maine et le droit comparé. Acta Antiqua Hungarica 45 (2005) 179-190.

 

e) European law

 

Az EK légi fuvarozók engedélyezésére vonatkozó szabályozása és a magyar légijog harmonizációja. (Regulation relating to Licensing of Air Carriers of the EC and the Harmonization of the Hungarian Air Law) Magyar Jog 44 (1997) 426-431.

A római jog szerepe az európai szerződési jog harmonizálásában. (The Role of Roman Law in the Harmonization of the European Contract Law) Európai Jog 4 (2004) 3-8.

Az Európai Közösségek Bíróságának ítélkezési gyakorlata és az európai jog. (The Judicial Practice of the Court of the European Communities and the European Law) Európai Jog 5 (2005) 3-10.

A Luxembourgi Bíróság szerepe az európai jog egységesítésében. (The Role of the Court of Luxembourg in the Unification of the European Law) Jogtudományi Közlöny 60 (2005) 479-488.

Réflexions sur l’harmonisation (unification) du droit privé en Europe. Europa e diritto privato 8 (2005) (in print)

 

 

7. – Small essays, necrologies, forewords, educational essays, enciclopedia-entries

 

1974

Diósdi György (1934–1973). (György Diósdi [1934-1973]) Jogtudományi Közlöny 29 (1974) 197. (necrology)

 

1981

A Felvételi Előkészítő Bizottság működése az Eötvös Loránd Tudományegyetem. (The Activity of the Commission to Prepare for the Admission at the Eötvös Loránd University) Állam- és Jogtudományi Karán. Felsőoktatási Szemle 30 (1981) 185-190.

 

1982

A jogászképzés reformja a Német Szövetségi Köztársaságban. (The Reform of Education of Lawyers in the Federal Republic of Germany) Felsőoktatási Szemle 31 (1982) 182-188.

 

1983

FEB-munka az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán. (The Activity of the Commission to Prepare for the Admission at the Faculty of Law of the Eötvös Loránd University) Felsőoktatási Szemle 32 (1983) 551-558.

Erinnerung an György Diósdi. Index. Quaderni camerti di studi romanistici – International Survey of Roman Law 12 (1983–84) 535-539.

In memoriam Károly Visky. Index. Quaderni camerti di studi romanistici – International Survey of Roman Law 12 (1983–84) 307-316.

Foreign References

Cited: Wacke, A., Die Anerkennung der Medizin als ars liberalis und der Honoraranspruch des Arztes. Zeitschrift der Savigny-Stiftung (Rom. Abt.) 113 (1996) 40387.; idem, Zur gegenwärtigen Lage der Romanistik in Europa. Orbis Iuris Romani 6 (2000) 2066.

 

1984

Visky Károly (1908–1984) (Károly Visky (1908-1984) Jogtudományi Közlöny 39 (1984) 287-288. (necrology)

Károly Visky (1908–1984) Revue Internationale des Droits de l’Antiquité. 31 (1984) 17-26. (necrology)

Foreign References

Cited: Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 1113.

 

Emlékezés Diósdi Györgyre, a hazai jogtudomány európai hírű művelőjére. (Commemoration of György Diósdi, the Renowned Scholar of the Hungarian Legal Science) Jogtudományi Közlöny 39 (1984) 213-215.

A római jog oktatásának és művelésének történetéhez. (Contribution to the History of Teaching and Scholarly Cultivation of Roman Law) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 26 (1984) 23-61.

Foreign References

Cited: Zlinszky, J., Wissenschaft und Gerichtsbarkeit. Quellen und Literatur der Privatrechtsgeschichte Ungarns im 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main, 1997. 145.

 

Bevezetés (Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának története). (Introduction. (History of the Faculty of Law and Political Science of the Eötvös Loránd University) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 26 (1984) 7-14.

Introduction. Sur l’histoire de l’enseignement et de la science du droit romain à notre université. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 26 (1984) 15-22.

Foreign References

Cited: Zlinszky, J., Wissenschaft und Gerichtsbarkeit. Quellen und Literatur der Privatrechtsgeschichte Ungarns im 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main, 1997. 144.

 

1985

Emlékezés Vécsey Tamásra, a nemzetközi hírű jogtudósra. (Commemoration of Tamás Vécsey, the Legal Scholar of European Reputation) Jogtudományi Közlöny 40 (1985) 99-101.

Marx és a római jog. A szocialista országok és Olaszország római jogászainak IV. Nemzetközi Kollokviuma. (Marx and Roman Law. The Fourth International Colloquium of the Roman Law Specialists of the Socialist Countries and Italy) Jogtudományi Közlöny 40 (1985) 371-373. and Társadalomkutatás 2 (1985) 96-97. (conference-review)

Pólay Elemér hetvenéves. (Elemér Pólay is Seventy Years Old) Jogtudományi Közlöny 40 (1985) 548-549.

Nemzetközi kitekintés a tudományegyetem-koncepció kérdésére. (International Survey on the Concept of University) Felsőoktatási Szemle 34 (1985) 692-696.

Erinnerung an György Diósdi. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 27 (1985) 289-294.

In memoriam Károly Visky. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 27 (1985) 307-316.

Nemzetközi kitekintés a posztgraduális jogászképzés formáiról. (International Survey on Different Forms of Postgraduate Legal Education) Felsőoktatási Szemle 34 (1985) 186-192.  and Magyar Jog 32 (1985) 115-127.

 

1986

Elemér Pólay septuagenarius. Index. Quaderni camerti di studi romanistici – International Survey of Roman Law 14 (1986) 305-315. (in German)

 

1987

Elemér Pólay septuagenarius. Jogtörténeti Szemle 2 (1987) 110-120. (in Hungarian)

Római jogi tankönyv vitája Szegeden. (Conference on the New Roman Law Textbook in Szeged) Jogtudományi Közlöny 42 (1987) 625-626. (review-article)

Magyar-olasz jogászkonferencia Rómában a modern magánjog (polgári jog) római jogi gyökereiről. (Hungarian-Italian Lawyers’ Conference on the Roman Law related Roots of Modern Private (Civil) Law) Állam- és Jogtudomány 30 (1987–88) 742-753. (conference-review)

Marx és a római jog. A szocialista országok és Olaszország római jogászainak IV. nemzetközi kollokviuma. (Marx and Roman Law. The Fourth International Colloquium of the Roman Law Specialists of the Socialist Countries and Italy) Antik Tanulmányok 33 (1987–88) 286-289. (conference-review)

 

1988

Elemér Pólay (1915–1988). IURA 39 (1988) 265-267. (necrology)

Foreign References

Cited: Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 1117.

 

Az egyetemi autonómia kérdéséhez. (Some Remarks on the Question of the University-Autonomy) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 30 (1988) 141-148.

 

1990

The Republic of Hungary. Commentary (1976–1990). In: Constitutions of the Countries of the World. Ed. A. P. Blaustein and G. H. Flanz, New York, 1990. IX-X.

Brósz Róbert tudományos munkássága. (Scientific Oeuvre of Róbert Brósz) In: Flosculi professori Roberto Brósz oblati. Ed. A. Földi. Budapest, 1990. 19-32.

A tudományegyetem-koncepció kérdéséhez. Nemzetközi kitekintés. (Remarks on the Concept of University. International Survey) HITEL 3 (1990) 43-45.

 

1991

Az egyetemi autonómiáról I. (Remarks on the Autonomy of the Universities I.) Magyar Felsőoktatás 1991/1. 48-49.

A felsőoktatási törvény koncepciójának néhány nemzetközi összefüggése. (Some International Aspects of the Concept of the Hungarian Act on Higher Education) Magyar Felsőoktatás 1991/2-3. 4-7.

Questions on the Reform of Higher Education and Reform. In: The Democracy Seminar, Spring 1991. The Center for European Studies in Budapest, 1991. 23-24.

In memoriam Elemér Pólay (1915–1988). Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 32 (1991) 183-186.

 

1992

Questions of the Reform of Higher Education and Research. Magyar Felsőoktatás 1992/1. 21-22.

Foreign References

Cited: Gabor, F. A., Legal Education in Hungary. Oregon Law Review 72 (1993) 957.

 

Az egyetemi autonómiáról II. (Remarks on the Autonomy of the Universities II.) Magyar Felsőoktatás 1992/10. 19-20.

Európaiság Jászi Oszkár gondolatvilágában. (Europeanism in the Weltanschauung of Oszkár Jászi) Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 33 (1991–1992) 179-184.

Európai oktatáspolitika és a maastrichti egyezmény.(European Policy of Education and the Maastricht Treaty) Magyar Felsőoktatás 1992/10. 43.

Diósdi György (1934–1973). (György Diósdi (1934-1939) Jogtörténeti Szemle 5 (1992) 66-67. (necrology)

Schwarz András Bertalan (1886–1953). (András Bertalan Schwarz (1886-1953) Jogtörténeti Szemle 4 (1992) 54-55. (necrology)

 

1993

In memoriam Endre Ferenczy (1912–1990) IURA 41 (1990) 225-232. (published in 1993)

Szócikkek a Magyar Nagylexikon számára. (Entries published in the Great Hungarian Encyclopaedia) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993 sqq.

The University Idea.  Magyar Felsőoktatás 1993/1. 21.

Hungarian References

Cited: Barakonyi K., Egyetemi autonómiák. Magyar Felsőoktatás 2004/4. 42.; idem, Rendszerváltás a felsőoktatásban. Bologna-folyamat, modernizálás. Budapest, 2004. 333.

 

1994

Emlékezés Brósz Róbertre (1915–1994). (Commemoration of Róbert Brósz (1915-1994) Magyar Felsőoktatás 1994/4. 28-29.

In memoriam Brósz Róbert (1915–1994). (In memomiarm Róbert Brósz (1915-1994) Jogtudományi Közlöny 49 (1994) 193-196.

In memoriam Róbert Brósz (1915–1994). Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sectio Juridica 35 (1994) 179-182. (necrology in German)

Foreign References

Cited: Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 1114.

 

1995

Az universitas-eszme. A felsőoktatás struktúrájának reformja. (The Idea of University. The Reform of the Structure of Higher Education) Magyar Felsőoktatás 1995/7. 37-38.

In memoriam Brósz Róbert (1915–1994). (In memoriam Róbert Brósz (1915-1994) Antik Tanulmányok 39 (1995) 171-174.

In memoriam Franz Wieacker (1908–1994) Jogtudományi Közlöny 50 (1995) 141-143.

 

1996

Európaiság Jászi Oszkár gondolatvilágában. (Europeanism in the Oeuvre of Oszkár Jászi) In: Jászi Oszkár hazatérése (Red. Litván, Gy.). Társadalomtudományi Társaság, Budapest, 1996. 35-42.

Szócikkek a Magyar Nagylexikon számára. (Entries published in the Great Hungarian Encyclopaedia) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996.

Balogh Elemér I. (Elemér Balogh I.) Magyar Felsőoktatás 1996/8. 36.

Balogh Elemér II.(Elemér Balogh II.) Magyar Felsőoktatás 1996/9. 36.

 

1997

Róbert Brósz 8. 8. 1915 – 13. 2. 1994. Orbis Iuris Romani 3 (1997) 113-116. (necrology)

Róbert Brósz (1915-1994). IURA 45 (1994) 195-198. (necrology) (published in 1997)

In memoriam Max Kaser (1906-1997). Jogtudományi Közlöny 52 (1997) 356-357.

Hungarian References

Cited: Siklósi I., A római magánjog a XXI. században: gondolatok egy klasszikus tankönyv újjászületése kapcsán. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 51 (2004) 3531.

 

Franz Wieacker (1908-1994) Nachruf. Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 36 (1995) 165-168. (published in 1997)

 

1998

Megjegyzések az egyetemi autonómiáról. (Some Remarks on University-Autonomy) Collega 1998. 4-8.

In memoriam Max Kaser (1906-1997) Annales Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. Sect. Juridica 37 (1996) 127-130. (published in 1998)

Erinnerung an Franz Wieacker (1908-1994). Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 34 (1993-94). 119-121. (published in 1998)

 

1999

A Harmadik Birodalom eszméje a német filozófiai és politikai gondolkodásban. (The Notion of the „Third Reich” in the German Philosophical and Political Thinking) RUBICON 1999/1-2. 76-78.

Az egyetemi autonómiáról I. (On the University-Autonomy I.) Magyar Felsőoktatás 1999/5-6. 10-11.

Az egyetemi autonómiáról II. (On the University-Autonomy II.) Magyar Felsőoktatás 1999/7. 52-53.

Szócikkek a Magyar Nagylexikon számára. (Entries published in the Great Hungarian Encyclopaedia) Akadémiai Kiadó Budapest, 1999.

A közvetlen demokrácia antik intézményeinek továbbélése a politikaelméletben. (Survival of Institutions of Direct Democracy of the Antiquity in the Theory of Politics) Parlamenti levelek 1999. fasc. 6. 35-37.

 

2000

Vélemény a Magyar Köztársaság alkotmányának szabályozási elveiről szóló H/2252. számú országgyűlési határozati javaslatról. (Opinion regarding the Proposal of the Parliament H/2252 on the Principles of Drafting the Hungarian Constitution) Jogállam 1998-1999. 177-179. (published in 2000)

Szuverenitás és a jogos háború. (Sovereignty and bellum iustum) Heti Világgazdaság 22 (2000) (szeptember 16.) 60.

 

2001

Robert Schuman, az Európa-gondolat atyja Magyarországhoz fűződő kapcsolatairól. (On the Relations to Hungary of Robert Schuman, the Father of the Idea of Europe) Magyar Felsőoktatás 2001/3 36-37.

Közös EU-oktatáspolitika: egy megszívlelendő ajánlat. (Common Policy regarding Education of the European Union: a Proposal to be Taken Seriously) Világgazdaság – Felsőoktatásról felsőfokon 1 (2001) 1.

A macedón kérdés az európai politikában I. (The Macedonian Question in the European Politics I.) Magyar Szemle 10 (2001) 9-10. 202-210.

A macedón kérdés az európai politikában II. (The Macedonian Question in the European Politics II.) Magyar Szemle 10 (2001) 11-12. 192-205.

Adalékok a kolozsvári egyetem történetéhez. (On the History of the University of Kolozsvár) Magyar Felsőoktatás 2001/12. 36.

In memoriam Dr. Vécsey Tamás. (In memoriam of Dr. Tamás Vécsey) Pesti Ügyvéd 2001/2 12.

Etnikumok önrendelkezése. (Self Determination of the Ethnic Minorities) Heti Világgazdaság 23 (2001) (január 13.) 48-49.

Macedónia és a balkáni föderáció. (Macedonia and the Federation in the Balkans) Heti Világgazdaság 23 (2001) (április 21.) 55.

Erkölcsös-e a hatalom? (On the Moral Aspect of the Political Power) Heti Világgazdaság 23 (2001) (szeptember 15.) 52.

 

2002

Európaiság Jászi Oszkár gondolatvilágában. (The Idea of Europe in the Oeuvre of Oszkár Jászi) In: „Nem akarunk csonka Európát…” Politikai, történelmi, jogi tanulmányok, cikkek és esszék. Budapest, 2002. 121-130.

Észrevételek az antik római hadtörténet jogi és gazdasági vonatkozásairól. (Some Remarks on the Legal and Economic Aspects of Roman Military History in the Antiquity) In: „Nem akarunk csonka Európát…” Politikai, történelmi, jogi tanulmányok, cikkek és esszék. Budapest, 2002. 131-138.

Jogharmonizáció Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében. (Harmonization of Law in Hungary in Relation of Hungary’s Accession to the European Union) In: „Nem akarunk csonka Európát…” Politikai, történelmi, jogi tanulmányok, cikkek és esszék. Budapest, 2002. 197-202.

Macedónia és a föderáció lehetősége a Balkánon. (Macedonia and the Viability of the Federation in the Balkan Peninsula) In: „Nem akarunk csonka Európát…” Politikai, történelmi, jogi tanulmányok, cikkek és esszék. Budapest, 2002. 143-148.

A macedón kérdés megjelenése az európai politikában. (The Macedonian Question int he European Politics) In: „Nem akarunk csonka Európát…” Politikai, történelmi, jogi tanulmányok, cikkek és esszék. Budapest, 2002. 149-186.

Montenegró függetlenségének kérdése és Európa. (The Question of the Independence of Montenegro and Europe) In: „Nem akarunk csonka Európát…” Politikai, történelmi, jogi tanulmányok, cikkek és esszék. Budapest, 2002. 187-196.

Nemzetközi egyezmények, békeszerződések a görög-római világban. (International Agreements and Peace Treaties in the Graeco-Roman Antiquity) Historia 24 (2002) 9. 32-35.

Politikai hatalom és erkölcs a rendszerváltást követő időszakban Közép- és Kelet-Európában. (Political Power and Morality in Central and Eastern Europe in the Period after the Change of the Regim) Magyar Felsőoktatás 2002/3. 46-47.

Politikai hatalom és erkölcs a rendszerváltást követő időszakban Közép- és Kelet-Európában. (Political Power and Morality in Central and Eastern Europe in the Period after the Change of the Regim) In: „Nem akarunk csonka Európát…” Politikai, történelmi, jogi tanulmányok, cikkek és esszék. Budapest, 2002. 203-207.

Robert Schuman, az Európa-gondolat atyja. Gondolatok Magyarországhoz fűződő kapcsolatáról. (On the Relations to Hungary of Robert Schuman, the Father of the Idea of Europe) In: „Nem akarunk csonka Európát…” Politikai, történelmi, jogi tanulmányok, cikkek és esszék. Budapest, 2002. 11-18.

Foreign References

Cited: Fejérdy, G., Une relation oubliée : Robert Schuman et la Hongrie. In: Fondation Robert Schuman. L’Europe en action. Le supplément de la Lettre nº194, 10 janvier 2005. 1113.

 

Szuverenitás és jogos háború. (Sovereignty and bellum iustum) In: „Nem akarunk csonka Európát…” Politikai, történelmi, jogi tanulmányok, cikkek és esszék. Budapest, 2002. 139-142.

 

2003

Robert Schuman, az Európa-gondolat atyja. (Robert Schuman, the Father of the Idea of Europe) RUBICON 2003/3-4. 25-27.

Adalékok a magyar-francia kapcsolatok történetéhez az alkotmányjog területén. (Some Contributions to the Franco-Hungarian Relations in the Field of the Constitutional Law) Magyar Felsőoktatás 2003/7. 43-44.

 

2004

Előszó. (Preface) In: Cicero: Négy védőbeszéd. Fordította, jegyzetekkel ellátta és a bevezetést írta Nótári Tamás. Szeged, 2004. 225. 7-8.

 

 

8. – Book reviews

 

1973

Sacconi, G.: Ricerche sulla delegazione in diritto romano. Università di Roma. Pubblicazioni dell’Istituto di Diritto Romano e dei Diritti dell’Oriente Mediterraneo. Giuffrè Editore, Milano, 1971. 244 p. Acta Juridica 15 (1973) 241-243. (in English)

Sacconi, G.: Ricerche sulla delegazione in diritto romano. Università di Roma. Pubblicazioni dell’Istituto di Diritto Romano e dei Diritti dell’Oriente Mediterraneo. Giuffrè Editore, Milano, 1971. 244 p. Állam- és Jogtudomány 16 (1973) 109-110. (in Hungarian)

 

1976

Huchthausen, L.: Römisches Recht. Bibliothek der Antike. Aufbau Verlag. Berlin, 1975. 548 p. Acta Juridica 18 (1976) 242-243. p. Állam- és Jogtudomány 19 (1976) 334-336. (in English)

Huchthausen, L.: Römisches Recht. Bibliothek der Antike. Aufbau Verlag. Berlin, 1975. 548 p. Állam- és Jogtudomány 19 (1976) 334-336. (in Hungarian)

P. Olis Robleda, S. J.: El matrimonio en Derecho Romano. Esencia, Requisitos de validez, Efectos, Disolubilidad, Università Gregoriana Editrice, Roma, 1970. 306 p. Acta Juridica 18 (1976) 242-243. (in English)

P. Olis Robleda, S. J.: El matrimonio en Derecho Romano. Esencia, Requisitos de validez, Efectos, Disolubilidad, Università Gregoriana Editrice, Roma, 1970. 306 p. Állam- és Jogtudomány 19 (1976) 334-336. (in Hungarian)

Torrent, A.: Introducción metodologica al estudio del Derecho romano. Oviedo, Universidad de Oviedo. Servicio de Publicaciones. Serie Derecho I. 1974. 145 p. Acta Juridica 18 (1976) 244-246.(in English)

Torrent, A.: Introducción metodologica al estudio del Derecho romano. Oviedo, Universidad de Oviedo. Servicio de Publicaciones. Serie Derecho I. 1974. 145 p. Állam- és Jogtudomány 19 (1976) 332-334. (in Hungarian)

Nocera, G.: “Iurisprudentia”. Per una Storia del pensiero giuridico romano. Bulzoni Editore, Roma, 1973. 100 p. Acta Juridica 18 (1976) 501-503. (in English)

Nocera, G.: “Iurisprudentia”. Per una Storia del pensiero giuridico romano. Bulzoni Editore, Roma, 1973. 100 p. Állam- és Jogtudomány 19 (1976) 338-340. (in Hungarian)

Angelini, P.: Il “procuratore”. Milano, Giuffrè Editore, 1971. 275 p. Állam- és Jogtudomány 19 (1976) 489-491. (in Hungarian)

Watson, A.: Rome of the XII Tables. Persons and Property. Princeton University Press, Princeton, 1975. 195 p. Állam- és Jogtudomány 19 (1976) 491-493.

 

1977

Joffe, D. S.: Rasvit’ie civilist’ic’eskoi mysli v SSSR. Leningrad, 1975. 159 p. Állam- és Jogtudomány 20 (1977) 163-164. (in Hungarian)

Joffe, D. S.: Rasvit’ie civilist’ic’eskoi mysli v SSSR. Leningrad, 1975. 159 p. Acta Juridica 19 (1977) 457-459. (in English)

Angelini, P.: Il “procuratore”. Milano, Giuffrè Editore, 1971. 275 p. Acta Juridica 19 (1977) 273-275. p. (in English)

Watson, A.: Rome of the XII Tables. Persons and Property. Princeton University Press, Princeton, 1975. Acta Juridica 19 (1977) 275-277.

Seidl, E.: Rechtsgeschichte Ägyptens als römischer Provinz. Die Behauptung des altägyptischen Rechts neben dem römischen. Sankt Augustin, 1973. 290 p. Állam- és Jogtudomány 20 (1977) 641-642. (in Hungarian)

Watson, A.: Legal Transplants. An Approach to Comparative Law. Scottish Academic Press. Edinburgh. 1974. XIV+106 p. Állam- és Jogtudomány 20 (1977) 642-644. (in Hungarian)

 

1978

Seidl, E.: Rechtsgeschichte Ägyptens als römischer Provinz. Die Behauptung des alt-ägyptischen Rechts neben dem römischen. Sankt Augustin, 1973. 290 p. Acta Juridica 20 (1978) 254-256. (in English)

Claus, A.: Gewillkürte Stellvertretung im römischen Privatrecht. Berliner Juristische Abhandlungen, Bd. 25. Berlin, 1973. XXXIV+390. p. Acta Juridica 20 (1978) 256-258.

Watson, A.: Legal Transplants. An Approach to Comparative Law. Scottish Academic Press. Edinburgh, 1974. XIV+106 p. Acta Juridica 20 (1978) 240-242. (in English)

 

1979

Visky, K.: Geistige Arbeit und die “artes liberales” in den Quellen des römischen Rechts. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977. 167 p. Állam- és Jogtudomány 22 (1979) 351-356. (in Hungarian)

Capogrossi Colognesi, L.: La struttura della proprietà e la formazione dei “iura praediorum” nell’età repubblicana. II. Università di Roma, Pubblicazioni dell’Istituto di Diritto Romano e dei Diritti dell’Oriente Mediterraneo, XIII. Giuffrè Editore, Milano, 1976. 605 p. Állam- és Jogtudomány 22 (1979) 553-555.

Rascón, C.: Pignus y custodia en Derecho romano clasico. Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones — Serie Derecho 4. Oviedo, 1976. 224 p. Állam- és Jogtudomány 22 (1979) 379-381. (in Hungarian)

 

1980

Visky, K.: Geistige Arbeit und die “artes liberales” in den Quellen des römischen Rechts. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977. 167 p. Acta Juridica 22 (1980) 448-454. (in English)

Capogrossi Colognesi, L.: La struttura della proprietà e la formazione dei “iura praediorum” nell’età repubblicana. II. Università di Roma, Pubblicazioni dell’Istituto di Diritto Romano e dei Diritti dell’Oriente Mediterraneo, XIII. Giuffrè Editore, Milano, 1976. 605 p. Acta Juridica 22 (1980) 237-239.

Rascón, C.: Pignus y custodia en Derecho romano clasico. Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones.— Serie Derecho 4. Oviedo, 1976. 224 p. Acta Juridica 22 (1980) 240-242. (in English)

Guarino, A.: La rivoluzione della plebe. Società e diritto di Roma I. Liguori Editore, Napoli, 1975. 336 p. Állam- és Jogtudomány 23 (1980) 774-777. (in Hungarian)

Kaser, M.: Das römische Privatrecht, II. Abschnitt, Die nachklassischen Entwicklungen, 2. Aufl. mit Nachträgen zum 1. Abschnitt: Rechtsgeschichte des Altertums im Rahmen des Handbuchs der Altertumwissenschaft. 10. Abt., 3. Bd. 2. Abschnitt. C. H. Beck, München, 1975. XXX+680 p. Állam- és Jogtudomány 23 (1980) 344-345.

Apathy, P.: Animus novandi. Das Willensmoment beim römischen Schuldnererneuerungsvertrag. Linzer Hochschulschriften Bd. 9. 1975. Springer-Verlag, Wien – New York. 286 p. Állam- és Jogtudomány 23 (1980) 342-344.

Sitzia, Fr.: Ricerche in tema di “actio aquae pluviae arcendae”. Dalle XII tavole all’epoca classica. Pubblicazioni dell’Istituto di Diritto Romano e dei Diritti dell’Oriente Mediterraneo, Giuffrè Editore, Milano, 1977. 283 p. Állam- és Jogtudomány 23 (1980) 344-345.

Horváth, P.: Vergleichende Rechtsgeschichte. Wissenschaftsgeschichte und Methodik. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979. 363 p. Acta Juridica 22 (1980) 201-209.

Biscardi, A.: Ordinamento prassi e giurisprudenza alla luce del diritto romano. Sommario didattico e antologia di testi a cura di F. Gnoli. Cisalpino-Goliardica, Milano, 1975. I+70 p. Állam- és Jogtudomány 23 (1980) 781-783. (in Hungarian)

Mannino, V.: L’“auctoritas patrum”. Pubblicazioni dell’Istituto di Diritto Romano e dei Diritti dell’Oriente Mediterraneo. Giuffrè Editore, Milano, 1979. VII+151 p. Állam- és Jogtudomány 23 (1980) 340-342. (in Hungarian)

Sitzia, F.: De actionibus. Edizione e commento. Pubblicazioni dell’Istituto di Diritto Romano e dei Diritti dell’Oriente Mediterraneo XLVI. Giuffrè Editore, Milano, 1973. VI+142 p. Állam- és Jogtudomány 23 (1980) 777-779.

Bonini, R.: Introduzione allo studio dell’età giustinianea. Pàtron Editore, Bologna, 1977. 130 p. Állam- és Jogtudomány 23 (1980) 783-784. (in Hungarian)

Wolff, H. J.: Das Problem der Konkurrenz von Rechtsordnungen in der Antike. Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse. Jahrgang 1979–5. Abhandlung. Heidelberg, 1979. 79 p. Állam- és Jogtudomány 23 (1980) 779-781.

Pólay, E.: A pandektisztika és hatása a magyar magánjog tudományára. (Pandectistics and its Influence on Hungarian Civil Law) Acta Univ. Szeged. de Attila József nom. Acta Jur. et Pol. tom. 23. fasc. 6. Szeged, 1976. 158 p. Állam- és Jogtudomány 23 (1980) 738-745. (in Hungarian)

P. Olis Robleda, S. J.: Il diritto degli schiavi nell’antica Roma. Università Gregoriana Editrice, Roma, 1976. 202 p. Állam- és Jogtudomány 23 (1980) 345-346. (in Hungarian)

Liebs, D.: Römisches Recht. Ein Studienbuch. Uni-Taschenbücher 465, Vandenhoeck-Ruprecht, Göttingen, 1975. 306 p. Állam- és Jogtudomány 23 (1980) 347-348. (in Hungarian)

 

1981

Pólay, E.: Privatrechtliche Denkweise der römischen Juristen. Acta Univ. Szeged de Attila József nom. Acta Jur. et Pol. tom. 26. fasc. 6. Szeged, 1979. Állam- és Jogtudomány 24 (1981) 147-155. p. (in Hungarian)

Pólay, E.: Privatrechtliche Denkweise der römischen Juristen. Acta Univ. Szeged de Attila József nom. Acta Jur. et Pol. tom. 26. fasc. 6. Szeged, 1979. Acta Juridica 23 (1981) 425-432. (in English)

Liebs, D.: Römisches Recht. Ein Studienbuch. Uni-Taschenbücher 465, Vandenhoeck-Ruprecht, Göttingen, 1975. 306 p. Acta Juridica 23 (1981) 237-238. (in English)

P. Olis Robleda, S. J.: Il diritto degli schiavi nell’antica Roma. Università Gregoriana Editrice, Roma, 1976. 202 p. Acta Juridica 23 (1981) 472-473. (in English)

Krampe, Chr.: Die Konversion des Rechtsgeschäfts. Juristische Abhandlungen. Band XVI. Vittorio Klostermann. Frankfurt am Main, 1980. X+322 p. Állam- és Jogtudomány 24 (1981) 517-519.

Zamorani, P.: Possessio e animus I. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara. Serie Seconda 9. Milano, 1977. 274 p. Állam- és Jogtudomány 24 (1981) 511-512.

Meyer-Termeer, A. J. H.: Die Haftung der Schiffer im griechischen und römischen Recht. Studia Amstelodamensia ad epigraphicam ius antiquum et papyrologicam pertinentia XIII. Terra Publishing Co. Zutphen, Holland, 1978. IX+290 p. Állam- és Jogtudomány 24 (1981) 513-514. (in Hungarian)

MacDowell, M. Douglas: The Law in Classical Athens. University Press Ithaca. New York - London, 1978. 280 p. Állam- és Jogtudomány 24 (1981) 514-516.

Villers, R.: Rome et le droit privé. Editions Albin Michel. Paris, 1977. 633 p. Állam- és Jogtudomány 24 (1981) 516-517.

Christes, J.: Bildung und Gesellschaft. Die Einschätzung der Bildung und ihrer Vermittler in der griechisch-römischen Antike. Erträgnisse der Forschung 37. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1975. VIII+268 p. Állam- és Jogtudomány 24 (1981) 520-522.

Magdelain, A.: La loi à Rome. Histoire d’un concept. Collection d’Études Latines. Série scientifique. fasc. XXXIV. Société d’Édition des Belles Lettres, Paris, 1978. 94 p. Állam- és Jogtudomány 24 (1981) 519-520.

Bonini, R.: Disegno storico del diritto privato italiano (Dal Codice civile del 1865 al codice civile del 1942.) Pátron Editrice, Bologna, 1980. 179 p. Állam- és Jogtudomány 24 (1981) 738-739.

Marky, T.: Curso elementar de direito romano. 2a edicão. São Paulo, 1974. 235 p. Állam- és Jogtudomány 24 (1981) 736-373.

 

1982

Knothe, H.-G.: Die Geschäftsfähigkeit der Minderjährigen in geschichtlicher Entwicklung. Köln, 1981. LXXII+384 p. Állam- és Jogtudomány 25 (1982) 219-221.

Horváth, P.: Vergleichende Rechtsgeschichte. Wissenschaftsgeschichte und Methodik. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979. 363 p. Zeitschrift für Rechtsvergleichung 23 (1982) 63-68.

Guarino, A.: La rivoluzione della plebe. Società e diritto di Roma I. Liguori Editore, Napoli, 1975. 335 p. Acta Juridica 24 (1982) 265-266. (in English)

Biscardi, A.: Ordinamento prassi e giurisprudenza alla luce del diritto romano. Sommario didattico e antologia di testi a cura di F. Gnoli. Cisalpino-Goliardica, Milano, 1975. I+70 p. Acta Juridica 24 (1982) 267-268. (in English)

Bonini, R.: Introduzione allo studio dell’età giustinianea. Pàtron Editore, Bologna, 1977. 130 p. Acta Juridica 24 (1982) 439-441. (in English)

Pólay, E.: A pandektisztika és hatása a magyar magánjog tudományára (Pandestistics and its Influence on Hungarian Civil Law) Acta Univ. Szeged. de Attila József nom. Acta Juridica et Pol. tom. 23. fasc. 6. Szeged, 1976. 158 p. Acta Juridica 24 (1982) 215-221. (in English)

Meyer-Termeer, A. J. H.: Die Haftung der Schiffer im griechischen und römischen Recht. Studia Amstelodamensia ad epigraphicam ius antiquum et papyrologicam pertinentia XIII. Terra Publishing Co. Zutphen, Holland, 1978. IX+290 p. Acta Juridica 24 (1982) 441-444. (in English)

Krüger, W.: Erwerbszurechnung kraft Status. Eine romanistisch-rechtsvergleichende Untersuchung. Schriften zur Rechtsgeschichte Heft 19. Duncker-Humblot, Berlin, 1979. 206 p. Állam- és Jogtudomány 25 (1982) 782-784. (in Hungarian)

Schiavone, A.: Nascita della giurisprudenza. Cultura aristocratica e pensiero giuridico nella Roma tardo-repubblicana, Roma-Bari, 1976. 161 p. Állam- és Jogtudomány 25 (1982) 414-415.

Nörr, D.: Rechtskritik in der römischen Antike. Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Abhandlungen, Neue Folge, Heft 77. München, 1974. 167 p. Állam- és Jogtudomány 25 (1982) 584-586.

De Martino, F.: Storia economica di Roma antica I—II. “La nuova Italia” Editrice, Firenze, 1979. VI+582 p. Állam- és Jogtudomány 25 (1982) 217-219.

Fabbrini, F.: L’impero di Augusto come ordinamento sovrannazionale. Collana della Fondazione G. Castelli 43. XIV+482 p. Firenze, 1974. Állam- és Jogtudomány 25 (1982) 211-213.

Pólay, E.: Ursprung, Entwicklung und Untergang der Pandektistik. Acta Univ. Szeged. de Attila József nom. Acta Jur. et Pol. tom. 28. fasc. 10. Szeged, 1981. 100 p. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rolando Eötvös nom. 24 (1982) 211-213.

Wieacker, Fr.: Storia del diritto privato moderno. Con particolare riguardo alla Germania. I—II. Presentazione di U. Santarelli, Per la storia del pensiero giuridico moderno 6—7. Giuffrè Editore, Milano, 1980. XXII+560 p.; XVIII+429 p. Állam- és Jogtudomány 25 (1982) 222-223.

Holzapfel, L.: Ehegattenschenkungen und Gläubigerschutz. Geschichte, Rechtsvergleich und Reform der Schenkungsanfechtung innerhalb und ausserhalb des Konkurses. Schriften aus Rechtswissenschaft und Rechtspraxis. Bd. 3. Stollfuss, Bonn, 1979. 179 p. Állam- és Jogtudomány 25 (1982) 213-215.

Capogrossi Colognesi, L.: La terra in Roma antica. Forme di proprietà e rapporti produttivi. I. (Età arcaica) La Sapienza, Libreria Universitaria, Roma, 1981. 292 p. Állam- és Jogtudomány 25 (1982) 215-217.

Diósdi, Gy.: Contract in Roman Law from the Twelve Tables to the Glossators. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981. 230 p. Állam- és Jogtudomány 25 (1982) 192-198. (in Hungarian)

Stühler, H.-U.: Diskussion um die Erneuerung der Rechtswissenschaft von 1780–1815. Schriften zur Rechtsgeschichte, Heft 15. Duncker-Humblot, Berlin, 1978. 245 p. Állam- és Jogtudomány 25 (1982) 781-782. (in Hungarian)

 

1983

Winkel, L. C.: Error iuris nocet. Rechtsdwaling als rechtsorderproblem. I Rechtsdwaling in de Grekse filosofie en het Romeinse Recht. Amsterdam, 1982. XX+331 p. Állam- és Jogtudomány 26 (1983) 326-328.

Wesel, U.: Der Mythos vom Matriarchat. Über Bachofens Mutterrecht und die Stellung von Frauen in frühen Gesellschaften. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1980. 168 p. Állam- és Jogtudomány 26 (1983) 489-491.

Vélissaropoulos, J.: Les nauclères grecs. Recherches sur les institutions maritimes en Grèce et dans l’Orient hellénisé. Hautes études du monde gréco-romain 9. Librairie Droz. Genève-Paris, 1980. VIII+381 p. Állam- és Jogtudomány 26 (1983) 328-329. (in Hungarian)

Melillo, G.: Economia e giurisprudenza a Roma. Contributo al lessico economico dei giuristi romani. In: Forme materiali e ideologie del mondo antico 10. Liguori Editore, Napoli, 1978. 124 p. Állam- és Jogtudomány 26 (1983) 331-332.

Bürge, A.: Retentio im römischen Sachen- und Obligationenrecht. In: Zürcher Studien zur Rechtsgeschichte. 3. Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich, 1979. VIII+253 p. Állam- és Jogtudomány 26 (1983) 330-331.

Kurylowicz, M.: Die adoptio im klassischen römischen Recht. Studia Antiqua. Warszawa, 1981. 179 p. Állam- és Jogtudomány 26 (1983) 491-493. (in Hungarian)

Schlosser, H.: Grundzüge der Neueren Privatrechtsgeschichte. Ein Studienbuch. Uni-Taschenbücher 882. C. F. Müller Juristischer Verlag, Heidelberg, 1982. XIV+216 p. Állam- és Jogtudomány 26 (1983) 487-489.

Diósdi, Gy.: Contract in Roman Law from the Twelve Tables to the Glossators. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981. 230 p. Acta Juridica 25 (1983) 229-233. (in English)

Stühler, H.-U.: Die Diskussion um die Erneuerung der Rechtswissenschaft von 1780–1815. Schriften zur Rechtsgeschichte, Heft 15. Duncker-Humblot, Berlin, 1978. 245 p. Acta Juridica 25 (1983) 272-273. (in English)

Krampe, Chr.: Die Konversion des Rechtsgeschäfts. Juristische Abhandlungen. Band XVI. Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1980. X+322 p. Acta Juridica 25 (1983) 468-469.

Mannino, V.: L’“auctoritas patrum”. Pubblicazioni dell’Istituto di Diritto Romano e dei Diritti dell’Oriente Mediterraneo. Giuffrè Editore, Milano, 1979. VII+151 p. Acta Juridica 25 (1983) 484-485.

Romanistische Diskussionsbeiträge der Arbeitstagung zu aktuellen Fragen der Methodologie in den Altertumswissenschaften von 11-13. April in Rostock, Wilhelm-Pieck-Universität Rostock, Sektion Geschichte, Rostock, 1979. 61 p. Acta Juridica 25 (1983) 482-483. [in English]

Romanistische Diskussionsbeiträge der Arbeitstagung zu aktuellen Fragen der Methodologie in den Altertumswissenschaften von 11-13. April in Rostock, Wilhelm-Pieck-Universität Rostock, Sektion Geschichte, Rostock, 1979. 61 p. Állam- és Jogtudomány 26 (1983) 339-340. [in Hungarian]

 

1984

Visky, K.: Spuren der Wirtschaftskrise der Kaiserzeit in den römischen Rechtsquellen. Dr. Rudolf Habelt GmbH-Bonn - Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983. 260 p. Magyar Tudomány 29 (1984) 493-494. p., Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 138-139. p. and Antik Tanulmányok 31 (1984) 145-149. (in Hungarian)

Roma Costantinopoli Mosca. In: Da Roma alla terza Roma. Documenti e studi. Collezione diretta da P. Catalano — P. Siniscalco. Studi — I. Edizioni Scientifiche Italiane. Roma, 1983. XIX+570 p. Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 176-178. p. and  Antik Tanulmányok 31 (1984) 163-165.

Pólay, E.: A személyiség polgári jogi védelmének történetéhez. Iniuria-tényállások a római jogban. (Contribution to the History of Civil Law Defence of the Personality. Iniuria-cases in Roman Law) Acta Univ. Szeged. de Attila József nom. Acta Jur. et Pol. tom 30. fasc. 4. Szeged, 1983. 112 p. Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 344-350. (in Hungarian)

Schipani, S.: Sull’insegnamento delle istituzioni. Giuffrè Editore, Milano, 1981. 77 p. Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 174-175.

Biscardi, A.: Diritto greco antico. Giuffrè Editore, Milano, 1982. IX+409 p. Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 172-174.

Nardi, E.: Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano. Pubblicazioni del Seminario Giuridico della Università di Bologna. Giuffrè Editore, Milano, 1983. 296 p. Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 369-371.

Huchthausen, L.: Römisches Recht. Bibliothek der Antike. Aufbau Verlag, Berlin-Weimar, 1983. 2. Aufl. XLVI+524 p. Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 371-373.

Klami, H. T.: Die begriffliche Grundstruktur der Regelung von Verträgen. Annales Universitatis Turkuensis 147. Turun Yliopisto, Turku, 1978. 71 p. Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 374-376.

Klami, H. T.: Der Vertrag als intentionales Verhalten. Beiträge zur Theorie der Regelung von Verträgen. Annales Universitatis Turkuensis. Ser. B. tom. 151. Turun Yliopisto, Turku, 1979. 45 p. Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 347-346.

Giaro, T.: Excusatio necessitatis nel diritto romano. In: Studia Antiqua. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsawa, 1982. 379 p. Állam- és Jogtudomány 28 (1985) 612-613.

Bojarski, W.: Pozytki naturalne w prawie rzymskim. Universytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Torun, 1979. 190 p. Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 612-615.

Iglesias, J.: Espiritu del derecho romano. Universidad Complutense. Facultad de Derecho. Sección de publicaciones e intercambio. 2. ed. Madrid, 1983. 127 p. Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 741-743.

Torrent, A.: Derecho publico romano y sistema de fuentes. Oviedo, 1983. 552 p. Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 739-741.

Wolodkiewicz, W.: Les origines romaines de la systématique du droit civil contemporain. Accademia Polacca delle Scienze. Conferenze e studi 76. Warszawa, 1978. 79 p. Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 744-746.

Le droit romain et sa reception en Europe. Les actes du colloque organisé par la Faculté de Droit et d’Administration de l’Université de Varsovie en collaboration avec l’Accademia Nazionale dei Lincei le 8–10. octobre 1973. Ed. H. Kupiszewski — W. Wolodkiewicz. Varsovie, 1978. 308 p. Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 743-744.

Störi, F. J.: Die Regelung der Stellvertretung im kantonalen Recht vor Erlass des aOR und im aOR. Zürcher Studien zur Rechtsgeschichte. Bd. l. Zürich, 1978. XII+293 p. Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 738-739.

Reinhart, Th.: Die unwiderrufliche Vollmacht, ihre Stellung in der allgemeinen Rechtslehre und in ausgewählten positiven Rechtsordnungen. Zürcher Studien zum Privatrecht. Bd. 11. Zürich, 1981. XV+216 p. Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 731-733.

Rebro, K.: Rímske pravo sukromné. Obzor, Bratislava, 1980. 284 p. Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 751-752.

Hausmaninger, H. — Selb, W.: Römisches Privatrecht, Böhlau Studien-Bücher. Grundlagen des Studiums. Böhlau Verlag Wien-Köln, 2. verb. Aufl. 1983. 511 p. Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 752-754.

Mannino, V.: Ricerche sul “defensor civitatis”. Giuffrè Editore, Milano, 1984. 250 p. Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 829-831. (in Hungarian)

Wittmann, R.: Begriff und Funktion der Geschäftsführung ohne Auftrag. Münchener Universitätsschriften. Reihe der Juristischen Fakultät Bd. 49. München, 1981. X+185 p. Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 746-747.

Inger, G.: Das Geständnis in der schwedischen Prozessrechtsgeschichte. I. Bis zur Gründung des Svea Hofgerichts. Serien I. Raettshistoriskt Bibliotek, Lund, 1976. 268 p. Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 733-734.

Venturini, C.: Studi sul “crimen repetundarum” nell’età repubblicana. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Pisa 69. Milano, 1979. XXI+544 p. Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 736-737.

Fernandez, A.: El filiusfamilias independiente en Roma y en el derecho español. Madrid, 1981. 85 p. Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 734-736.

Rastätter, J.: Marcelli notae ad Iuliani digesta. Diss. Freiburg, 1980. 308 p. Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 747-749.

Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali. A cura di A. Giardina e A. Schiavone. In: Società romana e produzione schiavistica. vol. III. Bari, 1981. 437 p. Állam- és Jogtudomány 27 (1984) 749-751.

Krüger, W.: Erwerbszurechnung kraft Status. Eine romanistisch-rechtsvergleichende Untersuchung. Schriften zur Rechtsgeschichte Heft 19. Duncker-Humblot, Berlin, 1979. 206 p. Acta Juridica 26 (1984) 259-260. (in English)

Vélissaropoulos, J.: Les nauclères grecs. Recherches sur les institutions maritimes en Grèce et dans l’Orient hellénisé. Hautes études du monde gréco-romain 9. Librairie Droz. Genève-Paris, 1980. VIII+381 p. Acta Juridica 26 (1984) 257-259. (in English)

 

1985

Visky, K.: Spuren der Wirtschaftskrise der Kaiserzeit in den römischen Rechtsquellen. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn - Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983. 260 p. Acta Archaeologica Academiae Scient. Hungaricae 37 (1985) 441-443. (in German)

Bojarski, W.: Prawo rzymskie. Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Torun, 1983. 355 p.  Állam- és Jogtudomány 28 (1985) 615-617.

Müller-Freienfels, W.: Stellvertretungsregelungen in Einheit und Vielfalt. Rechtsvergleichende Studien zur Stellvertretung. Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1982. VI+399 p. Állam- és Jogtudomány 28 (1985) 613-615.

Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni. A cura di G. Meloni. Editori Riuniti, Roma, 1983. 246 p. Állam- és Jogtudomány 28 (1985) 617-620. (in Hungarian)

Zannini, P.: Spunti critici per una storia des commodatum. Giuffrè Editore, Milano, 1983. 174 p. Állam- és Jogtudomány 28 (1985) 833-834.

Camiñas, J. G.: La lex Remmia de calumniatoribus. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1984. XV+131 p. Állam- és Jogtudomány 28 (1985) 623-625. (in Hungarian)

Camiñas, J. G.: Delator. Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, 1983. 82 p. Állam- és Jogtudomány 28 (1985) 826-829.

Várady, L.: Epochenwechsel um 476. Odoaker, Theoderich d. Gr. und die Umwandlungen. Anhang: Pannonica. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn - Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984, 150 p. Állam- és Jogtudomány 28 (1985) 826-831.

Ab ovo usque ad mala. Editor and translator Z. Boros. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985, 116 p. Állam- és Jogtudomány 28 (1985) 615-616.

Zimmermann, R.: Das römisch-holländische Recht in Südafrika. Einführung in die Grundlagen und usus hodiernus. In: Einführung in das fremdländische Recht. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1983. XIII+222 p. Állam- és Jogtudomány 28 (1985) 831-833.

Összehasonlító jogi monográfia a személyiségi jogokról. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 27 (1985) 236-243.

Történeti kitekintés a szocialista jogtípusra. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 27 (1985) 229-234.

Wesel, U.: Der Mythos vom Matriarchat. Über Bachofens Mutterrecht und die Stellung von Frauen in frühen Gesellschaften. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1980. 168 p. Antik Tanulmányok 32 (1985–86) 283-285.

Biscardi, A.: Diritto greco antico. Giuffrè Editore, Milano, 1982. IX+409 p. Antik Tanulmányok 32 (1985–86) 116-118.

 

1986

Horváth, P.: A szocialista jog fejlődése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1984. 575 p. Jogtudományi Közlöny 41 (1986) 247-250.

Vacca, L.: Contributo allo studio del metodo casistico nel diritto romano. Ristampa con appendice. Università di Cagliari, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Ser. I. vol. 19. Giuffrè Editore, Milano, 1982. IV+190 p. Állam- és Jogtudomány 29 (1986) 210-212.

Molnár, I.: Verantwortung und Gefahrtragung bei der locatio conductio zur Zeit des Prinzipats. In: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung. Hrg. von H. Temporini und W. Haase II Principat 14. Bd. Hrd. von H. Temporini, Walter De Gruyter, Berlin - New York, 1982. 583-680 p. Állam- és Jogtudomány 29 (1986) 190-194.

Gayo: Instituciones. Nueva traducción por M.A. Velasco, J.A. Arias Bonet, J. Iglesias-Redondo, J. Roset Esteve. Coordinación general y prólogo de F. Hernandez-Tejero. Editorial Civitas, S.A. Madrid, 1985. 406 p. Állam- és Jogtudomány 29 (1986) 365-367.

Winkel, L. C.: Error iuris nocet: Rechtsirrtum als Problem der Rechtsordnung Bd I: Rechtsirrtum in der griechischen Philosophie und im römischen Recht bis Justinian. In: Studia Amstelodamensia ad epigraphicam, ius antiquum et papyrologicam pertinentia XXV. Terra Publishing Co. Zutphen, Holland, 1985. XII+183 p. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. tom. 28 (1986) 222-224.

Lobrano, G.: Il potere dei tribuni della plebe. In: Collana della “Fondazione G. Castelli”. 46. Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1982. VIII+340 p. Állam- és Jogtudomány 29 (1986) 526-527.

Pólay, E.: Iniuria Types in Roman Law. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986. V+227 p. Acta Juridica 29 (1987) 417-427.

Winkel, L. C.: Error iuris nocet. Rechtsdwaling als rechtsorderproblem I Rechtsdwaling in de Grekse filosofie en het Romeinse Recht. Amsterdam, 1982. XX+331 p. Acta Juridica 28 (1986) 220-222.

Kurylowicz, M.: Die adoptio im klassischen römischen Recht. Studia Antiqua. Warszava, 1981. 179 p. Acta Juridica 28 (1986) 234-236. (in English)

Schlosser, H.: Grundzüge der Neueren Privatrechtsgeschichte. Ein Studienbuch. Uni-Tashenbücher 882. C. F. Müller Juristischer Verlag, Heidelberg, 1982. XIV+216 p. Acta Juridica 28 (1986) 232-234. (in English)

Visky, K.: Spuren der Wirtschaftskrise der Kaiserzeit in den römischen Rechtsquellen Dr. Rudolph Habelt GmbH, Bonn, - Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983. 260 p. Jogtörténeti Szemle 1 (1986) 97-106.

 

1987

Sólyom, L.: Die Persönlichkeitsrechte. Eine vergleichend-historische Studie über ihre Grundlagen. Akadémiai Kiadó, Budapest-Carl Heymann Verlag KG, Budapest-Köln, 1984. IX+228 p. Acta Juridica 29 (1987) 219-228.

Pólay, E.: A személyiség polgári jogi védelmének történetéhez. Iniuria-tényállások a római jogban. (Contribution to the History of Civil Law Defence of the Personality. Iniuria-Cases in Roman Law) Acta Univ. Szeged. de Attila József nom. Acta Jur. et Pol. tom. 30. fasc. 4. Szeged, 1983. 112 p. Zeitschrift der Savigny-Stiftung (Rom. Abt.) 104 (1987) 771-782. (in German)

 

1988

Vacca, L.: Contributo alla studio del metodo casistico nel diritto romano. Università di Cagliari, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Ser. I. vol. 19. Giuffrè Editore, Milano, 1982. IV+190 p. Acta Juridica 30 (1988) 408-411. (in English)

Etudes dédiées à Elemér Pólay. (Studia in honorem Velimirii Pólay septuagenarii). Acta Univ. Szeged. de Attila József nom. Acta Jur. et Pol. tom. 33. Szeged, 1985. 487 p. Acta Juridica 30 (1988) 225-232.

Capogrossi Colognesi, L.: Max Weber e le società antiche I. La Sapienza Editrice, Roma, 1987. 261 p. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Budap. Scient. de Rol. Eötvös nom. 30 (1988) 192-195.

Luttwak, E. N.: La grande strategia dell’impero romano dal I al III secolo d. C. Rizzoli Editore, Milano, 1981. 350 p. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Budap. Scient. de Rol. Eötvös nom. 30 (1988) 188-191.

Caperochipi, Alvarez J. A.: Reforma protestante y Estado moderno. Exitorial Civitas. S. A. Madrid, 1986. 245 p. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Budap. de Rol. Eötvös nom. 30 (1988) 209-211.

Härtel, G. — Pólay, E.: Römisches Recht und römische Rechtsgeschichte. Eine Einführung. Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar, 1987. 268 p. Acta Juridica 30 (1988) 216-224. [in English]

Härtel, G. - Pólay, E.: Römisches Recht und römische Rechtsgeschichte. Eine Einführung. Hermann Böhlaus Nachfolger. Weimar, 1987. 268 p. Állam- és Jogtudomány 30 (1987–88) 785-793. [in Hungarian]

Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni. A cura di G. Meloni Introduzione di C. Nicolet, In: Biblioteca di storia antica 16, Collana diretta da L. Capogrossi Colognesi e L. Labruna, Editori Riuniti, Roma, 1983. 246 p. Acta Juridica 30 (1988) 270-274. (in English)

Mannino, V.: Ricerche sul “defensor civitatis”. Giuffrè Editore, Milano, 1984. 250 p. Acta Juridica 30 (1988) 267-269. (in English)

Camiñas, J. G.: La lex Remmia de calumniatoribus. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1984. XV+131 p. Acta Juridica 30 (1988) 264-267. (in English)

Pólay Elemér Emlékkönyv. (Studia in honorem Velimirii Pólay septuagenarii) Acta Univ. Szeged. de Attila József nom. Acta Jur. et Pol. tom. 33. Szeged, 1985. 487 p. Állam- és Jogtudomány 30 (1987–88) 261-270.

Lobrano, G.: Pater et filius eadem persona. Per lo studio della patria potestas. Milano, 1984. 167 p. Állam- és Jogtudomány 30 (1987–88) 813-815.

Huchthausen, L.: Römisches Recht. Bibliothek der Antike. Aufbau Verlag, Berlin-Weimar, 1983. XLVI+524 p. Antik Tanulmányok 33 (1987-88) 272-273.

 

1989

Iglesias-Redondo, I.: La tecnica de los juristas romanos. Universidad Complutense - Facultad de Derecho. Sección de Publicaciones. Madrid, 1987. 167 p. Acta Juridica 31 (1989) 419-422.

Zimmermann, R.: Das römisch-holländische Recht in Südafrika. Einführung in die Grundlagen und usus hodiernus. In: Einführung in das fremdländische Recht. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1983. XIII+222 p. Acta Juridica 31 (1989) 217-220.

Pólay, E.: A római jogászok gondolkodásmódja. Kazuisztika és absztrakció. (The Way of Thinking of Roman Jurisconsults. The Way of Thinking Based on Case Law and Abstraction)  Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 214 p. Állam- és Jogtudomány 30 (1989) 234-242.

 

1990

Horváth, P.: A szocialista jog fejlődése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1984. 575 p. Jogtörténeti Szemle 3 (1990) 154-159.

 

1992

Marky, Th.: Curso elementar de direito romano 6a edicão, Editora Saraiva, São Paulo, 1992. XIX+209. p. Állam- és Jogtudomány 24 (1992) 299-301.

Rebro, K. - Blaho, P.: Rimske pravo. Obzor, Bratislava, 1991. 441 p. Állam- és Jogtudomány 24 (1992) 301-302.

 

1994

Schlosser, H.: Grundzüge der Neueren Privatrechtsgeschichte. Ein Studienbuch. UTB für Wissenschaft. 7. völlig neubearb. und erw. Aufl. C. F. Müller Juristischer Verlag. Heidelberg, 1993. XXII+272 p. Jogtudományi Közlöny 49 (1994) 42-45.

Watson, A.: Legal Transplants. An Approach to Comparative Law. (Second revised ed.) Athens: The University of Georgia Press. 1993. XVI+121 p. Jogtudományi Közlöny 49 (1994) 265-266.

Jakab, É.: Stipulationes aediliciae. A kellékhibákért való helytállás kialakulása és szabályai a római jogban. Acta Juridica et Politica. Tomus XLIV. Fasc. 7. Szeged, 1993. 221 p. Jogtudományi Közlöny 49 (1994) 522-525.

 

1995

Gondolatok a római magánjog felelősségi rendszeréről egy új monográfia kapcsán. Jogtudományi Közlöny 50 (1995) 473-477.

Hausmaninger, H.—Selb, W.: Römisches Privatrecht. Böhlau Studien Bücher. Grundlagen des Studiums. 6. verb. Aufl. Böhlau Verlag,. Wien- Köln, 1991. 525 p. Jogtudományi Közlöny 50 (1995) 184-186.

Horváth, P.: Frank Ignác. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993. 275 p. Magyar Tudomány 40 (1995) 486-487.

Jakab Éva: Stipulationes aediliciae. A kellékhibákért való helytállás kialakulása és szabályai a római jogban. Acta Juridica et Politica. Tomus XLIV. Fasc. 7. Szeged, 1993. 221 p. Antik Tanulmányok 39 (1995) 164-167.

Herman, Sh.: The Louisiana Civil Code: A European Legacy for the United States. Louisiana Bar Foundation, New Orleans, 1993. VI+80 p. Jogtudományi Közlöny 50 (1995) 55-57.

Watson, A.: The State, Law, and Religion: Pagan Rome. Athens. The University of Georgia Press, 1992. XV+136 p. Jogtudományi Közlöny 50 (1995) 99-100.

Watson, A.: International Law in Archaic Rome: War and Religion. Baltimore-London. The Johns Hopkins University Press, 1993 XVIII+100 p. Jogtudományi Közlöny 50 (1995) 359-361.

 

1996

Capogrossi Colognesi, L.: Proprietà e signoria in Roma antica. Seconda edizione. La Sapienza Editrice, Roma 1994. 287 p. Jogtudományi Közlöny 51 (1996) 224-225.

Schiavone, A.: Giuristi e nobili nella Roma repubblicana. Il secolo della rivoluzione scientifica nel pensiero giuridico antico. Biblioteca Universale Laterza, 367. Laterza, 1992. XXIV+254. p. Jogtudományi Közlöny 51 (1996) 386-387.

 

1998

Monográfia Gaius, a jogtudós védelmében. O. Stanojevic: Gaius noster. Plaidoyer pour Gaius, Amsterdam 1989. 184 p. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 34 (1993-94) 125-127. (published in 1998)

De Martino munkája az antik Róma gazdaságtörténetéről. F. De Martino: Wirtschaftsgeschichte des alten Rom. Verlag C. H. Beck, München, 1991. 766 p. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 34 (1993-94) 136-138. (published in 1998)

Osztrák római jogi tankönyv. H. Hausmaninger — W. Selb: Römisches Privatrecht. Böhlau Studien-Bücher. 7. verb. Aufl. Böhlau Verlag, Wien-Köln, 1994. 525 p. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 34 (1993-94) 139-141. (published in 1998)

Katalán nyelvű tankönyv a római magánjogról. J. Miquel: Dret Privat Roma. Marcial Pons, Madrid, 1995. 453 p. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Scient. Budap. de Rol. Eötvös nom. 35 (1995-96) 141-142. (published in 1998)

 

1999

Francesco De Martino: Az ókori Róma gazdaságtörténete. Jogtudományi Közlöny 54 (1999) 407-408.

 

2000

Wesel, U.: Der Mythos vom Matriarchat. Über Bachofens Mutterrecht und die Stellung von Frauen in frühen Gesellschaften 7. Aufl. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1994. 168 p. Állam – és Jogtudomány 39 (1998) 381-385. (published in 2000)

 

2001

Gondolatok az eladói kellékszavatosságról Jakab Éva monográfiája kapcsán. Jogtudományi Közlöny 56 (2001) 105-108. p. and  Antik Tanulmányok 45 (2001) 253-257.

Molnár Imre: Die Haftungsordnung des römischen Privatrechts. Diligens GmbH, Szeged, 1998. 216 p. Állam- és Jogtudomány 40 (1999) 179-187. (published in 2001)

Liebs, D.: Römisches Recht. Ein Studienbuch. 5. überarbeitete Auflage, UTB für Wissenschaft, 465. Vandenhoeck és Ruprecht, Göttingen, 1999. 311 S. Állam- és Jogtudomány 40 (1999) 198-200. (published in 2001)

Monográfia a római magánjog felelősségi rendjéről. Jogtudományi Közlöny 56 (2001) 258-261. p. and Antik Tanulmányok 45 (2001) 247-252.

Schlosser, H.: Grundzüge der Neueren Privatrechtsgeschichte. Jogtudományi Közlöny 56 (2001) 516-518.

 

2002

Ismertetés egy ma már klasszikusnak számító osztrák római jogi tankönyvről. Jogtudományi Közlöny 57 (2002) 150-152.

Hausmaninger, H. — Selb, W.: Römisches Privatrecht. Unter Mitarbeit von R. Gamauf. 9. völlig neubearb. Auflage, Böhlau Verlag, Wien–Köln–Weimar, 2001. XIV+407 p. Antik Tanulmányok 46 (2002) 294-296.

 

2003

Catalano, P.,: Római intézményi modell és függetlenség. Jogtudományi Közlöny 58 (2003) 447-448.

 

2004

Wieacker, F.: Historia del derecho privado de la edad moderna. Comares Editorial. Granada, 2000. 564 p. Jogtudományi Közlöny 59 (2004) 203-204. és Jogtörténeti Szemle 2004/2. 70-71.

2005

P. Stein: A római jog Európa történetében. Osiris kiadó. Budapest, 2005. 197 p. Élet és Irodalom 2005. november, 45. szám 24.

T. Nótári: Iuridicophilologica – Tíz tanulmány. Magyar Jog 52 (2005) 702-704. 

 

 

9. – Translations

 

1973

Diósdi Gy. (Red.): A római jog világa. (The World of Roman Law) Budapest, Gondolat, 1973. (translation of sources)

 

1974

Castiglione, L. (Red.): A római művészet világa. (The World of Roman Art) Budapest, Gondolat, 1974. (translation of sources)

 

1974-1975

De diversis regulis iuris antiqui. A Digesta 50.17. regulái (in Latin and in Hungarian). Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis, fasc. III. Budapest, 1974. 61 p. (co-author Kállay, I.)

De diversis regulis iuris antiqui. A Digesta 50.17. regulái (in Latin and in Hungarian). Tankönyvkiadó, Budapest, 1975. 47 p. (co-author Kállay, I.) (several reprints)

Hungarian References

Cited: Földi A. — Szájer J., Római jogi reminiszcenciák civilisztikai oktatásunkban. Jogtudományi Közlöny 40 (1985) 402105.; Erdő P., Egyházjog. Budapest, 1991. 7731. (int he third revised edition of the book published in 2003: 10233.); Bánóczi R. — Rihmer Z., Latin nyelvkönyv joghallgatók számára. Budapest, 2000. XIV.

Foreign References

Cited: Földi, A. ― Nagy-Szegvári, K., Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. Czasopismo Prawno-Historyczne 56 (2004) 1642.

 

1995 — 2002

Cicero: Az állam. (Cicero: De re publica) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995. 228 p. (translation [The Somnium Scipionis translated by HavasL.] and intrudoctory study)

Second edition, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1997. 228 p. (reprint)

Third edition, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002. 228 p. (second reprint)

Hungarian References

Cited: Borzsák I., Dragma. Válogatott tanulmányok, III. Budapest, 1997. 716.; Róma. Egy világbirodalom politikai, erkölcsi és történelmi eszméi. Antik államelméleti antológia. Agatha IV. (red. Havas L.) Debrecen, 1998. 142-165.; Samu M. — Szilágyi P., Jogbölcselet. Budapest, 1998. 58, 6080.

 

 

10. – Editing of books in foreign languages

 

1981

Diósdi, Gy.: Contract in Roman Law from the Twelve Tables to the Glossators. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981. 230 p. (editing)

 

1986

Pólay, E.: Iniuria Types in Roman Law. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986. V+227 p. (editing)

 

1995

Brauneder, W.: Közép-Európa újabb magánjogtörténete Ausztria példáján (1900-ig). Budapest, 1995. 156 p. (editing)

Hungarian References

Cited: Szalma J., Okozatosság és polgári jogi felelősség – az európai és a magyar jogban –. Miskolc, 2000. 112.

 

1999

The History of Supreme Courts of Europe and the Development of Human Rights. Budapest, 1999. LII+504 p. (redaction and editing)

 

 

11. – Monographies in print

 

2005

Trends in the Development of Private Law in Europe. The Role of the Civilian Traditon in the Shaping of Modern Systems of Private Law. Manuscript. Budapest, 2005. 180 p.

Lo sviluppo del diritto privato europeo. Lo sviluppo dei sistemi giusprivatistici contemporanei in base alle tradizioni del diritto romano. Manoscritto. Budapest, 2005. 208 p.

El desarrollo del derecho privado europeo. Formación de los sistemas de derecho privado moderno a partir de las tradiciones del Derecho Romano. Manuscrito. Budapest, 2005. 104 p.