N. 8 – 2009 – Gawrysiak-Zabłocka-CV

 

Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka

 

 

Personal Data:

 

Home: Cedrowa 55, 04-533, Warsaw, Poland.

e-mail: aleksandra.zablocka@wp.pl

Date of Birth: 26 October 1977

Birthplace: Warsaw, Poland

Marital Status: Married

 

Education:

 

Ph.D. (2001-2007, Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw), dissertation topic: “Freedom of establishment of companies and firms in European Community Law”

Legal Advisor (since 2001)

LL.M. (1996 – 2001, Warsaw University), dissertation topic: "Ratification of the Statute of the International Criminal Court: Legal Aspects"

British School for English and European Law (1998-1999)

Deutsche Rechtsschule an der Universität Warschau (1998-1999)

Universität Regensburg (1999-2000)

 

 

Languages: English, German, Polish (mother tongue)

 

Most important publications:

 

-      Swoboda przedsiębiorczości na tle innych swobód traktatowych, w: Europejskie prawo spółek, tom IV, M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (red.), Warszawa 2008, s. 25-68

-      Niemiecka ustawa o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – najnowsze zmiany, Zeszyty prawnicze UKSW 8.2 (2008), s. 191-207

-      Prowspólnotowa wykładnia krajowego prawa spółek, w: Wykładnia prawa unii europejskiej, red.  C. Mik, Toruń 2008, s. 319-346

-      Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo, Warszawa 2007 (wraz z E. Skibińska)

-      Pojęcie spółki w prawie europejskim, Studia Prawnicze, zeszyt 4 (159) 2003, s. 5-41

-      Zbyteczna ingerencja w prawo handlowe. Dlaczego o połączeniu spółek akcyjnych PAIZ oraz PAI zadecydowano w ustawie?, Rzeczpospolita z 3 kwietnia 2002 (wraz z Piotr Trębicki);

 

Fields of interests: company law, comparative law, EU law.